Pedagogische nieuwsbrieven

Introductie

Als gastouderbureau willen we dat kinderen zich bij onze gastouders veilig en geborgen voelen, hebben we oog voor de eigenheid van ieder kind en geloven we in talentontwikkeling. Die kijk op kinderopvang hebben we, samen met de vier basisdoelen uit de Wet kinderopvang, vastgelegd in ons pedagogisch beleid. Omdat we ieder kind opvang vanuit deze visie gunnen, verwachten we van onze gastouders dat zij dit pedagogisch beleid kennen en ernaar handelen.

Pedagogisch beleid
Vlinder

Pedagogisch kwaliteitshuis

De theorie uit het pedagogisch beleidsplan wordt door gastouders vertaald naar de praktijk en pedagogisch handelen door middel van het ‘Pedagogisch kwaliteitshuis’. Dit huis koppelt de vier pedagogische basisdoelen aan vier belangrijke thema’s: de interactie tussen gastouder en kind, de interactie tussen kinderen onderling, de speel-leeromgeving en activiteiten. De doelen en factoren vormen samen een prachtig huis met een voordeur en maar liefst vijftien kamers!

Pedagogisch kwaliteitshuis

Pedagogische nieuwsbrief per kamer

Zo ontstaan er 16 nieuwsbrieven waarmee we je meenemen naar de verschillende kamers van het Pedagogisch kwaliteitshuis. Iedere kamer heeft een eigen nieuwsbrief. In iedere nieuwsbrief vind je twee activiteiten die aansluiten bij het onderwerp. Zo beschik jij over alle bouwstenen voor een eigen pedagogische aanpak die voor jou, voor je opvangkinderen en voor hun ouders voelt als ‘thuis’.

Handboek Pedagogiek voor gastouders

Wil jij niet wachten tot je alle nieuwsbrieven ontvangen hebt? Download dan nu het Handboek Pedagogiek voor gastouders. Hiermee kun jij al aan de slag met jouw eigen pedagogisch werkplan.

Download het handboek