Jij als gastouder

Normen en waarden

Deze nieuwsbrief is onderdeel van een reeks aan nieuwsbrieven behorende bij het pedagogisch kwaliteitshuis van ViaViela. Ben je nog niet bekend met het kwaliteitshuis en/of de pedagogische nieuwsbrieven. Lees dan eerst de introductie.

Pedagogiek voor gastouders

Emotionele veiligheid
Jij als gastouder
Theorie
Activiteiten
Pedagogisch kwaliteitshuis

Als ViaViela gastouder geef je op jouw eigen manier invulling aan de vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen Walraven, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang. Deze doelen vormen tevens de basis voor het pedagogisch beleid van ViaViela. ViaViela ondersteunt jou met tools die je helpen de vier basisdoelen en het pedagogisch beleid in de praktijk te brengen. Zo werken we met een pedagogisch werkplan in de vorm van het pedagogisch kwaliteitshuis.

Pedagogisch beleid van ViaViela

De laatste kamer op de begane grond…

De kamer in het pedagogisch kwaliteitshuis die dit keer aan bod komt, draait om het vierde en laatste pedagogisch basisdoel: het overdragen van normen en waarden. Na het lezen van alle informatie heb jij geleerd welke functie normen en waarden hebben bij de ontwikkeling van kinderen en hoe jij als gastouder bijdraagt aan de overdracht van deze normen en waarden. Er zijn ook weer activiteiten te downloaden waarmee je binnen jouw opvang direct aan de slag kunt gaan.

Socialisatie

Binnen jouw opvang stimuleer jij kinderen om op open wijze kennis te maken met de algemene normen en waarden die in onze samenleving gelden. Zo leren kinderen op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en een actieve en positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Het leren van deze normen en waarden noemen we socialisatie. Hierbij hoort ook cultuuroverdracht waarbij kinderen leren over gebruiken, tradities en gewoontes binnen de samenleving en de verschillende culturen die daar deel van uitmaken. Door kinderen te ondersteunen bij het leren van normen en waarden ervaren ze een veilige basis waar vanuit ze de wereld kunnen verkennen.

ViaViela ondersteunt je met tools die je helpen het pedagogisch beleid in de praktijk te brengen. Zo werken we met een pedagogisch werkplan in de vorm van het pedagogisch kwaliteitshuis. Het kwaliteitshuis vormt de kapstok waaraan jij al jouw kennis en ervaring kunt ophangen. Daarmee maak je, aan de hand van praktische voorbeelden, jouw pedagogisch handelen zichtbaar. Voor jezelf, voor ouders en voor de GGD.

Lees meer over het kwaliteitshuis

Jouw kwaliteitshuis

Jij kunt als gastouder bijdragen aan de overdracht  van normen en waarden.

Dit doe je als volgt:

  • Steunen

    Kinderen steun je vanuit warmte. Dit noemen we ook wel sensitieve responsiviteit. Hierbij reageer je passend op de signalen van het kind en bied je onvoorwaardelijke steun in de vorm van betrokkenheid, liefde en aandacht. Dit gedrag is gericht op het lichamelijke en emotionele welbevinden van het kind. Steun is heel belangrijk voor een positieve ontwikkeling (omgaan met emoties & veilige hechting). Voorbeelden van steun vanuit warmte zijn: aanmoedigen, helpen, samenwerken, liefde en genegenheid tonen en sensitief reageren op de signalen van het kind.
  • Sturen

    Met sturen bedoelen we gedragscontrole. Door structuur te bieden heb je controle over het gedrag van kinderen en leer je kinderen uiteindelijk om zelf controle te hebben over hun eigen gedrag. Als gastouder probeer jij het gedrag van je opvangkinderen zodanig te beïnvloeden dat ze zich de regels en normen eigen maken en leren omgaan met de structuur in het alledaagse leven. Denk hierbij aan het duidelijk en consequent aangeven van bij de leeftijd passende grenzen en verwachtingen.
  • Stimuleren

    Je stimuleert kinderen om op een actieve manier de wereld te ontdekken en zichzelf doelen te stellen. Hierbij is het is belangrijk dat je respect hebt voor de eigenheid van ieder kind (autonomie) en kinderen aanmoedigt en motiveert (zonder je eigen wil op te leggen). Uiteindelijk leert een kind zo om motivatie uit zichzelf te halen. Als gastouder kun je kinderen stimuleren om bijvoorbeeld een eigen mening te vormen. Ook kun je ze actief betrekken bij het oplossen van problemen.

Aan de slag

Ga aan de slag met activiteiten die speciaal gericht zijn op 'Jij als gastouder' en het basisdoel 'Normen en waarden'

Processen

Jouw achtergrond bepaalt hoe jij je voelt in allerlei situaties. Daarbij spelen allerlei processen een rol. We geven je voorbeelden van deze processen.

Download activiteit 1

Sociale identiteit

Een sociale identiteit vormt een basis waarin normen en waarden verankerd zijn. Om kinderen op een speelse manier hiermee kennis te laten maken en elkaar beter te leren kennen kun je hen een zelfportret laten maken.

Download activiteit 2

Meer weten?

Met dit filmpje geven we je meer informatie en tips over grenzen stellen.