Speel-leeromgeving

Persoonlijke competenties

Deze nieuwsbrief is onderdeel van een reeks aan nieuwsbrieven behorende bij het pedagogisch kwaliteitshuis van ViaViela. Ben je nog niet bekend met het kwaliteitshuis en/of de pedagogische nieuwsbrieven. Lees dan eerst de introductie.

Pedagogiek voor gastouders

Emotionele veiligheid
Jij als gastouder
Theorie
Activiteiten
Pedagogisch kwaliteitshuis

Als ViaViela gastouder werk je vanuit de vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen-Walraven zoals genoemd in de Wet kinderopvang. Deze doelen vormen tevens de basis voor het pedagogisch beleid van ViaViela. ViaViela ondersteunt je met tools die je helpen de vier basisdoelen en het pedagogisch beleid in de praktijk te brengen. Zo werken we met een pedagogisch werkplan in de vorm van het Pedagogisch kwaliteitshuis.

Pedagogisch beleid van ViaViela

De tweede kamer op de tweede verdieping…

Lees meer over het ontwikkelen van persoonlijke competenties en hoe de speel-leeromgeving van jouw opvang kinderen hierbij helpt. Werk je graag op praktische wijze aan een uitdagende speel-leeromgeving? Kijk dan eens bij de twee activiteiten!

Flexibiliteit

Kinderen hebben baat bij regelmaat en structuur en vinden het fijn om te weten wat ze kunnen verwachten binnen jouw opvang. Daarnaast is het voor hen belangrijk om flexibiliteit te ervaren. In de speel-leeromgeving kan dit zich vertalen naar de mogelijkheid om iets te mogen verplaatsen, tevoorschijn te halen, op te bergen of voor iets heel anders te gebruiken dan waar het eigenlijk voor bedoeld is. Kinderen raken vaak ontmoedigd als ze spullen waarmee ze iets hebben gebouwd of gemaakt, weer moeten opruimen of verplaatsen. Dit beperkt de creativiteit. Terwijl ergens langer mee bezig zijn en experimenteren met de mogelijkheden van de omgeving en het (spel)materiaal, de kans tot ontdekken biedt. Binnen jouw opvang stimuleer jij kinderen door hen tijd en ruimte te geven én middels de inrichting van je speel-leeromgeving. Kies bijvoorbeeld voor meubels die je kunt veranderen of uitbreiden. En ga voor materialen die voor meer dan één doel of op meer dan één manier te gebruiken zijn. Deze materialen noemen we ‘open einde materialen’.

Open einde materialen

Open einde materialen zijn door kinderen op verschillende manieren te gebruiken. Hierbij draait het vooral om het proces van ontdekken: de materialen stimuleren de creativiteit. Wanneer kinderen open einde materialen gebruiken om iets te creëren, zoals schilderen met verf, ziet het resultaat er bij elk kind en bij elk gebruik weer anders uit. Het materiaal laat ieders individuele ideeën en ontdekkingen zien. Voorbeelden van open einde materialen zijn: zand, water, blokken, klei, verf etc.

Open einde materialen stimuleren de ontwikkeling van kinderen op verschillende vlakken:

  • Cognitief

    Omdat open einde materialen op eindeloos veel manieren te gebruiken zijn, oefenen kinderen in (kritisch) nadenken terwijl ze experimenteren en creëren. Wanneer jij als gastouder ook nog met hen praat over hun spel, stimuleer je tegelijkertijd de taal-spraakontwikkeling.
  • Fysiek

    Het op verschillende manieren met open eind materialen aan de slag gaan, stimuleert bij kinderen zowel de fijne als de grove motoriek.
  • Sociaal-emotioneel

    Kinderen kunnen hun ideeën met elkaar delen en samenwerken wanneer ze op ontdekking gaan binnen jouw opvang. Ze proberen eigen ideeën uit of werken mee aan het idee van een ander. Zo maken kinderen kennis met hun eigen competenties en ontwikkelen ze (sociale) gevoelens. Beide dragen bij aan een gevoel van voldoening en zelfvertrouwen.

ViaViela ondersteunt je met tools die je helpen het pedagogisch beleid in de praktijk te brengen. Zo werken we met een pedagogisch werkplan in de vorm van het pedagogisch kwaliteitshuis. Het kwaliteitshuis vormt de kapstok waaraan jij al jouw kennis en ervaring kunt ophangen. Daarmee maak je, aan de hand van praktische voorbeelden, jouw pedagogisch handelen zichtbaar. Voor jezelf, voor ouders en voor de GGD.

Lees meer over het kwaliteitshuis

Jouw kwaliteitshuis

Jij kunt als gastouder de ontwikkeling van persoonlijke competenties van je opvangkinderen stimuleren.

Aan de slag

Ga aan de slag met activiteiten die speciaal gericht zijn op de 'Speel-leeromgeving' en het basisdoel 'Persoonlijke competenties'

Flexibiliteit

Flexibiliteit is een belangrijke eigenschap voor jou als gastouder, maar het is ook goed om activiteiten te ondernemen met kinderen die hen helpen om flexibeler te zijn. Ze leren zo beter om te gaan met veranderingen en teleurstellingen. We geven je tips en voorbeelden om flexibiliteit te bevorderen.

Download activiteit 1

Open einde spel

Een uitdagende speel-leeromgeving heeft veel open einde mogelijkheden voor kinderen. We gaan bij activiteit 2 graag wat dieper in op het belang van open einde spel en geven je voorbeelden om dit zelf te stimuleren binnen jouw opvang.

Download activiteit 2

Meer weten?

Wil je je persoonlijke competenties verder ontwikkelen? Volg dan één van onze online cursussen. Log hiervoor in op je persoonlijke pagina van Mijngastouderburo.nl.

Cursus volgen