Activiteiten

Sociale competenties

Deze nieuwsbrief is onderdeel van een reeks aan nieuwsbrieven behorende bij het pedagogisch kwaliteitshuis van ViaViela. Ben je nog niet bekend met het kwaliteitshuis en/of de pedagogische nieuwsbrieven. Lees dan eerst de introductie.

Pedagogiek voor gastouders

Emotionele veiligheid
Jij als gastouder
Theorie
Activiteiten
Pedagogisch kwaliteitshuis

De vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A Riksen Walraven, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang vormen de basis voor het pedagogisch beleid van ViaViela. Als gastouder breng je dit pedagogische beleid dagelijks in de praktijk met jouw opvang. ViaViela biedt je handige tools die je hierbij ondersteunen. Zo werken we met een pedagogisch werkplan in de vorm van het Pedagogisch kwaliteitshuis.

Pedagogisch beleid van ViaViela

De derde kamer op de derde verdieping…

We gaan in deze kamer kijken naar de activiteiten die de sociale competenties bij kinderen verder helpen ontwikkelen. Welke rol neem jij aan als gastouder bij sociale activiteiten van kinderen en wat kun jij doen met activiteiten om de sociale competenties te bevorderen?

Samen spelen, samen delen

In de groep met andere kinderen leren de kinderen anderen helpen, samenwerken, samen delen, begrip tonen, zorg geven, troosten en helpen. Zo leren ze hoe een plek te krijgen in de groep. De gastouder speelt hierin een belangrijke rol.

Het ontwikkelen van sociale competenties staat voor de wijze waarop het kind leert omgaan met anderen en hoe het leert omgaan met de manier waarop anderen hem of haar benaderen.

Begeleiding

Als gastouder kun je activiteiten aanbieden waarmee kinderen kunnen oefenen met sociale regels. Door mee te doen met de activiteiten ben je een belangrijk voorbeeld voor de kinderen:

 • Je communicatie is positief  |  Benoem wat goed gaat en en verwoordt wat gewenst gedrag is.
 • Wees vriendelijk  |  Luister naar de kinderen en breng ze met elkaar in contact.
 • Laat de kinderen niet ‘alleen’ in het oefenen  |  Je bent als gastouder aan de zijlijn aanwezig en verrijkt het spel en de ervaring waar nodig is.
 • Positieve interacties

  Het begeleiden van interacties tussen kinderen verwijst naar de mate waarin een gastouder positieve interacties tussen kinderen faciliteert en stimuleert. 
 • Interacties faciliteren

  Het faciliteren van positieve interacties kun je op meerdere manieren vormgeven:

  • Speelzones/hoeken creëren: hier kunnen kinderen in kleine groepen spelen. Kinderen spelen graag de werkelijke wereld na en die zie je vaak terug in hun spel. Bijvoorbeeld dat ze hun ouders naspelen.
  • Beschikbaar zijn: dit betekent dat je zichtbaar bent voor de kinderen. Je bent er, je kijkt naar het spel, op afstand en je neemt een plek in waar zij jou zien. Door niet rond te lopen en afstand te houden, hebben de kinderen minder behoefte om contact met je te zoeken en blijven ze bij de activiteit.
  • Kindgericht ‘open’ activiteiten: de activiteit is gekozen door de kinderen zelf. Hierin mogen ze zelf keuzes maken en blijven ze bij de activiteit.
  • Vrij spel: de activiteit is gekozen door de kinderen zelf. Hierin mogen ze zelf keuzes maken en dus oefenen.
  • Spontaan contact: creëer momenten waarbij je kinderen in de gelegenheid brengt om contact te maken.

 • Interacties stimuleren

  Naast positieve interacties faciliteren, kun je deze ook stimuleren. Bijvoorbeeld op de volgende manieren:

  • ‘Op je handen zitten’: Wanneer er een conflict ontstaat (eerst ‘pijn’ voorkomen/oplossen), denk eerst even na of je gelijk wilt ingrijpen. Laat ze het eerst zelf oplossen en kom er bij oudere kinderen eventueel later op terug:
  1. Wat is er gebeurd?
  2. Wat zijn de meningen en standpunten? Iedereen wordt gehoord.
  3. Stel eigen oplossingen voor uit de groep.
  4. Eigen oordeel uitstellen.

   

  • Probeer iedereen te laten deelnemen.
  • Pro-sociaal gedrag belonen en stimuleren: Pro-sociaal gedrag betekent dat je iets voor een ander of met een ander doet, zonder dat dit direct iets voor jezelf oplevert.

ViaViela ondersteunt je met tools die je helpen het pedagogisch beleid in de praktijk te brengen. Zo werken we met een pedagogisch werkplan in de vorm van het pedagogisch kwaliteitshuis. Het kwaliteitshuis vormt de kapstok waaraan jij al jouw kennis en ervaring kunt ophangen. Daarmee maak je, aan de hand van praktische voorbeelden, jouw pedagogisch handelen zichtbaar. Voor jezelf, voor ouders en voor de GGD.

Lees meer over het kwaliteitshuis

Jouw kwaliteitshuis

Tijdens de activiteiten is het belangrijk dat de kinderen leren wachten op hun beurt, samenwerken, zichzelf in een ander verplaatsen, anderen helpen, omgaan met ruzies en dingen delen met elkaar. Wij delen met jou een activiteit en tips om de sociale competenties extra te stimuleren. Leuk om te zien wat er gebeurt en hierop te reageren!

Aan de slag

Ga aan de slag met activiteiten die speciaal gericht zijn op 'Activiteiten' en het basisdoel 'Sociale competenties'

Parachute

Tijdens deze activiteit gaan de kinderen aan de slag met een parachute. Er wordt gewerkt aan de sociale competenties omdat de kinderen goed moeten samenwerken en met elkaar moeten communiceren.

Download activiteit 1

Interacties

Niets is zo goed voor de persoonlijke groei van je opvangkinderen, als het hebben van positieve interacties met anderen. Bekijk de tips voor het creëren van positieve interacties tussen baby's en peuters onderling.

Download activiteit 2

Meer weten?

Als gastouder heb je veel invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw opvangkinderen.

Bekijk deze 9 tips om de ontwikkeling te stimuleren.