Jij als gastouder

Sociale competenties

Deze nieuwsbrief is onderdeel van een reeks aan nieuwsbrieven behorende bij het pedagogisch kwaliteitshuis van ViaViela. Ben je nog niet bekend met het kwaliteitshuis en/of de pedagogische nieuwsbrieven. Lees dan eerst de introductie.

Pedagogiek voor gastouders

Emotionele veiligheid
Jij als gastouder
Theorie
Activiteiten
Pedagogisch kwaliteitshuis

Als ViaViela gastouder werk je vanuit de vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen Walraven zoals genoemd in de Wet Kinderopvang. Deze doelen vormen tevens de basis voor het pedagogisch beleid van ViaViela. ViaViela ondersteunt je met tools die je helpen de vier basisdoelen en het pedagogisch beleid in de praktijk te brengen. Zo werken we met een pedagogisch werkplan in de vorm van het pedagogisch kwaliteitshuis.

Pedagogisch beleid van ViaViela

De tweede kamer…

Je krijgt hier weer nieuwe bouwstenen om verder te bouwen aan jouw pedagogisch kwaliteitshuis. We gaan weer een kamer verder en kijken nu naar jouw rol als gastouder bij het bevorderen van sociale competenties van jouw opvangkinderen (basisdoel 3). Hierna heb jij geleerd wat sociale competenties zijn en hoe jij als gastouder hier een belangrijke bijdrage aan kunt leveren. Er zijn ook twee activiteiten te downloaden waarmee je binnen jouw opvang direct aan de slag kunt gaan.

Sociale competenties

Mensen zijn sociale wezens. Al vanaf de geboorte hebben kinderen interesse in hun omgeving. Naarmate kinderen ouder worden, zoeken zij steeds meer bewust contact met elkaar. Ze hebben plezier, sluiten vriendschappen, ze maken ruzie en ze maken het weer goed. Dat is belangrijk omdat kinderen de sociale regels zich op deze manier eigen maken. Ze leren sociale vaardigheden zodat ze zelfvertrouwen en eigenwaarde ontwikkelen en straks in staat zijn goed mee te komen in een maatschappij die steeds meer van ze vraagt.

 • Imitatie

  Kinderen imiteren elkaar en imiteren volwassenen. Daar speelt de gastouder op in door zelf steeds het goede voorbeeld te laten zien en op de juiste manier te reageren op het gedrag van kinderen. Op deze manier leren kinderen al vanaf jonge leeftijd rekening met elkaar te houden, elkaar te troosten, te helpen en conflicten op te lossen.
 • Vriendschap

  Vriendschap tussen kinderen is zeer waardevol en speelt een belangrijke rol in het leven van opgroeiende kinderen. Spel tussen vrienden is vaak van een ‘hoger’ niveau en is van grote emotionele betekenis voor kinderen. Het aangaan van vriendschappen geeft plezier, heeft een positieve invloed op de sociale competenties en het gevoel van eigenwaarde. Hoe kleiner het leeftijdsverschil tussen kinderen, hoe groter de kans op vriendschap.
 • Botsingen

  Uit onderzoek van Elly Singer en Dorian de Haan is naar voren gekomen dat 2- en 3-jarigen gemiddeld 5 kleine botsinkjes of irritaties, 6 meningsverschillen en 1 keer ruzie hebben per uur. De meeste conflicten duren maar kort en lossen kinderen zelf op. Conflicten zijn een belangrijk en leerzaam onderdeel van het vrije spel van kinderen. Kinderen leren:

  • Dat ze rekening moeten houden met de wensen van andere kinderen.
  • Sociale en morele regels kennen en aanvoelen wat in een bepaalde situatie handig en effectief is om te gebruiken.
  • Van zich afbijten, inschikken en oplossingen zoeken die voor iedereen aanvaardbaar zijn.

 

ViaViela ondersteunt je met tools die je helpen het pedagogisch beleid in de praktijk te brengen. Zo werken we met een pedagogisch werkplan in de vorm van het pedagogisch kwaliteitshuis. Het kwaliteitshuis vormt de kapstok waaraan jij al jouw kennis en ervaring kunt ophangen. Daarmee maak je, aan de hand van praktische voorbeelden, jouw pedagogisch handelen zichtbaar. Voor jezelf, voor ouders en voor de GGD.

Lees meer over het kwaliteitshuis

Jouw kwaliteitshuis

Als gastouder ben jij in je gedrag een voorbeeld voor de kinderen. Je bent vriendelijk, luistert naar de kinderen en brengt ze zoveel mogelijk met elkaar in contact. Je zorgt dat er een fijne sfeer heerst en dat er altijd positief wordt gecommuniceerd: je benoemt wat goed gaat en welk gedrag je graag wilt zien. Je doet dit dit door goed te observeren, complimentjes te geven over de dingen die goed gaan en bij te sturen waar nodig. Kinderen worden niet alleen gelaten in het oefenen, jij bent aan de zijlijn aanwezig en verrijkt het spel daar waar nodig. Je hebt oog voor de eigenheid van ieder kind en kan, door het bieden van verschillende soorten activiteiten, juist dát naar boven halen dat nodig is om ieder kind te laten stralen!

Aan de slag

Ga aan de slag met activiteiten die speciaal gericht zijn op 'Jij als gastouder' en het basisdoel 'Sociale competenties'

Sociaal gedrag

Deze activiteit laat kinderen naar zichzelf en anderen kijken en laat hen zien wat wenselijk sociaal gedrag is binnen jouw opvang.

Download activiteit 1

Verschillende emoties

Door samen ene liedje te zingen en bijbehorende emoties uit te beelden leer je verschillende emoties kennen. Dit draagt bij aan de sociale competenties van je opvangkinderen.

Download activiteit 2

Meer weten?

Als gastouder heb je veel invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw opvangkinderen.

Bekijk deze 9 tips om de ontwikkeling te stimuleren.