Speel-leeromgeving

Sociale competenties

Deze nieuwsbrief is onderdeel van een reeks aan nieuwsbrieven behorende bij het pedagogisch kwaliteitshuis van ViaViela. Ben je nog niet bekend met het kwaliteitshuis en/of de pedagogische nieuwsbrieven. Lees dan eerst de introductie.

Pedagogiek voor gastouders

Emotionele veiligheid
Jij als gastouder
Theorie
Activiteiten
Pedagogisch kwaliteitshuis

Als ViaViela gastouder werk je vanuit de vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen-Walraven zoals genoemd in de Wet kinderopvang. Deze doelen vormen tevens de basis voor het pedagogisch beleid van ViaViela. ViaViela ondersteunt je met tools die je helpen de vier basisdoelen en het pedagogisch beleid in de praktijk te brengen. Zo werken we met een pedagogisch werkplan in de vorm van het Pedagogisch kwaliteitshuis.

Pedagogisch beleid van ViaViela

De één na laatste kamer op de tweede verdieping…

Lees meer over het ontwikkelen van sociale competenties en hoe de speel-leeromgeving van jouw opvangkinderen hierbij helpt. Buiten bevindt zich de ideale speel-leeromgeving. Geef jij een middag buiten spelen graag een bijzondere draai? Kijk dan eens bij de activiteiten van deze nieuwsbrief!

Lekker naar buiten

Wanneer ze lekker buiten aan het ravotten zijn, werken kinderen aan hun sociale competenties. Ze oefenen bij het oplossen van conflicten, leren emoties herkennen en komen steviger in hun schoenen te staan. Maar waardoor komt dit eigenlijk?

Wanneer kinderen buiten spelen, is er meestal sprake van vrij spel. Tijdens het buiten spelen bevinden kinderen zich vaker in een omgeving waarin activiteiten minder gestuurd worden vanuit volwassenen. Er is minder controle en meer ruimte om zelf te bepalen met wie of waarmee je speelt. Kinderen zien zichzelf buiten meer als individu en kunnen zo meer zichzelf zijn.

De buitenruimte is dus een zeer waardevolle speel-leeromgeving voor kinderen. Let daarbij wel op kinderen die tijdens het buiten spelen meer alleen staan of moeite lijken te hebben om zichzelf te vermaken. Zij kunnen wellicht jouw hulp nog een beetje gebruiken bij het inschatten van sociale situaties en het maken van contact met andere kinderen.

Buiten spelen

Onderzoek wijst uit dat buiten spelen:

 • Gezond is

  Er zitten verschillende gezondheidsvoordelen aan buiten spelen: bewegen is gezond, je botten worden sterker en het houdt je conditie op peil. Naast deze fysieke voordelen, heeft buiten spelen ook een positieve invloed op de hersenen. Zo zitten kinderen die buiten spelen mentaal beter in hun vel en is er meer ruimte voor hun sociale ontplooiing. Tegelijkertijd kan een gebrek aan buiten spelen leiden tot gezondheidsproblemen zoals depressie en overgewicht. 
 • Gezonde gewoonten stimuleert

  Kinderen die buiten spelen, leren zichzelf gezonde gewoonten aan waar ze een leven lang plezier van hebben. Tijdens het buitenspelen zijn ze volop aan het bewegen, leren ze vallen en weer op staan, elkaar te helpen en rekening te houden met hun eigen behoeften en die van anderen. En laten dat nou precies de gewoonten zijn die je als volwassene ook nog steeds goed kunt gebruiken.
 • Volop leerkansen biedt

  Buiten spelen biedt kinderen meer kansen om te spelen zonder afleidingen of onderbrekingen. Ook is er buiten volop gelegenheid tot het maken van keuzes en constructief bezig zijn met de omgeving. Denk maar eens aan lekker spelen met water en zand of het bouwen van een hut. Kinderen ervaren buiten spelen als motiverend, plezierig en als een bron van fijne herinneringen.
 • Goed is voor de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen

  Omdat de buitenruimte een speel-leeromgeving is die autonomie aanmoedigt, is deze omgeving enorm goed voor het zelfvertrouwen en de zelfwaardering van kinderen. In een veilige omgeving kun je hen vertrouwen geven (passend bij hun leeftijd) en kunnen ze zich zelfs even aan jouw zicht onttrekken, bijvoorbeeld in een speelhuisje of achter de struiken. Het vertrouwen dat kinderen op deze manier krijgen, geeft een gevoel van competentie. Het blijft uiteraard wel belangrijk om de situatie als gastouder goed te monitoren en kinderen niet continu uit het oog te verliezen. Maar waar het kan en veilig is, is op deze wijze buiten spelen een echt cadeau voor je opvangkinderen.

ViaViela ondersteunt je met tools die je helpen het pedagogisch beleid in de praktijk te brengen. Zo werken we met een pedagogisch werkplan in de vorm van het pedagogisch kwaliteitshuis. Het kwaliteitshuis vormt de kapstok waaraan jij al jouw kennis en ervaring kunt ophangen. Daarmee maak je, aan de hand van praktische voorbeelden, jouw pedagogisch handelen zichtbaar. Voor jezelf, voor ouders en voor de GGD.

Lees meer over het kwaliteitshuis

Jouw kwaliteitshuis

Als gastouder ben jij in je gedrag een voorbeeld voor de kinderen. Je bent vriendelijk, luistert naar de kinderen en brengt ze zoveel mogelijk met elkaar in contact. Je zorgt dat er een fijne sfeer heerst en dat er altijd positief wordt gecommuniceerd: je benoemt wat goed gaat en welk gedrag je graag wilt zien. Je doet dit dit door goed te observeren, complimentjes te geven over de dingen die goed gaan en bij te sturen waar nodig. Kinderen worden niet alleen gelaten in het oefenen, jij bent aan de zijlijn aanwezig en verrijkt het spel daar waar nodig. Je hebt oog voor de eigenheid van ieder kind en kan, door het bieden van verschillende soorten activiteiten, juist dát naar boven halen dat nodig is om ieder kind te laten stralen!

Aan de slag

Ga aan de slag met activiteiten die speciaal gericht zijn op de 'Speel-leeromgeving' en het basisdoel 'Sociale competenties'

Modderdag

Wat is er nou leuker voor kinderen dan buiten lekker kliederen in de modder? In deze activiteit geven we je alle informatie over het organiseren van jouw eigen modderdag.

Download activiteit 1

Hitte- en zonbescherming

Buiten spelen is gezond, maar doe dit wel verstandig. Lees daarom goed deze richtlijn Hitte- en zonbescherming door om jouw opvangkinderen veilig buiten te kunnen laten ravotten.

Download activiteit 2

Meer weten?

Als gastouder heb je veel invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw opvangkinderen.

Bekijk deze 9 tips om de ontwikkeling te stimuleren.