26 september 2022

Dagritmekaarten

Pedagogische ondersteuning voor gastouders

Jonge kinderen kunnen nog niet zelf een patroon ontdekken in een dagritme. Door middel van routinemomenten en rituelen breng je structuur aan in de dag. Het is voor kinderen erg belangrijk om aan de start van de dag te weten hoe de dag eruit gaat komen te zien. Door gebruik te maken van dagritmekaarten weten kinderen wat ze kunnen verwachten. 

Gebruik van het dagritme

Jonge kinderen kunnen nog niet zelf een patroon ontdekken in een dagritme. Door middel van routinemomenten en rituelen breng je structuur aan in de dag. Dit draagt bij aan de voorspelbaarheid ervan en geeft kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Het is voor kinderen erg belangrijk om aan de start van de dag te weten hoe de dag eruit gaat komen te zien. Door gebruik te maken van dagritmekaarten weten kinderen wat ze kunnen verwachten. Bovendien zorgt deze structuur ervoor dat kinderen een gevoel krijgen voor tijdsindeling.

Het nut van dagritmekaarten

Dagritmekaarten vertellen kinderen wat ze kunnen verwachten binnen jouw opvang. Ze maken duidelijk in welke volgorde gebeurtenissen elkaar opvolgen en geven houvast. Dagritmekaarten hebben vooral een toegevoegde waarde voor kinderen die visueel ingesteld zijn of die (nog) niet kunnen lezen. Een dagritmekaart is ondersteunend voor kinderen die regels en het ritme van de dag moeilijk kunnen onthouden. Zo weten ze wat er gaat gebeuren en wat er van hen verwacht wordt.

Daarnaast helpen dagritmekaarten jou als gastouder op een makkelijke manier overbrengen wat je wilt en wat je daarin van de kinderen verwacht. Je wil bijvoorbeeld dat kinderen hun handen wassen na het plassen of dat ze na het spelen even opruimen. Zo bied je je opvangkinderen duidelijkheid en regelmaat. En dat zorgt voor een voorspelbare en veilige sfeer. Vooral situaties waarin vaak gemopperd wordt of nieuwe gebeurtenissen of activiteiten, zijn bij uitstek geschikt voor dagritmekaarten. Je visualiseert de regels waar alle kinderen zich aan moeten houden en schept zo een vertrouwde, veilige en voorspelbare speel-leeromgeving.

Lees hier nog meer over het gebruik van de dagritmekaarten