14 november 2023

Meldcode: niet negeren, maar signaleren

Maandag 20 november tot en met zondag 26 november is de Week tegen Kindermishandeling. Dit keer met als thema ‘Deel je zorgen. Je staat er niet alleen voor’. Madelon van Puijenbroek, teammanager en aandachtsfunctionaris bij ViaViela houdt het thema veilig opgroeien levendig onder collega’s en gastouders. Ze wil de angst voor praten over zorgen wegnemen.

Weg met het taboe op praten over zorgen

Wat doe je als je signaleert dat je opvangkind niet altijd de juiste verzorging en aandacht krijgt, of bij een vermoeden van problemen thuis? Dat is een lastige situatie, waar je als gastouder zorgvuldig mee om wil gaan. Tegelijkertijd is het belangrijk dat een kind met problemen kan rekenen op hulp. Daarom is er de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit stappenplan biedt iedere professional die met kinderen werkt, praktische handvatten bij zorgen. Het begint bij het registreren van signalen en kan eindigen met het organiseren van hulp. Ook ViaViela werkt met dit stappenplan.

Het doel is hulp op gang brengen

Iedere gastouder van ViaViela moet de meldcode kennen en kunnen toepassen. Madelon: “Dat vinden wij als organisatie belangrijk en het is ook gewoon een wettelijke plicht. Dus volgen gastouders bij ons een cursus over de meldcode en is het een van de onderwerpen tijdens de jaarlijkse bezoeken. Verder houden we het thema levendig met behulp van bijscholing en workshops met Veilig Thuis. Want het succes van de meldcode staat of valt uiteindelijk bij een alerte gastouder die de signalen van een kind dat het thuis moeilijk heeft, herkent en bespreekt. Niet om een schuldige aan te wijzen, maar om hulp op gang te brengen als die nodig is. Een kind kan niet voor zichzelf opkomen en is hierin afhankelijk van de volwassenen om hem heen.”

Taboe doorbreken

Hoewel de meldcode bij veel gastouders inmiddels goed tussen de oren zit, merkt Madelon toch een drempel bij het zetten van de stappen. Madelon: “Een gastouder kan gaan twijfelen aan de ernst van de signalen, bang zijn voor de reactie van de ouder of opzien tegen het contact met Veilig Thuis. Bij ViaViela willen we dit taboe doorbreken, door die angst weg te nemen. Het stappenplan heet de ‘meldcode’, maar de uitkomst hoeft niet altijd een melding bij Veilig Thuis te zijn. Zo kan een gesprek met de ouder ook zorgen wegnemen. Of kom je er al pratend achter dat een gezin al hulp krijgt. Ook dat is goed om te weten.”

Deel zijn van de oplossing

Praten over zorgen kan meer inzicht geven in de situatie thuis. Madelon: “Misschien loopt een ouder over vanwege financiële zorgen of een scheiding. Juist dan kan je als gastouder van toegevoegde waarde zijn. Door het kind bijvoorbeeld extra op te vangen. Hierdoor krijgt de ouder meer ruimte en is het kind vaker in een vertrouwde omgeving zonder spanningen. Die hulp kan net het zetje zijn dat een ouder nodig heeft om de problemen op te lossen.”

Vooral opgelucht

Je zorgen bespreken met een ouder kan best spannend zijn. Je weet immers niet hoe deze zal reageren. Toch reageren ouders meestal opgelucht, zegt Madelon. “Wanneer je al een tijd alleen worstelt met een probleem, is het fijn om te merken dat iemand oog heeft voor jou en voor jouw kind. Meestal zijn ouders zelf ook niet gelukkig met de situatie, maar weten
ze niet hoe ze deze doorbreken. Een gesprek kan dan een eerste stap naar verandering zijn.”

Je doet het samen

Een gastouder met zorgen staat er bij ViaViela niet alleen voor. Madelon: “We moedigen onze gastouders aan om signalen met ons te delen. Dat begint bij een gesprek over wat je ziet of hoort. Hiervoor kan de gastouder altijd terecht bij haar vaste contactpersoon van ViaViela, vaak de houder of een medewerker van de vestiging. Samen kunnen zij de signalen op een rij zetten en overleggen hoe ze hierover in gesprek gaan met de ouder. Vanuit het hoofdkantoor van ViaViela helpen we hierbij. Bijvoorbeeld met formulieren die ondersteunen bij het vastleggen van de stappen. Ook geven we advies over de te volgen route.”

Niet negeren, maar signaleren

Loop jij rond met zorgen over een kind? Dan heeft Madelon nog een belangrijke tip: “Mijn motto is ‘niet negeren, maar signaleren’. Wees niet bang om over je zorgen te praten. Dat ene gesprek kan de opstap zijn naar hulp. En die heb jij dan maar mooi in gang gezet.”

In Nederland groeien naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen onveilig op. Zij krijgen thuis niet de aandacht, liefde en zorg die nodig is of komen in aanraking met geweld of misbruik. Vaak zijn ouders zo druk met hun eigen problemen, dat het ze niet toekomen aan de zorg voor hun kind. Kindermishandeling komt in alle lagen van de bevolking voor. De meest voorkomende vorm van kindermishandeling is emotionele verwaarlozing.

Heb je zorgen om je opvangkind? Neem dan altijd contact op met je ViaViela contactpersoon. Deze begeleidt je in de zorgen die je hebt. Indien nodig, doorlopen jullie samen de vijf stappen van de Meldcode. Hier lees je meer.