Oog voor de eigenheid van het kind

Het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is een openbaar register waarin alle kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven, gastouderbureaus en bso's) en -professionals (gastouders en nanny's) geregistreerd staan. Kinderopvangorganisaties en -professionals worden geregistreerd zodra zij aan de juiste, door de overheid gestelde, opleidings- en kwaliteitseisen voldoen om (de bemiddeling van) kinderopvang te verzorgen. Daarbij worden ook voorwaarden gesteld aan de opvanglocatie. 

Het is eigenlijk een soort keurmerk binnen de kinderopvang. Heb je als gastouder, nanny, of bemiddelingsbureau een actieve registratie in het LRK? Dan mogen ouders erop rekenen dat jouw opvang goed en betrouwbaar is.


ViaViela LRK geregistreerd

Wij zijn blij met het LRK en de kwaliteitseisen waaraan opvangorganisaties en hun professionals moeten voldoen om hierin geregistreerd te worden en te blijven. Daarom heeft iedere ViaViela-vestiging en iedere gastouder of nanny die wij bemiddelen, een actieve LRK-registratie. Ga je als gastouder of nanny via ons de opvang verzorgen, dan begeleiden wij je uiteraard bij je LRK-registratie.

Benieuwd naar het LRK-nummer van jouw vestiging? Toets de postcode van jouw vestiging in op Landelijk Register Kinderopvang


LRK-inschrijving

Voldoe jij en je opvanglocatie aan alle voorwaarden die de overheid aan een gastouder of nanny stelt, dan meldt ViaViela je bij de gemeente van je opvangadres aan voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang. De procedure van aanmelding tot registratie duurt ongeveer 4-10 weken.


Voordelen LRK

Opvang verzorgen als geregistreerd gastouder of nanny biedt je de volgende voordelen:


Door gebruik te maken van een gastouder of nanny via het LRK, weten ouders dat de opvang gecontroleerd is, en blijft. Zo geef je ouders meer zekerheid over de veiligheid en kwaliteit van de opvang van hun kind(eren).

Alleen voor opvang via een LRK-geregistreerde gastouder of nanny en een geregistreerd bemiddelingsbureau, kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Als jouw opvang opgenomen is in het LRK scheelt dat ouders behoorlijk in opvangkosten per maand! Daarmee ben je dus veel interessanter als opvang. 


Leges

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het activeren of deactiveren van een registratie in het LRK. Sommigen gemeenten rekenen hier kosten voor; leges. Iedere gemeente bepaalt zelf de hoogte hiervan.

GGD’s (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten) controleren of jij als geregistreerd gastouders of nanny voldoet aan de geldende criteria. Voldoe je hier niet aan, dan volgt uitschrijving uit het LRK. Dezelfde procedure  geldt ook voor het gastouderbureau.