Pedagogiek voor gastouders

Pedagogiek voor gastouders

Als gastouderbureau willen we dat kinderen zich bij onze gastouders veilig en geborgen voelen, hebben we oog voor de eigenheid van ieder kind en geloven we in talentontwikkeling. Die kijk op kinderopvang hebben we, samen met de vier basisdoelen uit de Wet kinderopvang, vastgelegd in ons pedagogisch beleid. Omdat we ieder kind opvang vanuit deze visie gunnen, verwachten we van onze gastouders dat zij dit pedagogisch beleid kennen en ernaar handelen.


Pedagogisch beleid en werkplan

De theorie uit het pedagogisch beleidsplan wordt door gastouders vertaald naar de praktijk en pedagogisch handelen door middel van het 'Pedagogisch kwaliteitshuis'. Dit huis koppelt de vier pedagogische basisdoelen aan vier belangrijke thema's: de interactie tussen gastouder en kind, de interactie tussen kinderen onderling, de speel-leeromgeving en activiteiten. De doelen en factoren vormen samen een prachtig huis met een voordeur en maar liefst vijftien kamers!


Pedagogische nieuwsbrieven

Alle gastouders die bij ViaViela aangesloten zijn, ontvangen iedere 6 weken van ons een nieuwsbrief waarin we gastouders meenemen naar de verschillende kamers van ons pedagogisch kwaliteitshuis. We nemen gastouders mee op rondleiding door alle kamers van het huis. Iedere pedagogische nieuwsbrief zit vol met informatie, praktische tips en inspiratie voor activiteiten. Zo zorgen we samen voor een opvang waar kinderen zich veilig en thuis voelen.