Effectief communiceren

Effectief communiceren

Goede communicatie is een voorwaarde voor tevreden en betrokken ouders! Communicatie en samenwerking heb je nodig om kwalitatief goede opvang te bieden voor het kind. Wat betekent zakelijk zijn in de gastouderopvang en hoe kun je als gastouder je professionaliteit zichtbaar maken in de diverse contactmomenten? Want wat doe je als ouders speciale wensen hebben die je niet (meteen) kunt honoreren, als zij hun ontevredenheid uiten, of zich niet aan afspraken houden? Dit zijn de centrale vragen van deze module


Wat leer je?

Je bent je bewust van het belang van effectieve communicatie en kan de communicatie en samenwerking met ouders verder professionaliseren. Communicatie heeft een hoog doe-gehalte, zodat je kunt oefenen met diverse communicatievaardigheden. Je wordt je bewust van wat je al goed doet en je ontwikkelt nieuwe vaardigheden. 


Wat levert het op?

  • Je kent het belang van een goede samenwerking en professionele communicatie met ouders. 
  • je bent in staat om de zorg voor, en begeleiding van je opvangkind maximaal met de ouders af te stemmen. 
  • Je staat sterker in je schoenen in het contact met ouders, bij het bespreken van jouw beleid, het maken van afspraken, bij klachten of wensen, lastige stiuaties en bij weerstand. 

Overige modules

Binnen de ViaViela Academie bieden we nog veel meer interessante onderwerpen aan. Klik hier om ook de andere modules binnen de ViaViela Academie te bekijken.