Jouw gastouderopvang, onze ondersteuning

Oudercommissie

Ieder gastouderbureau is verplicht om een oudercommissie in te stellen en het adviesrecht toe te passen. Dit dient te gebeuren binnen zes maanden nadat het gastouderbureau is aangemeld bij de gemeente. Het gastouderbureau is ook verplicht om binnen deze termijn een reglement oudercommissie vast te stellen.


Reglement

Dit reglement omvat:

* regels over het aantal leden (de houder en medewerkers kunnen geen lid zijn)
* regels over de wijze waarop de leden worden gekozen
* de zittingsduur van de leden

Het reglement bevat geen regels over de werkwijze van de oudercommissie. De oudercommissie is vrij om haar eigen werkwijze te bepalen. Het reglement kan alleen worden gewijzigd na instemming van de oudercommissie. Het gastouderbureau verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk
alle informatie die nodig is om haar taak te kunnen uitvoeren.

Bron: www.rijksoverheid.nl


Centraal en lokaal

Naast een centrale oudercommissie heeft iedere ViaViela vestiging een lokale oudercommissie. De lokale oudercommissie zet zich in voor een adequate behartiging van belangen van alle ouders. De oudercommissie komt minimaal 1 keer per jaar bij elkaar. Verslagen van bijeenkomsten van centrale en lokale oudercommissies zijn voor bij ViaViela aangesloten ouders en gastouders terug te vinden in hun persoonlijke klantenportal.