Nanny worden

Veel gestelde vragen

Als nanny werk je zelfstandig en ben je vrij om je eigen keuzes te maken. Maar je positie als zelfstandig opvangprofessional brengt ook vragen en onzekerheden met zich mee. Je werkt immers niet in loondienst maar bent ook niet automatisch zelfstandig ondernemer. De meest gestelde vragen hebben we voor je op een rijtje gezet.

Vlinder

Regeling Dienstverlening aan Huis (DAH)

Financiën

Vakantie en vrije dagen

Ziekte en zwangerschap

 • Welke regels gelden er wanneer de nanny ziek is?

  Werk je volgens de Regeling Dienstverlening aan huis, dan heb je bij ziekte recht op maximaal zes weken loondoorbetaling. Je krijgt wel minder uitbetaald; 70% van je normale vergoeding of in ieder geval van het wettelijk minimumloon. Deze regeling gaat in nadat je eerst twee dagen ziek bent geweest zonder loondoorbetaling, zogenaamde ‘wachtdagen’. Ben je na zes weken nog steeds ziek? Dan vervalt je recht op loondoorbetaling.

  De hoogte van de loondoorbetaling bij ziekte wordt gebaseerd op het aantal uren dat is opgenomen in het opvangoverzicht en bedraagt 70% van de vergoeding, maar tenminste het minimumloon.

  Ook de betaling bij ziekte verloopt via de Stichting Gastoudergelden. Wanneer de nanny ziek is geldt het opzegverbod bij ziekte en kan er niet worden opgezegd. Nadat de gastouder 6 weken ziek is geweest en de loondoorbetalingsverplichting is vervallen mag er ook opgezegd worden. De opzegtermijn dient dan nog steeds in acht genomen te worden. Ziekteperiodes die elkaar opvolgen binnen een periode van 4 weken tellen als één periode.

 • Ziek en wat dan?

  Of je nu gastouder of nanny bent, ziek worden betekent dat je inkomsten per direct of na zes weken wegvallen. Gelukkig zijn er verschillende manieren om in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid een eigen vangnet te creëren. In grote lijn heb je keuze uit (een combinatie van) vier mogelijkheden.
  – Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  – Vrijwillige ziektewet- en/of WIA-verzekering
  – Broodfonds
  – Zelf opvangen

 • Heb ik recht op een ZEZ uitkering via het UWV bij zwangerschap?

  Als je als nanny werkt volgens de Regeling dienstverlening aan huis, dan kun je als freelancer aanspraak maken op een uitkering volgens de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ). Dit is een uitkering gedurende de periode van 16 weken tijdens en na je zwangerschap.

Overig

 • Hoe worden de afspraken tussen ouder en nanny vastgelegd?

  Deze worden aan de hand van de overeenkomst ‘Regeling dienstverlening aan huis’ vastgelegd. De aanvullende afspraken voor de opvang in de woning van de vraagouder worden bij ViaViela vastgelegd in het document ‘Afspraken Nanny opvang’.

 • Is de opzegtermijn vrij overeen te komen?

  Nee, de wettelijke opzegtermijnen binnen het arbeidsrecht dienen in acht genomen te worden. Bij een dienstverband dat korter dan 5 jaar heeft geduurd is de opzegtermijn één kalendermaand. Heeft het dienstverband langer dan 5 jaar geduurd dan is de opzegtermijn twee kalendermaanden.

Financieel handboek voor gastouders

Gastoudergids

Een gastouder moet als zelfstandig opvangprofessional van alle markten thuis zijn. Want al staat het hebben de juiste pedagogische vaardigheden voorop, een eigen opvang runnen vraagt ook om kennis van veiligheid, hygiëne, administratie, promotie én financiën. Op dit laatste aspect richt de Gastoudergids zich. De Gastoudergids geeft inzicht in de financiële mogelijkheden en risico’s van gastouders. In de gids vind je tips om een goed uurtarief te bepalen en hoe je meer overhoudt van je gastoudervergoeding. De Gastoudergids helpt gastouders bij het leggen van een gezonde financiële basis voor hun opvang.

Download de gastoudergids

 

Wil jij aan de slag als nanny?

Lees dan meer over Nanny worden bij ViaViela of meld je aan!