Welkom bij ViaViela

Nanny-opvang

Met een nanny kies je voor opvang in jouw huis. Dat betekent dat het vaste gezinsritme gewoon door kan gaan. Geen vlug vlug ophalen op de opvang, maar thuiskomen terwijl de kinderen al in bad zijn geweest, rustig samen eten en nog even samen dat boekje lezen. Nanny-opvang is geschikt wanneer je 2 of 3 vaste hele dagen opvang nodig hebt. Deze luxe vorm van opvang kent andere voorwaarden en een andere prijs dan wanneer je kiest voor gastouderopvang.

Vaste gezinsritme kan doorgaan
Vertrouwde omgeving voor je kind
Alle aandacht voor je kind
Rust in de alledaagse gezinshectiek
Ontwikkeling van je kind staat centraal

Speciale band, alle aandacht

Jouw nanny is er helemaal voor jouw gezin. Die vertrouwdheid met een vaste verzorger is belangrijk, vooral voor jonge kinderen. Bovendien krijgen je kinderen alle aandacht van iemand die hen al snel goed leert kennen en een belangrijke bijdrage kan bieden aan hun ontwikkeling.

Vertrouwde omgeving, eigen tempo

Omdat de opvang plaatsvindt in je eigen huis, blijft je kind gewoon in zijn/haar vertrouwde omgeving, zonder extra prikkels van buitenaf. Bovendien loopt het normale dagritme van je kind(eren) tijdens opvangdagen gewoon door.

Wat kost een nanny

Je betaalt je nanny, ongeacht het aantal kinderen dat zij tegelijkertijd opvangt, een vast bedrag per uur. Dit tarief ligt, afhankelijk van de ervaring van de nanny tussen de €15,- en €22,-. Daarnaast betaal je een tarief voor bemiddeling en begeleiding aan je gastouderbureau en kun je te maken krijgen met legeskosten.

Opbouw kosten

Kies je voor kinderopvang via een erkende nanny, dan moet je hiervoor gebruikmaken van een gastouderbureau. Je hebt als ouder dus met twee partijen te maken: je nanny en je gastouderbureau. Beide partijen betaal je afzonderlijk en kennen een eigen tarief. Daarnaast zijn er gemeenten die leges in rekening brengen voor de registratie van de nanny in het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) met als opvanglocatie jouw woning.

 • Uurtarief nanny

  Als je kiest voor een nanny, die jouw kind(eren) in je eigen huis opvangt, betaal je haar een vaste maandelijkse vergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op het benodigde aantal opvanguren dat je vooarf met elkaar afspreekt en het uurtarief van de nanny. Dit uurtarief ligt, afhankelijk van het aantal jaren ervaring van de nanny, tussen €15,- en €25,- .
 • Vakantietoeslag en vakantiedagen nanny

  Een nanny heeft recht op 8% vakantietoeslag over het loon Deze vakantietoeslag is al inbegrepen in het uurtarief van de nanny.

  Daarnaast heeft je nanny recht op 4 weken doorbetaalde vakantie. Hiervan zijn 2 weken door jou als ouder te bepalen en 2 weken door de nanny.

  Stel: je nanny werkt 24 uur per week dan heeft zij recht op 4 x 24 uur = 96 vakantie-uren per jaar.

 • Ziekte en loondoorbetaling nanny

  Is je nanny ziek? Dan heb je te maken met twee wachtdagen waarover je jouw nanny niet door hoeft te betalen. Is je nanny na deze twee dagen nog steeds ziek? Dan heeft zij recht op doorbetaling van loon gedurende maximaal 6 weken.
 • Leges

  Jouw nanny, gekoppeld aan jouw woning als opvanglocatie, dient te worden ingeschreven in het LRK. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk en een aantal gemeenten rekenen hier kosten voor; leges. Als ouder betaal je deze kosten.

 • Tarief bemiddeling en begeleiding

  Je betaalt je gastouderbureau iedere maand een vaste vergoeding voor bemiddeling en begeleiding.

  De hoogte van de vergoeding die ViaViela rekent voor de bemiddeling en begeleiding is afhankelijk van het aantal opvanguren, het aantal kinderen en de regio waar je woont. Natuurlijk kun je hierover kinderopvangtoeslag aanvragen. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kunnen de totale netto kosten dan uitkomen op € 1,00 per kind per uur of hoger. Je ViaViela contactpersoon in jouw regio maakt graag een berekening op maat voor je, zodat je weet welke netto kosten je elke maand hebt.

 • Bemiddelingskosten opstartfase

  Daarnaast heb je te maken met bemiddelingskosten in de opstartfase. Deze vergoeding betaal je pas vanaf het moment dat je jouw nanny hebt gevonden en de opvang werkelijk van start gaat.

Netto opvangkosten

Je maandelijkse opvangkosten zijn opgebouwd uit een bedrag wat je je nanny betaalt en een bedrag wat je aan gastouderbureau ViaViela betaalt voor de bemiddeling en begeleiding van je kinderopvang. Dit zijn je bruto opvangkosten. Vervolgens kun je over deze kosten een bedrag vergoed krijgen. Hoe? Met behulp van kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

Nanny-opvang is formele opvang. Dat houdt in dat je, als je aan de voorwaarden voldoet, aanspraak kunt maken op kinderopvangtoeslag, een tegemoetkoming vanuit de overheid in de kosten voor je kinderopvang. In de praktijk betekent dit dat je iedere maand een bedrag aan toeslag ontvangt vanuit Belastingdienst Toeslagen.

Meer over kinderopvangtoeslag

Netto kosten = ouderbijdrage

Op basis van je aanspraak kinderopvangtoeslag ontvang je iedere maand een toeslag over je opvangkosten. Wat vervolgens overblijft is het bedrag wat je kinderopvang jouw netto kost. Het is het bedrag wat jij zelf echt iedere maand betaalt voor jouw kinderopvang, dit bedrag heet: je ouderbijdrage.

Verdiensten gastouder

“Onze nanny is fantastisch, zij zorgt drie dagen per week voor de rust in ons gezin.”

Kenneth

Veel gestelde vragen

 • Wanneer is iemand een nanny?

  Een nanny is een gecertificeerde en geverifieerde opvangexpert met een registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Alleen nanny’s die voldoen aan alle opleidings- en kwaliteitseisen die de overheid stelt, worden in dit register opgenomen.

 • Wat doet een nanny precies?

  Een nanny woont niet bij het gezin in, maar is op afgesproken dagen en tijden aanwezig in het gezin. Ze draagt de verantwoordelijkheid voor de opvang van de kinderen en zorgt ervoor dat het dagelijkse ritme van het gezin ook tijdens werkdagen van de ouder(s) gewoon doorloopt. Een nanny verricht geen huishoudelijke werkzaamheden.

 • Voor welke opvangvraag is nanny-opvang geschikt?

  Een nanny kan zowel dagopvang verzorgen als een combinatie van dagopvang en buitenschoolse opvang. Wij hebben geen aanbod van nanny’s die enkel buitenschoolse opvang verzorgen. Nanny opvang is vooral geschikt wanneer je 2 of 3 hele dagen opvang nodig hebt.

 • Aan welke eisen moet jouw huis als opvanglocatie voldoen?

  De locatie waar je kind wordt opgevangen moet voldoen aan verschillende kwaliteits- en veiligheidseisen die door de wet Kinderopvang zijn voorgeschreven. Nadat er een nanny is gevonden voor jouw opvangvraag wordt er vanuit het gastouderbureau een Risico-inventarisatie gemaakt van de opvanglocatie. Vervolgens meldt ViaViela jouw nanny, gekoppeld aan jouw opvanglocatie, aan voor opname in het Kwaliteitsregister.

  Voorwaarden gastouderopvang
 • Hoe lang duurt het voordat de opvang kan starten?

  De procedure van aanmelding tot registratie in het Kwaliteitsregister duurt ongeveer 4-10 weken. In die periode zal iemand van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten) controleren of de locatie en de nanny voldoen aan geldende criteria vanuit de Wet kinderopvang.

  Kwaliteitsregister
 • Wat voor overeenkomst sluit jij met je nanny?

  Omdat er sprake is van een gezagsverhouding tussen ouder en nanny, heeft de nanny in principe recht op een arbeidsovereenkomst en zou ze bij jou in loondienst komen.

  Wij gaan er vanuit dat een nanny maximaal 3 dagen per week (ongeacht het aantal uur) bij jou in huis werkt. Er wordt dan geen arbeidsovereenkomst afgesloten tussen ouder en nanny maar een overeenkomst Regeling dienstverlening aan huis. Je hebt dan als ouder minder (financiele) verplichtingen en de nanny is niet bij jou in dienst.

 • Wat houdt de Regeling Dienstverlening aan huis precies in?

  • Het is een afgeleide van een reguliere arbeidsovereenkomst binnen het arbeidsrecht. De volgende rechten en plichten zijn van toepassing:
  • Een nanny heeft ten minste recht op het minimumloon.
  • Een nanny heeft recht op uitbetaling van haar loon binnen 5 dagen na afloop van de betreffende kalendermaand.
  • Een nanny heeft recht op 8% vakantietoeslag over haar loon.
  • Je nanny heeft recht op vakantiedagen, het aantal vakantiedagen waar ze aanspraak op kan maken is vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Deze uren worden in overleg opgenomen.
  • Valt de werkdag van je nanny op een officiële feestdag? Dan heeft ze recht op loondoorbetaling tijdens deze feestdag.
  • Wanneer jij of je nanny de overeenkomst wil opzeggen, geldt er een opzegtermijn van een kalendermaand (als jullie samenwerking al langer dan 5 jaar duurt, is de opzegtermijn 2 kalendermaanden). Voor opzegging is geen toestemming van het UWV nodig.
  • Is je nanny ziek? Dan gelden de eerste twee ziektedagen als wachtdagen, over deze dagen hoef je je nanny geen loon te betalen. Is je nanny na deze twee dagen nog steeds ziek? Dan heeft ze recht op doorbetaling van loon gedurende maximaal 6 weken. De hoogte van het bedrag wat je nanny tijdens haar ziekte krijgt doorbetaald, leggen jullie op voorhand met elkaar vast. Gebruikelijk is om 70% van het loon door te betalen tijdens ziekte. Deze 70% mag nooit lager zijn dan het wettelijk minimumloon.

Interesse in nanny-opvang bij ViaViela?

Meld je dan nu gratis en geheel vrijblijvend aan.

Aanmelden