21 december 2023

Gastouderloket

De gastouderopvang staat in 2025 een flinke aanscherping in de geldende (pedagogische) eisen te wachten. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt de verschillen in pedagogische kwaliteit op dit moment te groot. Aanvullende eisen in de Wet kinderopvang moeten deze meer gelijktrekken. Om de hele branche goed voor te bereiden op de veranderingen, opent ViaViela het Gastouderloket. Hier kunnen zowel gastouders als gastouderbureaus terecht voor informatie.

ViaViela opent het Gastouderloket

De minister wil de pedagogische kwaliteit van de gastouderopvang met behulp van een pakket aan extra kwaliteitseisen verder professionaliseren.

Regels voor gastouders en gastouderbureaus

Zo wordt van iedere gastouder verwacht dat zij de ontwikkeling van de kinderen actief volgt, werkt met een pedagogisch werkplan en daarnaast ook zichzelf ook regelmatig bijschoolt. Gastouderbureaus moeten meer gaan investeren in de pedagogische coaching en begeleiding van gastouders en hiervoor zelf beschikken over pedagogische expertise op hbo werk- en denkniveau. Ook mag een gastouder zich straks nog maar bij maximaal twee gastouderbureaus aansluiten. Het hele pakket van in totaal negen nieuwe kwaliteitseisen, heeft gevolgen voor sommige gastouders en gastouderbureaus. Reden voor ViaViela om het Gastouderloket te openen.

Eén informatiepunt voor de hele branche

Het Gastouderloket biedt gastouders en gastouderbureaus een platform waarop zij actuele informatie vinden over de aanstaande maatregelen. Alle aanscherpingen in de wet worden het komende jaar verder uitgewerkt naar concrete besluiten en praktische regelgeving. ViaViela zit dicht bij het vuur en deelt het laatste nieuws graag met de rest van de branche. Want hoe sneller we allemaal aan de slag zijn met de kwaliteitsmaatregelen, hoe beter het is voor de hele gastouderopvang.

Ga naar het Gastouderloket.