3 maart 2021

Gezonde Gastouderopvang

Deze week introduceert Gastouderbureau ViaViela ‘Gezonde Gastouderopvang’, een nieuw educatief programma voor gastouders. Aan de hand van verschillende thema’s richt ViaViela zich met haar gastouders de komende jaren op het stimuleren van een gezonde leefstijl onder kinderen. Met deze permanente scholing wil ViaViela actief bijdragen aan het grootbrengen van een gezonde volgende generatie.

ViaViela lanceert Gezonde Gastouderopvang

Deze week introduceert Gastouderbureau ViaViela ‘Gezonde Gastouderopvang’, een nieuw educatief programma voor gastouders. Aan de hand van verschillende thema’s richt ViaViela zich met haar gastouders de komende jaren op het stimuleren van een gezonde leefstijl onder kinderen. Met deze permanente scholing wil ViaViela actief bijdragen aan het grootbrengen van een gezonde volgende generatie.

Educatief meerjarenprogramma

Gezonde Gastouderopvang is gebaseerd op het programma Gezonde Kinderopvang, een initiatief van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, met ondersteuning van branche- en koepelorganisaties. Gezonde Kinderopvang is een bekend en succesvol programma waarin structureel en met resultaat gewerkt wordt aan gezond en veilig opgroeien van jonge kinderen. De afgelopen periode hebben 29 bemiddelingsmedewerkers van ViaViela de opleiding tot coach gezonde kinderopvang afgerond.

Als vervolg hierop biedt ViaViela met Gezonde Gastouderopvang gastouders een doorlopend educatief programma met thema’s als voeding, bewegen, mediaopvoeding, groene opvang, sociaal-emotionele ontwikkeling en hygiëne. Aan ieder thema is een andere kennispartner gekoppeld. Start voor het programma vormt de e-learning ‘Basismodule Gezonde gastouderopvang’. Hierin leren gastouders onder andere hoe zij met de inzet van hun interactievaardigheden, kinderen kunnen helpen een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

“Kinderen gezond laten opgroeien, is een taak voor álle opvoeders”, aldus Hubèr Agterberg, directeur van ViaViela: “Gastouders spelen, net als ouders, een belangrijke rol bij het aanleren van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen. Het goede voorbeeld geven en structureel de gezondheid van kinderen bevorderen, heeft een groot effect. Want op jonge leeftijd gezond gedrag aanleren, is makkelijker dan ongezonde gewoontes op latere leeftijd afleren. Juist gastouders bevinden zich in een mooie positie om kinderen iets bij te brengen over een gezonde leefstijl. De gastouder biedt een veilige en gezonde omgeving én kan op een positieve manier gebruikmaken van de invloed die kinderen op elkaar hebben.”

Met Gezonde Gastouderopvang ondersteunen we onze gastouders bij het voeren van een gezonde gastouderopvang, een thema dat wat ons betreft -ook vanuit kwaliteitsoogpunt- in de toekomst nog meer aandacht verdient. Gezonde Gastouderopvang is onze manier om actief bij te dragen aan een gelukkige en gezonde volgende generatie.”

De online cursussen behorende bij het programma Gezonde Gastouderopvang zijn gratis toegankelijk voor alle gastouders.