24 januari 2023

Kinderopvang in het nieuws

De kinderopvangsector, met name de gastouderopvang, haalt de laatste tijd regelmatig het nieuws. Er spelen dan ook verschillende grote thema’s. Stuk voor stuk veranderingen met veel impact op de gastouderopvang. En waar we ons als ViaViela namens de branche over mogen uitspreken.

Wat dit betekent voor jou

De kinderopvangsector, met name de gastouderopvang, haalt de laatste tijd regelmatig het nieuws. Er spelen dan ook verschillende grote thema’s. Denk onder andere aan:

  • Het voorstel om kinderopvang ‘bijna’ gratis te maken
  • Een aanpassing van het financieringsstelsel voor gastouders en gastouderbureaus
  • Aanscherping van de wettelijke kwaliteitseisen voor gastouderopvang
  • Intensivering van het toezicht
  • Verhoging van de maximumuurtarieven
  • Het mogelijk maken van VVE voor gastouders
  • Het verlagen of afschaffen van leges voor de registratie van gastouders

Stuk voor stuk veranderingen met veel impact op de gastouderopvang. En waar we ons als ViaViela namens de branche over mogen uitspreken.

Belangen behartigen van iedereen binnen de gastouderopvang

Een partij die betrokken is bij alle grote thema’s die nu spelen binnen de kinderopvang, is de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK). Deze brancheorganisatie behartigt de belangen van de hele kinderopvangsector en voert intensieve gesprekken met onder andere het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Belastingdienst Toeslagen, GGD GHOR en andere belangenorganisaties. Onlangs is onze directeur-eigenaar Hubèr Agterberg binnen de BK opnieuw benoemd als bestuurslid gastouderopvang. Vanuit deze rol zal hij zich de komende vier jaar opnieuw hard maken voor de belangen van alle gastouderbureaus en gastouders in Nederland. Want jij en alle andere professionals in opvang verdienen vooral vernieuwingen die het mooie vak van gastouder verder helpen groeien.

Niks missen

Ben jij benieuwd aan welke wettelijke eisen jouw opvang straks moet voldoen, hoe het verscherpte toezicht eruit gaat zien en of het maximum uurtarief daadwerkelijk wordt verhoogd? ViaViela houdt je op de hoogte van alle lopende ontwikkelingen. En zoals je dat van ons gewend bent, gaan we in onze informatie hierover zorgvuldig te werk. Lees het laatste nieuws op viaviela.nl en in je mail. Zo weet jij precies wat er speelt!