Nieuws

Speeltoestellen bij gastouders

Onlangs heeft de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) een gastouderlocatie bezocht naar aanleiding van een incident. Na inspectie concludeerde de NVWA dat de speeltoestellen in de tuin van de gastouderlocatie niet over een certificaat van goedkeuring beschikten, en daardoor niet voldoen aan de Wet attracties en speeltoestellen (WAS). Als gevolg hiervan werden de speeltoestellen buiten gebruik gesteld en ontving de gastouder een boete.

Uitspraak bestuursrechter

Het gastouderbureau, Nysa, de brancheorganisatie voor gastouders en andere instanties waren het oneens met deze conclusie. Daarom heeft Nysa de zaak voorgelegd aan de bestuursrechter. De rechters hebben geoordeeld dat gastouderopvang wel onder de WAS valt, omdat de speeltoestellen bedrijfsmatig worden gebruikt en niet alleen in de particuliere sfeer.

Hoe kan dit opeens en wat zegt de GGD?

Deze ontwikkeling is verrassend, zelfs voor de GGD en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij zijn er altijd vanuit gegaan dat de speeltoestellen bij gastouders niet onder de WAS vallen en hebben hier dus ook nooit op gewezen. We hebben direct contact gezocht met de GGD om ons verder te informeren.

Gevolgen voor speeltoestellen op de opvanglocatie

Op dit moment is er nog onduidelijkheid over de gevolgen voor gastouders. Verschillende instanties voeren momenteel gesprekken om te bepalen of er een uitzondering moet worden gemaakt voor speeltoestellen in de gastouderopvang. De GGD heeft aangegeven dat er momenteel geen actieve handhaving plaatsvindt op niet-gecertificeerde speeltoestellen in de gastouderopvang volgens de WAS. Zodra we meer informatie hebben over het toezicht en handhaving, zullen we dit in een apart nieuwsbericht publiceren.

Voor meer informatie kun je ook het bericht van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) raadplegen. We brengen je op de hoogte zodra er meer informatie beschikbaar is.