26 mei 2023

Speeltoestellen gastouder

In het nieuws heb je wellicht gelezen dat speeltoestellen bij gastouders opeens gekeurd moeten worden. Ook wij zijn verrast door deze ontwikkeling en willen je graag op de hoogte brengen van de informatie die we tot nu toe hebben verzameld.

Speeltoestellen bij gastouders

Onlangs heeft de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) een gastouderlocatie bezocht naar aanleiding van een incident. Na inspectie concludeerde de NVWA dat de speeltoestellen in de tuin van de gastouderlocatie niet over een certificaat van goedkeuring beschikten, en daardoor niet voldoen aan de Wet attracties en speeltoestellen (WAS). Als gevolg hiervan werden de speeltoestellen buiten gebruik gesteld en ontving de gastouder een boete.

Uitspraak bestuursrechter

Het gastouderbureau, Nysa, de brancheorganisatie voor gastouders en andere instanties waren het oneens met deze conclusie. Daarom heeft Nysa de zaak voorgelegd aan de bestuursrechter. De rechters hebben geoordeeld dat gastouderopvang wel onder de WAS valt, omdat de speeltoestellen bedrijfsmatig worden gebruikt en niet alleen in de particuliere sfeer.

Hoe kan dit opeens en wat zegt de GGD?

Deze ontwikkeling is verrassend, zelfs voor de GGD en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij zijn er altijd vanuit gegaan dat de speeltoestellen bij gastouders niet onder de WAS vallen en hebben hier dus ook nooit op gewezen. We hebben direct contact gezocht met de GGD om ons verder te informeren.

Gevolgen voor speeltoestellen op de opvanglocatie

Op dit moment is er nog onduidelijkheid over de gevolgen voor gastouders. Verschillende instanties voeren gesprekken om te bepalen of er een uitzondering moet worden gemaakt voor speeltoestellen in de gastouderopvang. De GGD heeft aangegeven dat er momenteel geen actieve handhaving plaatsvindt op niet-gecertificeerde speeltoestellen in de gastouderopvang volgens het WAS. Zodra we meer informatie hebben over het toezicht en handhaving, zullen we dit in een apart nieuwsbericht publiceren. Wil je het zekere voor het onzekere wil nemen? Stel dan de niet-gecertificeerde speeltoestellen buiten werking.

In dit document geven we een toelichting op het gebruik van speeltoestellen en vind je een samenvatting van het WAS.

Voor meer informatie kun je ook het bericht van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) raadplegen.