4 mei 2023

Uitstel gratis kinderopvang

De kinderopvang in Nederland kampt momenteel met een groot capaciteitstekort. Dit zorgt voor lange wachtlijsten en veel onzekerheid bij werkende ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Om dit probleem op te lossen, moeten we als samenleving terug naar de tekentafel en samenwerken aan een betere toekomst voor de kinderopvang.

Uitstel van plan voor (bijna) gratis kinderopvang

Het plan van de regering om kinderopvang (bijna) gratis te maken voor werkende ouders in 2025 is nu uitgesteld. Hoewel dit voor ouders misschien teleurstellend is, biedt het uitstel juist de kans om rustig na te denken over een beter stelsel waarin kinderen die de opvang het hardste nodig hebben ook een plekje kunnen krijgen en waar kinderopvang voor iedereen betaalbaar is.

Belang van alternatieven en kansengelijkheid

Hubèr Agterberg, directeur van gastouderbureau ViaViela, noemt het een realistisch besluit op een onrealistische gedachte uit het regeerakkoord. ‘Het is belangrijk om nu de tijd te nemen om goed naar alternatieven te kijken, rekening te houden met kansengelijkheid en gebruik te maken van de goede zaken uit het huidige systeem. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft twee jaar geleden al een mooi advies gegeven, dat als uitgangspunt kan dienen.’

Samenwerken aan toekomst van kinderopvang

Ook de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) is blij dat het kabinet oog heeft voor het personeelstekort in de sector. De organisatie hoopt dat alle partners verantwoordelijkheid nemen en samenwerken aan de toekomst van de kinderopvang. Volgens de minister hebben we maar één kans om het goed te doen, dus er rust een grote verantwoordelijkheid op alle partners om dit ook echt goed te doen.

Het is belangrijk op te merken dat ouders die momenteel gebruikmaken van kinderopvang wel worden gecompenseerd in 2025 en 2026. Dit betekent dat ouders in ieder geval financieel geholpen worden om hun kind door een gastouder te laten opvangen.