19 juni 2023

Update speeltoestellen

Kind speelt met vormenstoof

Afgelopen weken is er veel te doen geweest over speeltoestellen in de gastouderopvang. Want naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak, is gebleken dat speeltoestellen in de gastouderopvang onder het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) vallen. Je leest daar hier meer over.

Sommige partijen hebben het advies gegeven aan gastouders alle speeltoestellen per direct buiten werking te stellen. In dit bericht geven we je een update van de stand van zaken.

Toezicht door GGD onveranderd

De GGD heeft laten weten dat het toezicht op speeltoestellen op dit moment niet verandert. De GGD blijft, op basis van het toetsingskader, toetsen of er veilige en verantwoorde opvang kan plaatsvinden op een opvanglocatie, zoals we dat van hen gewend zijn. Als het gaat om speeltoestellen kijken zij of speeltoestellen niet kapot zijn en onveilig gebruikt worden (artikel 11 van de Wet Kinderopvang). Samen met jou bekijken wij dit ook tijdens de jaarlijkse Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Door de gerechtelijke uitspraak veranderen het toezicht of de eisen die gesteld worden tijdens het toezicht niet. De GGD zal niet opeens vragen naar certificaten van speeltoestellen volgens het WAS.

Gastouderopvang niet uitgesloten van het WAS

De GGD geeft tegelijkertijd wel aan dat de gastouderopvang niet uitgesloten is van het WAS. De beleidslijn was dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet actief inspecteert bij gastouders, omdat de situatie raakt aan de privésfeer. De NVWA heeft niet laten weten dat zij hier vanaf nu anders mee omgaan. Wij verwachten dan ook dat zij ook nu niet actief gaan inspecteren. Echter als de NVWA van iemand een melding ontvangt van een onveilig speeltoestel bij een gastouder of indien er een ongeluk is gebeurd, is de NVWA wel verplicht hier actie op te ondernemen. In dit soort gevallen kan het dus voorkomen dat zij de opvanglocatie bezoeken om het speeltoestel te inspecteren. Is een speeltoestel niet gekeurd volgens het WAS, dan kan een boete volgen.

Een speeltoestel onder het WAS, hoe zit dat eigenlijk

Wil jij je verdiepen in de regelgeving rondom het WAS, in dit document geven we een toelichting op het gebruik van speeltoestellen en vind je een samenvatting van het WAS. Hier vind je ook een schema waarmee je kunt achterhalen welke toestellen er wel of niet onder vallen. En een lijst met voorbeelden van speeltoestellen die wel onder het WAS vallen, en die er niet onder vallen.

Gastouder maakt zelf keuze over het wel of niet gebruiken van een speeltoestel

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Nysa adviseren gastouders om het zekere voor het onzekere te nemen en alle speeltoestellen buiten werking te stellen. Wij vinden dit een ingrijpend advies en heeft direct effect op de ontwikkeling van de kinderen. Wij vinden het een lastige keuze of je alle speeltoestellen buiten werking zou moeten stellen en vinden het dan ook niet aan ons om jullie nu een advies te geven. Als gastouder mag je hierin je eigen afweging maken. Je schat risico’s in op de aanwezige speeltoestellen en maakt keuzes.

Gastouder is en blijft verantwoordelijk voor speeltoestel

Wees je er van bewust dat je als gastouder altijd verantwoordelijk bent én blijft voor de veiligheid van de speeltoestellen op de opvanglocatie. Eén keer per jaar kijken wij mee bij de jaarlijkse risico-inventarisatie. Wijzigt er vervolgens gedurende het jaar iets of loopt een speeltoestel schade op, maak hier dan de juiste afweging in. Is er enige twijfel? Stel het speeltoestel dan sowieso (tijdelijk) buiten werking en overleg met ons of met de GGD.

Uiteraard volgen wij het nieuws over de speeltoestellen op de voet, maar momenteel is er nog veel onduidelijk. Mocht er iets veranderen dan laten we jullie dat uiteraard weten!

ViaViela Opstarttraject

Voordat een nieuwe franchisenemer aan de slag kan met een eigen vestiging van ViaViela, doorlopen zij eerst een persoonlijk opstarttraject. Ben je benieuwd naar het opstarttraject van ViaViela? Lees meer in het artikel van de Nationale Franchise Gids.

Ondernemen met ViaViela

Ben jij een echte ondernemer, maar doe je het liever niet helemaal alleen én lever je graag een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen? Lees hier meer over ondernemen met ViaViela.