Alle aandacht om te leren, spelen en groeien

Werken als nanny

Bied je opvang bij ouders aan huis, dan word je in de praktijk vaak een ‘nanny’ genoemd. Dankzij jouw goede zorgen loopt het dagelijkse ritme van je opvanggezin gewoon door en is er ook tijdens opvangdagen ruimte voor sociale activiteiten zoals afspreken, sporten of kinderfeestjes. Jij zorgt voor flexibiliteit en brengt rust in een, voor veel gezinnen, hectische fase van het leven. Werken als nanny betekent dat je je vaak richt op één of maximaal twee gezinnen.

 Als nanny vervul je op sommige punten een andere rol dan een gastouder. Ook het soort overeenkomst dat je met de ouder sluit is anders dan bij een gastouder die opvang in haar eigen huis verzorgt. Je hebt te maken met andere rechten en plichten.

 Hieronder zetten we de belangrijkste weetjes over nanny-opvang voor je op een rij:


Hoe word je een nanny?

Om formeel als nanny te mogen werken, moet je aan dezelfde voorwaarden voldoen als een gastouder. Bekijk hier de geldende opleidings- en kwaliteitseisen.

 


Inschrijving in het LRK

Voldoe je aan alle voorwaarden die de overheid aan nanny’s stelt, dan meldt ViaViela je bij de gemeente van je opvangadres aan voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang. De procedure van aanmelding tot registratie duurt ongeveer 4-10 weken.

Sommige gemeenten rekenen kosten voor jouw registratie in het LRK, zogenaamde leges. Iedere gemeente bepaalt zelf de hoogte hiervan. Deze kosten worden betaald door de ouder.


Gezagsverhouding

Als nanny bied je opvang in het huis van de ouder, de ouder heeft hierdoor vaak invloed op de manier waarop jij jouw werk doet. De wet stelt daarom dat er in dit geval sprake is van een gezagsverhouding. 

Deze gezagsverhouding bepaalt dat jij als nanny recht hebt op een overeenkomst. Werk je meer dan 3 dagen per week bij de ouder in huis, dan heb je recht op een volwaardige arbeidsovereenkomst, je werkt in loondienst bij de ouder. 

ViaViela werkt enkel met nanny’s die maximaal 3 dagen in één gezin werken. Op die manier valt jouw overeenkomst met de ouder binnen de Regeling Dienstverlening aan huis, dit is een soort ‘arbeidsovereenkomst light’.

Wanneer je meer dan 3 dagen wilt werken, is dit mogelijk. Je wordt dan in 2 of meer gezinnen ingezet.


Regeling Dienstverlening aan huis

Op de Regeling Dienstverlening aan huis zijn de volgende rechten en plichten van toepassing:


Je hebt ten minste recht op het minimumloon.

Houd er wel rekening mee dat jij over dit bruto-uurtarief zelf nog inkomstenbelasting afdraagt en hiervan voorzieningen voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen moet regelen. In de praktijk ligt je uurtarief daarom vaak tussen de € 12,- en € 18,-.

Je hebt recht op uitbetaling van je loon binnen 5 dagen na afloop van de betreffende kalendermaand.

  • Je hebt recht op 8% vakantietoeslag over je loon. Daarnaast heb je recht op vakantie-uren voor vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. 
  • Stel: je werkt 24 uur per week dan heb je recht op 4 x 24 uur = 96 vakantie-uren per jaar. 
  • Verlof wordt in overleg met het gezin waarvoor je opvang verzorgt, opgenomen. 
  • Je hebt recht op loondoorbetaling tijdens opname van je vakantie-uren. 
  • Werk jij op vooraf vastgestelde werkdagen en valt jouw werkdag op een officiële feestdag? Dan heb je recht op loondoorbetaling tijdens deze feestdag.

Wanneer jij of de ouder de overeenkomst wil opzeggen, geldt er een opzegtermijn van één kalendermaand (duurt jullie samenwerking al langer dan 5 jaar, dan geldt zelfs een opzegtermijn van 2 kalendermaanden). 

Voor opzegging is geen toestemming van het UWV nodig.

Ben je ziek? Dan heb je te maken met twee wachtdagen waarover de ouder jouw loon niet door hoeft te betalen. Ben je na deze twee dagen nog steeds ziek? Dan heb je recht op doorbetaling van loon gedurende maximaal 6 weken. 

De hoogte van het bedrag wat de ouder tijdens ziekte aan je doorbetaalt, leg je op voorhand met elkaar vast. Het kan zijn dat jullie afspreken dat de ouder gewoon 100% van je loon doorbetaalt. Gebruikelijker is om 70% van het loon door te betalen tijdens ziekte. Deze 70% mag nooit lager zijn dan het wettelijk minimumloon.

Je doet zelf bij de Belastingdienst aangifte van jouw inkomsten.


Lees hier meer over de Regeling Dienstverlening aan huis


Ondersteuning ViaViela

Als nanny heb je geen collega’s waar je tijdens je werk even iets aan kunt vragen. Dan is het wel zo prettig als je een partner hebt waar jij met jouw vragen altijd bij terecht kunt, of het nu gaat om een opvoedkundige, administratieve of financiële vraag. Bij ViaViela staan we voor je klaar. Lees hier alles over de ondersteuning van ViaViela.


Stevige financiële basis

Als nanny regel je veel zaken zelf, van het opgeven van jouw inkomsten bij de Belastingdienst tot het afsluiten van voorzieningen rondom ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Wil je weten hoe je voor jezelf een stevige financiële basis legt terwijl jij lekker aan het werk bent als nanny? Download dan gratis de Gastoudergids.


Verschillen nanny of gastouder

Benieuwd naar de verschillen tussen een nanny en en gastouder? Bekijk hier de verschillen en overeenkomsten tussen de opvanglocatie bij ouder (nanny) of bij gastouder.