Gastouderschap is vakmanschap

De ViaViela Vakopleiding

Succesvolle gastouderopvang begint met een goede basis

Speciaal voor onze gastouders bieden wij een compleet scholingsprogramma om jouw kennis op te frissen, te verrijken en je opvang verder te professionaliseren. We bieden je verschillende modules met verschillende thema’s aan, die aansluiten bij alle aspecten van gastouderopvang. Binnen de modules vind je materialen voor zelfstudie én verzorgen we (online) bijeenkomsten met meerdere gastouders. Voor ieder wat wils!


Inhoud

De ViaViela Vakopleiding bestaat uit vijf modules. Volg je naast de module ‘Professioneel ondernemen’ (inclusief bijeenkomst) nog twee andere modules, dan ontvang je van ons een bewijs van deelname voor het volgen van de ViaViela Vakopleiding.

We nodigen je van harte uit om met één of meerdere modules aan de slag te gaan. Meer informatie? Vraag er naar bij je contactpersoon.


Professioneel ondernemen


Als gastouder opereer je binnen de Wet Kinderopvang. Tijdens de bijeenkomst krijg je meer informatie over de vastgestelde kwaliteitseisen en weet je hoe je hier aan kunt voldoen. Ook kom je erachter wat het zelfstandig ondernemerschap inhoudt, hoe je nieuwe klanten kunt werven en een volwaardig inkomen kunt verdienen.

Het doel van deze bijeenkomst is het leggen van een stevig fundament voor jouw eigen gastouderopvang. Na deze bijeenkomst kun je een start maken met je eigen gastouderplan.

  • Ken je het wettelijk kader voor gastouderopvang en de eisen waar gastouders aan moeten voldoen.
  • Weet je meer over jouw rechtspositie als gastouder; wat zijn je rechten en plichten.
  • Kun je een reëel financieel plan maken op basis van je uurtarief, werkdagen en het aantal kindplaatsen dat je gaat bieden.
  • Kun je een plan maken om je opvang te promoten.

Pedagogisch handelen


Als ViaViela gastouder is het belangrijk dat je ons Pedagogisch beleid kent en hiernaar handelt. Tijdens deze bijeenkomst krijg je meer uitleg over de 4 basisdoelen van J.M.A Riksen-Walraven en hoe je deze in de praktijk brengt. Ook ga je aan de slag met jouw eigen Pedagogisch werkplan.

Bij ViaViela doen we dat in de vorm van een Pedagogisch kwaliteitshuis.

Je bent je na deze bijeenkomst nog bewuster van jouw eigen pedagogisch handelen. Op welke manier bied jij veilige, ontwikkelingsgerichte opvang met oog voor de eigenheid van het kind? In gesprek met andere (aspirant) gastouders over de pedagogische praktijk kom je erachter hoe jij hier invulling aan geeft en verwerk je jouw ideeën in een pedagogisch werkplan. Dit helpt je de pedagogische basisdoelen nog beter te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Weet je precies te vertellen wat de pedagogische basisdoelen inhouden. Heb je geleerd hoe je verschillende pedagogische middelen in de praktijk kunt inzetten. En heb je (een deel van) jouw Pedagogisch kwaliteitshuis gevuld waardoor het voor jezelf, ouders en de GGD zichtbaar is hoe jij het pedagogisch beleid van ViaViela in de praktijk brengt.


Effectief communiceren 


Goede communicatie is een voorwaarde voor tevreden en betrokken ouders! Ook heb je communicatie en samenwerking nodig om kwalitatief goede opvang te bieden voor het kind. Wat betekent zakelijk zijn in de gastouderopvang en hoe kun je als gastouder je professionaliteit zichtbaar maken in de diverse contactmomenten? Want wat doe je als ouders speciale wensen hebben die je niet (meteen) kunt honoreren, als zij hun ontevredenheid uiten, of zich niet aan afspraken houden? Dit zijn de centrale vragen van deze bijeenkomst.

Na deze bijeenkomst ben je je bewust van het belang van effectieve communicatie en leer je de communicatie en samenwerking met ouders verder te professionaliseren. De bijeenkomst heeft een hoog doe-gehalte, waardoor je echt ook kunt oefenen met diverse communicatievaardigheden. Je wordt je bewust van wat je al goed doet en je ontwikkelt nieuwe vaardigheden.

  • Ken je het belang van een goede samenwerking en professionele communicatie met ouders.
  • Ben je in staat om de zorg voor, en begeleiding van je opvangkind maximaal met de ouders af te stemmen. 
  • Sta je sterker in je schoenen in contact met ouders bij het bespreken van jouw beleid, het maken van afspraken, bij klachten of wensen, in lastige situaties en bij weerstand.

Baby's in ontwikkeling

Module


De afgelopen jaren is het aantal baby’s in de gastouderopvang nog meer toegenomen. De kleinschaligheid van de gastouderopvang biedt een rustige, huiselijke omgeving waardoor gastouders zich volledig kunnen richten op de specifieke behoeften van een kind. 

ViaViela biedt haar gastouders de tools om alles te leren over de ontwikkeling van baby’s. Zo kun jij kinderen precies dat bieden wat ze nodig hebben. Daar groeit iedereen van!

ViaViela helpt jou graag om in de praktijk nog beter in te kunnen spelen op de specifieke behoeften van baby’s. Daarom nodigen we je van harte uit voor de workshop Baby’s in ontwikkeling. Je krijgt praktische tips en handvaten, er is ruimte om van elkaar te leren en vragen te stellen. De onderwerpen die worden behandeld, zijn één op één terug te brengen in de praktijk. Meedoen heeft voor jou en de baby’s binnen jouw opvang direct meerwaarde!


Gezonde Voeding


Gezonde gastouderopvang kiest ervoor structureel de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen te bevorderen. Samen met ouders speel jij als gastouder een rol bij het aanleren van een gezonde leefstijl bij
jonge kinderen. Het interessante onderwerp
‘Gezonde gastouderopvang’ is onderverdeeld in vier thema’s (Voeding, Beweging, Groen en Mediaopvoeding) in 2021 zal het thema ‘Gezonde voeding’ centraal staan.

Je leert in de module ‘Gezonde Voeding’ alles over de gezonde keuzes die je kunt maken binnen jouw opvang. Onderwerpen zoals de Schijf-van-Vijf, voedingsschema’s, gezonde traktaties en tussendoortjes, duurzame voeding en (moes)tuinieren komen aan bod.

Wanneer je deze module hebt afgerond, heb je een begin gemaakt met je eigen gezonde voedingsbeleid. Zo heb je onder andere ideeen opgedaan over gezond broodbeleg en over gezonde traktaties. 


Deelnemen

Wil je nog meer plezier én resultaat uit jouw gastouderopvang halen of kun je wat extra hulp gebruiken? Meld je dan aan voor de ViaViela Academie bij jou in de buurt. Deelname kost €75,- incl. BTW voor gastouders die een contract hebben met ViaViela. 

Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op met jouw vaste contactpersoon bij ViaViela.