Oog voor de eigenheid van het kind

Onze visie op gastouderopvang

ViaViela gelooft in gastouderopvang in een kleinschalige en huiselijke omgeving waarbij het opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie met je opvangkind(eren) op de eerste plaats komt. Alleen dan kunnen kinderen zich veilig voelen en de wereld gaan ontdekken. 

We hebben oog voor de eigenheid van het kind. Alle kinderen zijn welkom bij ViaViela. Ook kinderen die extra zorg nodig hebben.

ViaViela vindt het belangrijk dat kinderen ruimte krijgen om te ontdekken. Zo kunnen kinderen zelf de leiding nemen in hun eigen ontwikkeling en vol zelfvertrouwen opgroeien tot een zelfstandig en uniek individu.


Pedagogisch beleid

Onze visie op gastouderopvang zie je terug in alles wat we doen. Ook ons pedagogisch beleid sluit hierbij aan: het vertaalt onze visie naar uitgangspunten voor jouw pedagogisch handelen als gastouder.

Als ViaViela gastouder ben je je bewust van je eigen handelen en geef je op eigen manier invulling aan de vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen Walraven, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang. Deze doelen vormen de basis van ons pedagogisch beleid. 

ViaViela ondersteunt jou als gastouder met verschillende tools die je helpen het pedagogisch beleid in de praktijk te brengen.                                  

 

Lees wat ViaViela je biedt ter ondersteuning van je pedagogisch handelen.


Pedagogisch kwaliteitshuis

Van visie naar praktijk. ViaViela staat voor kleinschalige opvang waar kinderen zich veilig en geborgen voelen, met oog voor de eigenheid van ieder kind en ruimte voor talentontwikkeling. Deze visie, vertaald naar verschillende uitgangspunten in ons pedagogisch beleid, vormt de basis voor de opvang die wij samen met jou willen bieden. Iedere dag weer. Een visie en pedagogisch beleid geven je richting in je handelen als gastouder. Dat klinkt goed, maar wat betekent dit in de dagelijkse praktijk?

Van de ViaViela gastouder wordt verwacht ons pedagogisch beleid te kennen en hier naar te handelen. Om jouw pedagogisch handelen zichtbaar te maken voor ouders en de GGD kun je als gastouder een pedagogisch werkplan maken. Bij ViaViela doen we dat in de vorm van een Pedagogisch kwaliteitshuis.

Bekijk hier ons Pedagogisch kwaliteitshuis.


Gastouder als babyspecialist

De afgelopen jaren is er dankzij wetenschappelijk onderzoek steeds meer bekend geworden over het belang van gerichte en specialistische zorg voor baby’s binnen de kinderopvang. De kleinschalige opzet van gastouderopvang leent zich hier uitstekend voor. Een gastouder heeft tijd en ruimte om goed in te kunnen spelen op de specifieke behoeften van een baby. Zo krijgt een kind alle gelegenheid en aandacht om helemaal tot bloei te komen! Bij ViaViela vinden we het belangrijk dat onze gastouders leren over de ontwikkeling van baby’s. Daarom bieden we aan al onze gastouders extra kennis aan in de vorm van een gratis educatief pakket over de ontwikkeling van baby’s.