Zeker van de kwaliteit van je opvang

Voorwaarden gastouderbureau

Om als erkend gastouder te kunnen (blijven) werken, is het belangrijk dat jij zelf aan alle voorwaarden volgens de Wet kinderopvang voldoet en dat geldt ook voor het gastouderbureau waar je voor kiest.


Voorwaarden

Je gastouderbureau is volgens de Wet kinderopvang verplicht om je op verschillende vlakken te begeleiden. Je mag van je gastouderbureau een goede dienstverlening verwachten op het gebied van:


Dit houdt in dat je begeleid wordt in alles wat met jouw koppeling aan een gezin te maken heeft. Dus bij het vinden van een gezin, het voeren van een intakegesprek maar ook de begeleiding zodra je opvang verleent.

Zo doet ViaViela dit
Bij ViaViela heb je altijd te maken met een vaste contactpersoon die jou begeleidt bij het opzetten en runnen van jouw gastouderopvang, het zoeken van vraagouders en het bemiddelen bij opvangafspraken. Daarnaast kun je voor al je vragen terecht bij onze Klantenservice, en heb je een meer specifieke vraag? Dan staan onze specialisten op juridisch, pedagogisch en administratief gebied voor je klaar!      

Ouders die gebruik maken van jouw gastouderopvang, betalen je uit via jouw gastouderbureau. Jouw gastouderbureau moet ervoor zorgen dat die betaling, wat er ook gebeurt, veilig bij jou terechtkomt.

Hiervoor dient je gastouderbureau gebruik te maken van een derdengeldenrekening. Alleen een derdengeldenrekening kan garant staan voor de veiligheid van jouw geld als je gastouderbureau bijvoorbeeld in financiële problemen komt. 

Zo doet ViaViela dit
ViaViela maakt gebruik van een Stichting Gastoudergelden. Ouders betalen jou via deze stichting waardoor jouw geld, wat er ook gebeurt, altijd veilig en snel  bij jou komt.

Jouw gastouderbureau moet ervoor zorgen dat jij jouw gastouderadministratie op een goede manier bij kunt houden en dat jij aan het eind van het jaar een duidelijk en correcte jaaropgave ontvangt.

Zo doet ViaViela dit
ViaViela heeft een gebruiksvriendelijk, online administratie- en informatiesysteem: Mijngastouderburo.nl. In dit systeem houd je eenvoudig jouw gewerkte uren bij en het bedrag aan gastoudervergoeding wat je ontvangt. Jaaropgaven, documenten ter voorbereiding op een bezoek van de GGD, informatie over je aangifte inkomstenbelasting…..allemaal terug te vinden in Mijngastouderburo.nl. 

Je gastouderbureau is verplicht om ieder jaar jouw opvanglocatie persoonlijk te controleren op veiligheids- en hygiënevoorschriften. Zo weet je zeker dat jij aan alle wettelijke voorschriften voldoet en dat jouw opvanglocatie veilig en schoon is. Je gastouderbureau is verplicht om dit vast te leggen.  

Zo doet ViaViela dit
Ieder jaar controleert je vaste contactpersoon van ViaViela samen met jou of jouw gastouderopvang aan alle veiligheids- en hygiënevoorschriften voldoet. Deze controle wordt vastgelegd in een document ‘Risico-inventarisatie en –evaluatie’. Dit document vind je terug in jouw persoonlijke pagina in het online administratiesysteem van ViaViela. Zo heb je dit document altijd direct bij de hand!     

Je gastouderbureau is er voor jou en moet je in ieder geval twee keer per jaar persoonlijk opzoeken. Om de gastouderopvang die je biedt te evalueren en om jouw wensen voor jouw eigen ontwikkeling of de ontwikkeling van jouw gastouderopvang te bespreken.

Zo doet ViaViela dit
Bij ViaViela wordt je minimaal twee keer per jaar bezocht, in de praktijk is er nog vaker contact. Bijvoorbeeld omdat er koppelingsgesprekken plaatsvinden of omdat je deelneemt aan workshops of bijeenkomsten. Ieder jaar voert jouw vaste contactpersoon van ViaViela bovendien een persoonlijk evaluatiegesprek met jou waarin je kunt aangeven hoe de opvang loopt, wat jouw persoonlijke ontwikkelingswensen zijn en de ontwikkelingsmogelijkheden van jouw gastouderopvang. Tussendoor is er natuurlijk ook tijd en ruimte om vragen hierover te bespreken. Je vaste contactpersoon of onze medewerkers van de Klantenservice staan dan voor je klaar.    

Je gastouderbureau is verantwoordelijk voor jouw (continue) scholing en is verplicht om je jaarlijks scholing aan te bieden.

Zo doet ViaViela dit
ViaViela zorgt dat jouw (pedagogische) kennis doorlopend op peil wordt gehouden middels verschillende kanalen. Zo ontvang je ieder kwartaal een opvoednieuwsbrief, volg je gratis de tweejaarlijkse herhaling Eerste Hulp aan Kinderen, zijn er gratis (online) cursussen over veiligheid en hygiëne, opvoeding en ontwikkeling van kinderen enz. of workshops. Ook kun je gratis gebruik maken van het opvoedspreekuur. Bovendien kun je via ViaViela extra voordelig leren werken met een educatief programma waarmee je voor jezelf een nog betere pedagogische basis ontwikkelt. 

ViaViela biedt je alle ruimte om jezelf als professional te blijven ontwikkelen.  

Je gastouderbureau moet een pedagogisch beleidsplan hebben waarin een duidelijke visie op de omgang met kinderen staat beschreven. Jij moet als gastouder op de hoogte zijn van dit beleid en het ook uitvoeren binnen jouw eigen gastouderopvang. 

Zo doet ViaViela dit
ViaViela heeft een pedagogisch beleid wat is opgenomen in de gastoudermap die je ontvangt zodra je je als gastouder bij ons aansluit. Ook spreken we het pedagogisch beleid met je door tijdens een bezoek aan jouw opvanglocatie. Zo ligt er altijd een pedagogische basis voor jouw gastouderopvang klaar!

Lees meer over het pedagogisch beleid van ViaViela

Niks is zo leuk als werken met kinderen, maar wat als je je zorgen maakt over een van je opvangkinderen? Jouw gastouderbureau moet werken volgens een protocol waardoor je  eventuele zorgen bespreekbaar kunt maken. Zodat jij en jouw gastouderbureau samen deze zorg op kunnen pakken en er wat mee kunnen doen. Jouw gastouderbureau moet zo’n meldcode hebben én jij moet hier als gastouder van op de hoogte worden gebracht. 

Zo doet ViaViela dit

ViaViela ziet 'signaleren' als een belangrijk onderdeel van je basis beroepshouding als gastouder. Dat geldt voor zowel de positieve signalen als de signalen die maken dat je zorgen hebt om een kind. Signalering is daarom geen stap in het stappenplan, maar een grondhouding die je in ieder contact met je opvangkinderen en hun ouders meeneemt. Signaleren is niets anders dan het opvallende gedrag zien en terugkoppelen aan de ouders.

Als gastouder bij ViaViela leer je middels een online cursus alles over de werking van dit protocol wat gericht is op de veiligheid en het welzijn van kinderen. Zo wordt iedere mogelijke zorg met zorg behandeld. 

Lees meer over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.


ViaViela natuurlijk!

Nu weet je waar een gastouderbureau jou als gastouder verplicht in moet begeleiden.

Als gastouder bij ViaViela, weet je zeker dat al deze verplichte voorwaarden goed geregeld zijn. Naast de zekerheid over de juiste basisvoorwaarden, mag je bij ViaViela daarnaast ook rekenen op extra service op het gebied van promotie, het afdekken van financiële risico’s, jouw verzekering als gastouder enz.

 

Lees meer over de ondersteuning van ViaViela >