Bij een gastouder in vertrouwde handen

Wat is gastouderopvang

Als je kiest voor opvang door een gastouder, kies je voor:


Kwaliteit

Formele kinderopvang
Gastouderopvang is een officiële vorm van kinderopvang. Dit betekent dat je, mits je aan alle voorwaarden voldoet, aanspraak kunt maken op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag ontvang je iedere maand via de overheid en is een tegemoetkoming in je opvangkosten. Gebruikmaken van een gastouder scheelt je dus direct in je opvangkosten!

 

Erkende opvangexpert
Een gastouder is een gediplomeerde en geverifieerde opvangprofessional die aan alle door de overheid én door onszelf gestelde kwaliteitseisen voldoet. Als je voor een gastouder van ViaViela kiest, vind je jouw gastouder voor de start van de opvang, altijd terug in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Alleen gastouders die gecertificeerd zijn om het vak van gastouder uit te mogen voeren, staan hier geregistreerd.

 

Opvang in een veilige, gecontroleerde omgeving
Gastouderopvang is flexibele opvang. Bijvoorbeeld omdat je kunt kiezen tussen opvang in jouw huis of bij de gastouder thuis. Wat je ook kiest, jouw kind wordt in een veilige, schone en gecontroleerde omgeving opgevangen. Dit controleren we zelf door iedere opvanglocatie regelmatig te bezoeken, daarnaast voert ook de GGD controles uit. De GGD ziet namens de overheid toe op de veiligheid en (pedagogische) kwaliteitseisen binnen de gastouderopvang. Beide controles geven je zekerheid over de veiligheid en kwaliteit van de door jou gekozen opvang!    


Kleinschalig

Kleine groep

Een gastouder vangt maximaal 6 kinderen tegelijkertijd op. Binnen deze groepsgrootte krijgt je kind veel individuele aandacht terwijl het ook met anderen kan spelen. Onderzoek aan de Universiteit van Leiden laat bovendien zien dat het geluidsniveau bij een gastouderopvang lager ligt. Hierdoor ervaren kinderen meer rust en voelen zij zich meer op hun gemak.