Bij een gastouder in vertrouwde handen

Wat kost een gastouder

Wist je dat gastouderopvang gemiddeld 20% goedkoper is dan andere vormen van kinderopvang? Grote kans dus dat je geld bespaart door gebruik te maken van een gastouder!


Opbouw kosten

Kies je voor kinderopvang via een erkende gastouder, dan moet je hiervoor gebruikmaken van een gastouderbureau. Je hebt als ouder dus met twee partijen te maken: je gastouder en je gastouderbureau. Beide partijen betaal je afzonderlijk en kennen een eigen tarief:


Een gastouder die opvang biedt op een eigen opvanglocatie werkt volgens een uurtarief. Hiervoor gelden geen vaste tarieven. Jij en je gastouder spreken samen een vergoeding per kind per uur af. Dit kan ook een vast bedrag per uur zijn, ongeacht of je gastouder op 1 of bijvoorbeeld 3 kinderen past. Gemiddeld kun je uitgaan van een tarief van EUR 5,00 tot EUR 7,00 per kind per uur.  

Je betaalt je gastouderbureau iedere maand een vergoeding voor bemiddeling en begeleiding. 

Sommige bureaus hanteren prijzen per uur of kennen aparte inschrijfkosten. Gastouderbureau ViaViela hanteert een bureauvergoeding per maand, dit is een all-in tarief. Er zijn geen inschrijfkosten. Je betaalt ViaViela pas een vergoeding vanaf het moment dat je jouw gastouder hebt gevonden en de opvang werkelijk van start gaat. 

De hoogte van de vergoeding die ViaViela rekent voor de bemiddeling en begeleiding is afhankelijk van het aantal opvanguren en het aantal kinderen. Als je dit optelt bij het uurtarief van de gastouder kom je gemiddeld uit op een tarief wat ligt tussen €5,50 en €8,- per kind per uur. Natuurlijk kun je hierover kinderopvangtoeslag aanvragen. Je ViaViela contactpersoon in jouw regio maakt graag een berekening op maat voor je. 


Netto opvangkosten

Netto opvangkosten lager!
Je maandelijkse opvangkosten zijn opgebouwd uit een bedrag wat je je gastouder betaalt en een bedrag wat je aan gastouderbureau ViaViela betaalt voor de bemiddeling en begeleiding van je gastouderopvang. Dit zijn je bruto opvangkosten. Vervolgens kun je over deze kosten een bedrag vergoed krijgen. Hoe? Met behulp van kinderopvangtoeslag. 

 

Kinderopvangtoeslag
Gastouderopvang is formele opvang. Dat houdt in dat je, als je aan de voorwaarden voldoet, aanspraak kunt maken op kinderopvangtoeslag, een tegemoetkoming vanuit de overheid in de kosten voor je kinderopvang. In de praktijk betekent dit dat je iedere maand een bedrag aan toeslag ontvangt vanuit Belastingdienst Toeslagen.

Afhankelijk van de hoogte van je inkomen, ontvang je in 2021 over een maximum uurtarief van EUR 6,49 per kind per uur kinderopvangtoeslag.  

 

Netto kosten = ouderbijdrage
Op basis van je aanspraak kinderopvangtoeslag ontvang je iedere maand een toeslag over je opvangkosten. Wat vervolgens overblijft is het bedrag wat je gastouderopvang jouw netto kost. Het is het bedrag wat jij zelf echt iedere maand betaalt voor jouw kinderopvang, dit bedrag heet: je ouderbijdrage.

 

Rekenvoorbeeld: bruto €6,49, netto slechts €0,50

  • Een gezin met een modaal inkomen
  • 2 kinderen 2 dagen p/wk dagopvang bij een gastouder
  • bruto tarief van €6,49 per kind p/uur (gastoudertarief en vergoeding bemiddeling en begeleiding)

Gastouderopvang kost dit gezin, na aftrek van de ontvangen kinderopvangtoeslag, netto slechts €0,50 per kind p/uur.

Bereken hier wat jij netto betaalt voor jouw kinderopvang. 


Jouw berekening

Vooraf weten wat je betaalt
Voordat je start met je opvang via je gastouder, rekenen we jouw opvangkosten voor je uit. Zo heb je zekerheid over je kinderopvang én over de kosten ervan! 

Wil je alvast een indicatie? Maak hier alvast een berekening.

Of vraag een offerte aan bij je ViaViela contactpersoon in jouw regio. Zij maken graag een berekening op maat voor je. Vind hier de contactgegevens van de contactpersoon in jouw regio.