Bij een gastouder in vertrouwde handen

Wat kost een gastouder

Wist je dat gastouderopvang gemiddeld 20% goedkoper is dan andere vormen van kinderopvang? Grote kans dus dat je geld bespaart door gebruik te maken van een gastouder!


Opbouw kosten

Kies je voor kinderopvang via een erkende gastouder, dan moet je hiervoor gebruikmaken van een gastouderbureau. Je hebt als ouder dus met twee partijen te maken: je gastouder en je gastouderbureau. Beide partijen betaal je afzonderlijk en kennen een eigen tarief:


Opvang bij gastouder
Een gastouder die opvang biedt op een eigen opvanglocatie werkt volgens een uurtarief. Hiervoor gelden geen vaste tarieven. Jij en je gastouder spreken samen een vergoeding per kind per uur af. Dit kan ook een vast bedrag per uur zijn, ongeacht of je gastouder op 1 of bijvoorbeeld 3 kinderen past. Gemiddeld kun je uitgaan van een tarief van EUR 4,50 tot EUR 6,00 per kind per uur.  

 

Opvang in jouw eigen huis
Als je kiest voor een gastouder die je kind(eren) in jouw eigen huis opvangt, spreek je over nanny-opvang. Hierbij geldt het wettelijk minimumloon als het minimale tarief waar je gastouder, onafhankelijk van het aantal kinderen wat wordt opgevangen, recht op heeft. Lees hier meer over de kosten van een nanny. 

Je betaalt je gastouderbureau iedere maand een vergoeding voor bemiddeling en begeleiding. De hoogte van deze vergoeding hangt vaak samen met de mate van dienstverlening. Wil je weten wat je als ouder van een gastouderbureau aan dienstverlening mag verwachten? Kijk dan op ‘voorwaarden gastouderbureau’.

Sommige bureaus hanteren prijzen per uur of kennen aparte inschrijfkosten. Gastouderbureau ViaViela hanteert een bureauvergoeding per maand, dit is een all-in tarief. Er zijn geen inschrijfkosten. Je betaalt ViaViela pas een vergoeding vanaf het moment dat je jouw gastouder hebt gevonden en de opvang werkelijk van start gaat. 

De hoogte van de vergoeding die ViaViela rekent voor de bemiddeling en begeleiding is deels afhankelijk van vragen zoals het aantal kinderen waarvoor je opvang nodig hebt of de keuze voor opvang bij de gastouder of in jouw eigen huis. Je ViaViela contactpersoon in jouw regio maakt graag een berekening op maat voor je. 


Netto opvangkosten

Netto opvangkosten lager!
Je maandelijkse opvangkosten zijn opgebouwd uit een bedrag wat je je gastouder betaalt en een bedrag wat je aan gastouderbureau ViaViela betaalt voor de bemiddeling en begeleiding van je gastouderopvang. Dit zijn je bruto opvangkosten. Vervolgens kun je over deze kosten een bedrag vergoed krijgen. Hoe? Met behulp van kinderopvangtoeslag. 

 

Kinderopvangtoeslag
Gastouderopvang is formele opvang. Dat houdt in dat je, als je aan de voorwaarden voldoet, aanspraak kunt maken op kinderopvangtoeslag, een tegemoetkoming vanuit de overheid in de kosten voor je kinderopvang. In de praktijk betekent dit dat je iedere maand een bedrag aan toeslag ontvangt vanuit Belastingdienst Toeslagen.

Afhankelijk van de hoogte van je inkomen, ontvang je over een maximum uurtarief van EUR 5,91 per kind per uur kinderopvangtoeslag.  

 

Netto kosten = ouderbijdrage
Op basis van je aanspraak kinderopvangtoeslag ontvang je iedere maand een toeslag over je opvangkosten. Wat vervolgens overblijft is het bedrag wat je gastouderopvang jouw netto kost. Het is het bedrag wat jij zelf echt iedere maand betaalt voor jouw kinderopvang, dit bedrag heet: je ouderbijdrage.

 


Jouw berekening

Vooraf weten wat je betaalt
Voordat je start met je opvang via je gastouder, rekenen we jouw opvangkosten voor je uit. Zo heb je zekerheid over je kinderopvang én over de kosten ervan! Neem contact met ons op voor een berekening op maat.