Jouw kind, de beste kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang is formele opvang. Dat houdt in dat je, als je aan de voorwaarden voldoet, aanspraak kunt maken op kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming vanuit de overheid in de kosten voor je kinderopvang. In de praktijk betekent dit dat je iedere maand een bedrag aan toeslag ontvangt vanuit Belastingdienst Toeslagen.

Kinderopvangtoeslag scheelt je flink in het bedrag wat je anders per maand aan opvangkosten kwijt bent.  De exacte hoogte van dit bedrag hangt af van de door jou zelf opgegeven opvang- en inkomensgegevens.


Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op kinderopvangtoeslag, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Je werkt, volgt een traject naar werk, studeert of doet een inburgeringscursus.

  • Je hebt een contract afgesloten met een kindercentrum of gastouderbureau.

  • Dit kindercentrum of gastouderbureau staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

  • Je betaalt zelf een deel van de opvangkosten.

  • Je kind staat ingeschreven op jouw woonadres.

  • Je ontvangt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage of bent degene die voorziet in het onderhoud van het kind.

  • Je kind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs.

  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Meer weten over deze voorwaarden? Kijk op de site www.toeslagen.nl.


Maximaal aantal uren

Je kunt over maximaal 230 uur opvang per kind per maand kinderopvangtoeslag aanvragen. Het maakt hierbij niet uit of de opvang verzorgd wordt door een gastouder, nanny, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een combinatie hiervan.


Uurtarieven

Belastingdienst Toeslagen maakt geen onderscheid in nanny- of gastouderopvang. Beide soorten opvang vallen voor de fiscus onder ‘gastouderopvang’.

Het maximale uurtarief gastouderopvang 2023 waarover je kinderopvangtoeslag kunt aanvragen is € 6,85. 

Wanneer het uurtarief voor jouw kinderopvang boven het maximale uurtarief voor kinderopvangtoeslag ligt, ontvang je over het deel boven het maximale uurtarief geen toeslag.


Proefberekening

Wil je weten welk bedrag aan kinderopvangtoeslag jij aan kunt vragen over de opvang die je nodig hebt? Maak de proefberekening van Belastingdienst Toeslagen.


Aanvragen

Kinderopvangtoeslag vraag je aan via Mijn toeslagen. Je hebt hiervoor een DigiD nodig.

Let op: vanaf het moment dat de opvang bij je gastouder of nanny officieel start, heb je daarna nog 3 kalendermaanden om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Ben je later met je aanvraag? Dan loop je een deel van je toeslag mis.