Jouw kind, de beste kinderopvang

Aanvragen kinderopvangtoeslag

Je kinderopvangtoeslag kun je aanvragen met Mijn toeslagen. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loop je een deel van de toeslag mis. Je kunt aanspraak maken op kinderopvangtoeslag als je gastouder is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Ook het gastouderbureau waarbij je gastouder is aangesloten, moet in dit register staan. 


Registratie LRK

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag vanaf de datum waarop de gastouder is geregistreerd in het LRK. Het recht op kinderopvangtoeslag kan niet eerder ingaan. Je moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat. Je kunt alleen nog kinderopvangtoeslag krijgen vanaf de maand waarin je de toeslag aanvraagt en voor de maand ervoor.


Hoogte toeslag

De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt bepaald op basis van het toetsingsinkomen van de ouder en eventuele toeslagpartner. Het toetsingsinkomen vind je op de aanslag inkomstenbelasting of aanvraag zorgtoeslag.


Voorschot-beschikking

Als je toeslag aanvraagt, ontvang je binnen 5 weken bericht van Belastingdienst Toeslagen. Dit is de voorschotbeschikking. Hierop staat hoeveel kinderopvangtoeslag je voorlopig krijgt. Nadat de voorschotbeschikking voor je klaar staat in Mijn toeslagen, krijg je de toeslag uitbetaald. Dit is rond de 20e van de maand.


Definitieve berekening

Na afloop van het jaar krijg je de definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag: de beschikking ‘Definitieve berekening'. Het definitieve toetsingsinkomen is dan bekend. Belastingdienst Toeslagen kan dan uitrekenen op hoeveel kinderopvangtoeslag je daadwerkelijk recht had. Het verschil moet je betalen of krijg je alsnog op je rekening.

Als je te veel kinderopvangtoeslag hebt ontvangen, krijg je een 'terugvorderingsbeschikking'. Dit is een bericht waarin staat hoeveel geld je moet terugbetalen.


Eenmalig aanvragen

Je hoeft maar 1 keer kinderopvangtoeslag aan te vragen. Daarna krijg je de toeslag elk jaar vanzelf. Opnieuw aanvragen is niet nodig.

bron: www.belastingdienst.nl