Alle aandacht, liefde en rust

Wat kost een nanny

Je betaalt je nanny een vast bedrag per uur. Dit is met name financieel interessant wanneer je voor meerdere kinderen opvang nodig hebt. Dit werkt dus anders dan bij gastouderopvang, waarbij je met je gastouder een vergoeding per kind per uur afspreekt. 


Opbouw kosten

Kies je voor kinderopvang via een erkende nanny, dan moet je hiervoor gebruikmaken van een gastouderbureau. Je hebt als ouder dus met twee partijen te maken: je nanny en je gastouderbureau. Beide partijen betaal je afzonderlijk en kennen een eigen tarief:


Als je kiest voor een nanny, die jouw kind(eren) in je eigen huis opvangt, geldt het wettelijk minimumloon als het minimale tarief. Een nanny heeft hier recht op,  onafhankelijk van het aantal kinderen wat wordt opgevangen. Het tarief wat je jouw nanny betaalt, kan hoger liggen dan dit minimumtarief. Hier maak je samen met je nanny afspraken over. Het minimumloon voor een nanny van 22 jaar of ouder is EUR 10,84 bruto per uur. 

Je betaalt je gastouderbureau iedere maand een vergoeding voor bemiddeling en begeleiding. De hoogte van deze vergoeding hangt vaak samen met de mate van dienstverlening. Wil je weten wat je als ouder van een gastouderbureau aan dienstverlening mag verwachten? Kijk dan op ‘voorwaarden gastouderbureau’.

Sommige bureaus hanteren prijzen per uur of kennen aparte inschrijfkosten. Gastouderbureau ViaViela hanteert een bureauvergoeding per maand, dit is een all-in tarief. Er zijn geen inschrijfkosten. Je betaalt ViaViela pas een vergoeding vanaf het moment dat je jouw nanny hebt gevonden en de opvang werkelijk van start gaat. 

De hoogte van de vergoeding die ViaViela rekent voor de bemiddeling en begeleiding is deels afhankelijk van vragen zoals het aantal kinderen waarvoor je opvang nodig hebt. Je ViaViela contactpersoon in jouw regio maakt graag een berekening op maat voor je. 


Regeling Dienstverlening aan huis

Werkt je nanny meer dan 3 dagen per week bij jou in huis, dan heeft zij recht op een volwaardige arbeidsovereenkomst, je nanny werkt in loondienst bij jou als ouder. 

Werkt je nanny maximaal 3 dagen per week bij jou in huis? Dan valt de overeenkomst binnen de Regeling Dienstverlening aan huis, dit is een soort ‘arbeidsovereenkomst light’. Bij nanny-opvang kiezen ouders vaak voor deze overeenkomst.

Op de Regeling Dienstverlening aan huis zijn naast het hierboven genoemde minimumloon de volgende rechten en plichten van toepassing:


Een nanny heeft recht op 8% vakantietoeslag over het loon en recht op vakantie-uren voor vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week.

Stel: je nanny werkt 24 uur per week dan heeft zij recht op 4 x 24 uur = 96 vakantie-uren per jaar.

Je nanny heeft recht op loondoorbetaling tijdens opname van deze vakantie-uren.

Werkt je nanny op vooraf vastgestelde werkdagen en valt haar werkdag op een officiële feestdag? Dan heeft zij recht op loondoorbetaling tijdens deze feestdag.

Is je nanny ziek? Dan heb je te maken met twee wachtdagen waarover je jouw nanny niet door hoeft te betalen. Is je nanny na deze twee dagen nog steeds ziek? Dan heeft zij recht op doorbetaling van loon gedurende maximaal 6 weken. De hoogte van het bedrag wat je je nanny tijdens ziekte doorbetaalt, leg je op voorhand met elkaar vast. Het kan zijn dat jullie afspreken dat je gewoon 100% van je loon doorbetaalt. Gebruikelijker is om 70% van het loon door te betalen tijdens ziekte. Deze 70% mag nooit lager zijn dan het wettelijk minimumloon.


Netto opvangkosten

Netto opvangkosten lager!
Je maandelijkse opvangkosten zijn opgebouwd uit een bedrag wat je je nanny betaalt en een bedrag wat je aan gastouderbureau ViaViela betaalt voor de bemiddeling en begeleiding van je kinderopvang. Dit zijn je bruto opvangkosten. Vervolgens kun je over deze kosten een bedrag vergoed krijgen. Hoe? Met behulp van kinderopvangtoeslag. 

 

Kinderopvangtoeslag
Nanny-opvang is formele opvang. Dat houdt in dat je, als je aan de voorwaarden voldoet, aanspraak kunt maken op kinderopvangtoeslag, een tegemoetkoming vanuit de overheid in de kosten voor je kinderopvang. In de praktijk betekent dit dat je iedere maand een bedrag aan toeslag ontvangt vanuit Belastingdienst Toeslagen.

Afhankelijk van de hoogte van je inkomen, ontvang je over een maximum uurtarief van EUR 5,75 per kind per uur kinderopvangtoeslag.  

 

Netto kosten = ouderbijdrage
Op basis van je aanspraak kinderopvangtoeslag ontvang je iedere maand een toeslag over je opvangkosten. Wat vervolgens overblijft is het bedrag wat je kinderopvang jouw netto kost. Het is het bedrag wat jij zelf echt iedere maand betaalt voor jouw kinderopvang, dit bedrag heet: je ouderbijdrage.

 


Jouw berekening

Vooraf weten wat je betaalt
Voordat je start met je opvang via je nanny, rekenen we jouw opvangkosten voor je uit. Zo heb je zekerheid over je kinderopvang én over de kosten ervan! Neem contact met ons op voor een berekening op maat.