Alle aandacht, liefde en rust

Wat kost een nanny

Je betaalt je nanny, onafhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangt, een vast bedrag per maand. Dit is met name financieel interessant wanneer je voor meerdere kinderen opvang nodig hebt. Dit werkt dus anders dan bij gastouderopvang, waarbij je met je gastouder een vergoeding per kind per uur afspreekt. 


Opbouw kosten

Kies je voor kinderopvang via een erkende nanny, dan moet je hiervoor gebruikmaken van een gastouderbureau. Je hebt als ouder dus met twee partijen te maken: je nanny en je gastouderbureau. Beide partijen betaal je afzonderlijk en kennen een eigen tarief. Daarnaast zijn er gemeenten die leges in rekening brengen voor de registratie van de nanny in het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) met als opvanglocatie jouw woning,


Als je kiest voor een nanny, die jouw kind(eren) in je eigen huis opvangt, betaal je haar een vaste maandelijkse vergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op het benodigde aantal opvanguren dat je vooarf met elkaar afspreekt en het uurtarief van de nanny. Dit uurtarief ligt, afhankelijk van het aantal jaren ervaring van de nanny, tussen €15,- en €25,- . 

Een nanny heeft recht op 8% vakantietoeslag over het loon Deze vakantietoeslag is al inbegrepen in het uurtarief van de nanny.

Daarnaast heeft je nanny recht op 4 weken doorbetaalde vakantie. Hiervan zijn 2 weken door jou als ouder te bepalen en 2 weken door de nanny. 

Stel: je nanny werkt 24 uur per week dan heeft zij recht op 4 x 24 uur = 96 vakantie-uren per jaar.

Is je nanny ziek? Dan heb je te maken met twee wachtdagen waarover je jouw nanny niet door hoeft te betalen. Is je nanny na deze twee dagen nog steeds ziek? Dan heeft zij recht op doorbetaling van loon gedurende maximaal 6 weken. 

Jouw nanny, gekoppeld aan jouw woning als opvanglocatie, dient te worden ingeschreven in het LRK. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk en een aantal gemeenten rekenen hier kosten voor; leges. Als ouder betaal je deze kosten.

Je betaalt je gastouderbureau iedere maand een vaste vergoeding voor bemiddeling en begeleiding. 

De hoogte van de vergoeding die ViaViela rekent voor de bemiddeling en begeleiding is afhankelijk van het aantal opvanguren, het aantal kinderen en de regio waar je woont. Natuurlijk kun je hierover kinderopvangtoeslag aanvragen. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kunnen de totale netto kosten dan uitkomen op € 1,00 per kind per uur of hoger. Je ViaViela contactpersoon in jouw regio maakt graag een berekening op maat voor je, zodat je weet welke netto kosten je elke maand hebt. 

Wil je weten wat je als ouder van een gastouderbureau aan dienstverlening mag verwachten? Kijk dan op ‘voorwaarden gastouderbureau’.

Daarnaast heb je te maken met bemiddelingskosten in de opstartfase. Deze vergoeding betaal je pas vanaf het moment dat je jouw nanny hebt gevonden en de opvang werkelijk van start gaat.


Netto opvangkosten

Netto opvangkosten lager!
Je maandelijkse opvangkosten zijn opgebouwd uit een bedrag wat je je nanny betaalt en een bedrag wat je aan gastouderbureau ViaViela betaalt voor de bemiddeling en begeleiding van je kinderopvang. Dit zijn je bruto opvangkosten. Vervolgens kun je over deze kosten een bedrag vergoed krijgen. Hoe? Met behulp van kinderopvangtoeslag. 

 

Kinderopvangtoeslag
Nanny-opvang is formele opvang. Dat houdt in dat je, als je aan de voorwaarden voldoet, aanspraak kunt maken op kinderopvangtoeslag, een tegemoetkoming vanuit de overheid in de kosten voor je kinderopvang. In de praktijk betekent dit dat je iedere maand een bedrag aan toeslag ontvangt vanuit Belastingdienst Toeslagen.

Afhankelijk van de hoogte van je inkomen, ontvang je over een maximum uurtarief van EUR 6,85 per kind per uur kinderopvangtoeslag.  

 

Netto kosten = ouderbijdrage
Op basis van je aanspraak kinderopvangtoeslag ontvang je iedere maand een toeslag over je opvangkosten. Wat vervolgens overblijft is het bedrag wat je kinderopvang jouw netto kost. Het is het bedrag wat jij zelf echt iedere maand betaalt voor jouw kinderopvang, dit bedrag heet: je ouderbijdrage.