Jouw gastouderopvang, onze ondersteuning

Klachtenregeling

Gastouderbureau ViaViela heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van (gast)ouders. Bij voorkeur maken (gast)ouders een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. De procedure hiervoor staat beschreven in het Klachtenreglement.

 

Download hier het ViaViela Klachtenreglement.