Jouw gastouderopvang, onze ondersteuning

Klachtenregeling

Een gastouderbureau is verplicht een klachtenregeling aan te bieden.


Omgang met klachten

In het klachtenreglement van ViaViela voor ouders is vermeld hoe intern wordt omgegaan met klachten van ouders en binnen welke termijn klachten worden behandeld. Mocht een klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan kan een ouder zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang waarbij ViaViela is aangesloten. Sinds 2016 is het zo dat ouders hun klacht eerst bij de kinderopvanginstelling zelf bespreekbaar moeten maken, pas als dat niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan kan het geschil kenbaar gemaakt worden bij de Geschillencommissie.


Download hier het ViaViela Klachtenreglement.