2 juni 2023

Kwaliteitsmaatregelen 2025

Vorige week stuurde minister Karien van Gennip (van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), een brief naar de tweede kamer over gastouderopvang. In deze brief schrijft zij dat gastouderopvang een belangrijke rol heeft binnen de kinderopvang, maar dat de kwaliteit van de gastouderopvang nu te veel afhangt van de keuzes die gastouderbureaus en gastouders zelf maken.

Wet Kinderopvang

Daarom heeft de minister besloten per 2025 een aantal kwaliteitsmaatregelen vast te gaan leggen in de wet Kinderopvang. Op die manier kan het kwaliteitsniveau in de gehele gastouderopvang beter geborgd worden. De maatregelen zijn op dit moment op hoofdlijnen vastgesteld.

Wat houden de kwaliteitsmaatregelen in?

De maatregelen gaan over drie onderwerpen:

  • Het versterken van toezicht op gastouders
  • Het verbeteren van de begeleiding van gastouders door de gastouderbureaus
  • Professionalisering van de gastouders

Voor het versterken van het toezicht door de GGD is vorig jaar al een eerste stap gezet. Gastouders worden nu al vaker bezocht dan in het verleden. Het is de bedoeling dat iedere gastouder minimaal één keer per drie jaar bezocht wordt. Voor de gastouderbureaus geldt dat zij over pedagogische expertise op Hbo-niveau moeten gaan beschikken en zij moeten verplicht pedagogische coaching gaan aanbieden aan gastouders. Gastouders zelf moeten bijvoorbeeld vanaf 2025 permanente educatie volgen en zijn verplicht een pedagogisch werkplan te hebben.

Hoe kijkt ViaViela tegen deze veranderingen aan

ViaViela is positief gestemd over deze veranderingen. We zien in de branche dat het kwaliteitsniveau tussen gastouderbureaus op dit moment verschilt en daarmee kan ook het kwaliteitsniveau onder gastouders verschillen. Dit komt de branche niet ten goede. Met de voorgenomen wetswijzigingen,  waardoor iedereen straks verplicht wordt zich actief te ontwikkelen, borgt de minister het kwaliteitsniveau beter. En daar wordt de branche alleen maar beter van.

Wat betekent dit voor jou als gastouder

Op dit moment nog helemaal niets. De nieuwe kwaliteitseisen gaan pas in 2025 in. ViaViela heeft in de afgelopen jaren al veel dienstverlening ontwikkeld op het gebied van begeleiding, coaching en scholing van gastouders en heeft gastouders gestimuleerd zich te ontwikkelen. Alle gastouders die daar gebruik van maken, hebben grote kans dat zij al voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen. Zo biedt ViaViela bijvoorbeeld veel online cursussen, bijeenkomsten en activiteiten door heel Nederland aan. Daarnaast geven we gastouders de mogelijkheid om een pedagogisch werkplan op te stellen aan de hand van het Pedagogisch Kwaliteitshuis. Gastouders die op dit moment nog niet helemaal aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoen, nemen we daar voor 2025 in mee. Zo kunnen gastouders zonder pedagogisch werkplan, daar bijvoorbeeld nu al mee aan de slag. We hebben nog voldoende tijd, dus we helpen iedereen graag om helemaal voorbereid te zijn op de nieuwe regels.

Extra vergoeding vanuit de overheid

Natuurlijk kosten meer verplichtingen meer geld. Voor gastouders en voor gastouderbureaus. Daarom heeft de minister nu al toegezegd dat het uurtarief kinderopvangtoeslag voor de gastouderopvang per 2025 met € 0,21 extra verhoogd wordt. Dit is bovenop de jaarlijkse indexatie van het uurtarief. Hoewel wij ons afvragen of dit genoeg is, is dit een goed begin. Zodra in de komende tijd de details van de regelingen duidelijk worden, zullen wij ook samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang, in gesprek gaan met het ministerie over de vergoeding die ons inziens werkelijk nodig is.

Hoe gaat het nu verder

Na de zomer gaat het Ministerie samen met de branchepartijen verder met de uitwerking van de details van de nieuwe kwaliteitsmaatregelen. ViaViela directeur Hubèr Agterberg is daar, als bestuurslid bij de Brancheorganisatie Kinderopvang, nauw bij betrokken. Hij behartigt de belangen van gastouders en gastouderbureaus. Vervolgens stuurt de minister het wetsvoorstel officieel naar de tweede kamer. Dan kunnen alle politieke partijen daar nog op reageren en vragen stellen. En zodra alles definitief rond is, dan kan de volledige branche zich verder gaan voorbereiden.

We geven opnieuw een toelichting zodra er meer nieuws is.