1 maart 2023

Onderzoek oma & opa als erkend gastouder

Waarom worden familieleden die een kleinkind, neefje of nichtje opvangen, erkend gastouder? Welke voordelen ervaren zij, welke nadelen en hoe waarderen deze gastouders de pedagogische ondersteuning die ze krijgen? Al deze vragen en meer kwamen aan bod in de enquête die ViaViela hield onder meer dan 280 oma’s en opa’s die werken als erkend gastouder. Lees hier hoe andere grootouders denken over het verzorgen van erkende gastouderopvang.

ViaViela doet onderzoek onder oma’s en opa’s werkzaam als erkend gastouder

Volgens het Inventarisatieonderzoek Gastouderopvang 2022 van het Kohnstamm Instituut heeft 28% van alle gastouders in Nederland een familierelatie met de kinderen die zij opvangen. In 75% van de gevallen is de gastouder een grootouder, 17% is de tante of oom van het opvangkind en zo’n 6% is verdere familie, zoals een nicht of achternicht. Ook bij ViaViela is een groep gastouders aangesloten die een familierelatie heeft met de kinderen die zij opvangen. Om meer te weten te komen over hoe zij het bieden van opvang als gastouder ervaren, hielden we een grootscheepse enquête. De respons was enorm: meer dan 65% van de benaderde gastouders vulde de enquête in. Lees hier hoe zij het opvangen als erkend gastouder ervaren en wat de voors en tegens zijn.

De drie belangrijkste redenen om gastouder te worden

Gevraagd naar de redenen waarom grootouders ervoor kozen om gastouder te worden, geven de meeste respondenten aan dat zij het vooral fijn vinden om voor hun kleinkinderen te zorgen en om dit op een professionele manier te doen.

Daarnaast noemen ze dat de financiële vergoeding die ze hiervoor ontvangen is een fijne aanvulling op het inkomen. Deze aanvulling maakt het vaak mogelijk dat oma (of opa) minder kan gaan werken, of zelfs helemaal kan stoppen met werken, omdat de vergoeding voor gastouderopvang het inkomen vervangt.

Een derde reden die het meest werd genoemd als reden om gastouder te worden, is dat grootouders hiermee hun werkende kinderen willen helpen. Er is een groot tekort aan kinderopvang in Nederland, ouders staan vaak lang op een wachtlijst en komen dan in de problemen met werk. Grootouders helpen hun kinderen uit te brand door een opvangplek te creëren.

Als andere redenen worden onder andere genoemd: de kans om jezelf ook op latere leeftijd te blijven ontwikkelen en de back up van ondersteuning op pedagogisch vlak en op het gebied van EHBO.

Zijn er ook nadelen?

Ruim 80% van de gastouders geeft aan geen nadelen te ervaren van opvang bieden als erkend gastouder. Ongeveer 12% geeft aan het soms lastig te vinden om tegelijkertijd opa/oma en opvoeder te zijn. Daarom vinden ze het juist fijn om officieel als gastouder de opvang bieden, zo kunnen zij soms gemakkelijker uit de oma/opa-rol stappen en zich opstellen als de professionele opvangprofessional. De resterende 8% vindt het soms jammer dat het bieden van opvang minder vrijheid geeft om de week helemaal zelf in te vullen.

Andere opvallende uitkomsten

  • 88% van de gastouders uit de enquête vangt alleen de eigen kleinkinderen op.
  • Bijna twee derde van de gastouders vangt dagelijks twee tot drie kinderen op.
  • Het merendeel van de gastouders vangt de kleinkinderen twee (23%) of drie (24%) dagen per week op.
  • Bijna 65% van deze groep gastouders is alleen gastouder, 27% heeft ook nog een andere baan.
  • Meer dan 70% van de gastouders past de pedagogische tips en informatie die ViaViela biedt ook daadwerkelijk toe in de praktijk.
    Gastouder worden?

Veruit het merendeel van de geïnterviewde gastouders zou andere grootouders ook aanraden om erkend gastouder te worden. Ben jij nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van gastouderopvang voor jou?

Meld je hier dan vrijblijvend aan, en wij nemen snel contact met je op