Zeker van de kwaliteit van je opvang

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een vijfstappenplan dat je helpt om zorgen over je opvangkind bespreekbaar te maken en om samen met je contactpersoon van ViaViela en de ouder(s) een oplossing te vinden.


Stappen

Heb je zorgen om je opvangkind? Neem dan altijd contact op met je ViaViela contactpersoon. Deze begeleidt je in de zorgen die je hebt. Indien nodig, doorlopen jullie samen de vijf stappen van de Meldcode.

Dit zijn de vijf stappen van de Meldcode:

  • Je brengt de ‘signalen’ in kaart en vertelt de ouders wat je is opgevallen;
  • Je vaste contactpersoon van ViaViela raadpleegt Veilig Thuis voor advies;
  • Je vaste contactpersoon van ViaViela gaat in gesprek met de ouders;
  • Samen met je vaste contactpersoon van ViaViela weeg je de aard en ernst van de situatie af; 
  • Je neemt samen met je vaste contactpersoon van ViaViela een beslissing: melding maken bij Veilig Thuis of andere hulp organiseren.

Veilig thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Dus maak je je zorgen om een kind, praat hier dan over met jouw ViaViela contactpersoon. Samen kun je contact opnemen met Veilig Thuis. Het nieuwe landelijke telefoonnummer van Veilig Thuis is: 0800-2000.