Niet negeren maar signaleren

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Wat doe je wanneer je je zorgen maakt om je opvangkind als je signalen krijgt dat het niet altijd de juiste verzorging en aandacht krijgt? Of wanneer je vermoedt dat er sprake is van onveiligheid thuis? Dat is een lastige situatie, waar je als professional zorgvuldig mee om wil gaan. Om je hiermee te helpen, kent de kinderopvang de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.


De Meldcode

Een stappenplan

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling biedt via een stappenplan ondersteuning bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Het stappenplan geeft aan wat er het beste kan worden gedaan wanneer er signalen zijn van verwaarlozing, mishandeling of misbruik.


Vijf stappen

Het stappenplan binnen de Meldcode bevat vijf stappen:

  1. Signalen in kaart brengen.
  2. Veilig Thuis wordt geraadpleegd voor advies.
  3. Gesprek met ouders
  4. Wegen van geweld en/of kindermishandeling.
  5. Beslissen met Veilig Thuis.

Doel van de Meldcode

Hulp organiseren

Als gastouder vang je kinderen met liefde en aandacht op. Je voelt je verantwoordelijk voor hun welzijn en wil dat zij lekker in hun vel zitten. Gelukkig ben jij als professional getraind in het opvangen van de signalen die kinderen afgeven. Dat is handig tijdens de normale dagelijkse opvang en een belangrijke vaardigheid wanneer er misschien iets aan de hand is met een kind. De Meldcode helpt je om je zorgen bespreekbaar te maken en een oplossing dichterbij brengt. Het doel van de Meldcode is dus nooit melden, maar hulp organiseren als dat nodig is.


Samenvatting

Leer de Meldcode op hoofdlijnen kennen

De Meldcode is een document waarin alle rollen, verantwoordelijkheden, verschillende situaties en de vijf stappen uitgebreid beschreven worden. ViaViela heeft een samenvatting gemaakt. Een handzaam document waarmee je op hoofdlijnen voorbereid bent zodra er binnen jouw opvang signalen en/of zorgen zijn rondom Huiselijk geweld en kindermishandeling. Je kunt het document hier gratis downloaden.

Download de samenvatting Meldcode


Veilig thuis

Advies- en meldpunt

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. 

Het landelijke telefoonnummer van Veilig Thuis is: 0800-2000.