Coronavirus en gastouderopvang

Coronavirus en gastouderopvang

Gastouderbureau ViaViela volgt het corona nieuws op de voet en bekijkt wat het voor (gast)ouders betekent. Wij hebben rechtstreeks contact met het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Belastingdienst, Branchevereniging Kinderopvang en proberen alle gastouders en ouders zo goed mogelijk te informeren. Lees hier het verhaal van onze directeur Hubèr Agterberg. Om een indruk te geven wat we doen en welke organisaties er betrokken zijn.

Op deze pagina vind je relevante informatie over het coronavirus in relatie tot gastouderopvang. 


Richtlijnen en voorwaarden

Gastouderopvang weer open
De Gastouderopvang is weer open! Uiteraard staat de veiligheid en gezondheid van gastouders, ouders en kinderen voorop en moet er rekening gehouden worden met een aantal richtlijnen en voorwaarden. 

Download hier de poster 'Aanvullende maatregelen' van ViaViela.

 

Protocol gastouderopvang
Er is een Protocol gastouderopvang geschreven. Hierin staan de richtlijnen beschreven zoals deze voor de gehele kinderopvang gelden. Daarnaast is er specifiek ingezoomd op gastouderopvang. Bekijk dit protocol.


Veelgestelde vragen

Het Ministerie, de GGD, het RIVM en Brancheorganisaties hebben hard gewerkt om alle richtlijnen en voorwaarden voor kinderopvang en gastouderopvang vanaf 11 mei, helder te krijgen. Bijvoorbeeld over de compensatieregeling en het toezicht.


Gastouders met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts moeten de gastouderopvang sluiten. Vervolgens kan zij zich laten testen en mag je weer open als de uitslag negatief is. Als je ervoor kiest om niet te testen, dan blijf je dicht totdat je tenminste 24 uur klachtenvrij bent. 

Kinderen tot 6 jaar met neusverkoudheid maar ZONDER koorts mogen naar de gastouder. Behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. Lees nu de Handreiking bij langdurig neusverkouden kinderen die onlangs door het RIVM gepubliceerd is.

Alle kinderen met klachten zoals hoesten en/of benauwdheid en/of koorts moeten thuisblijven totdat de klachten tenminste 24 uur over zijn of moeten zich laten testen en thuisblijven tot de uitslag bekend is. 

Ter ondersteuning heeft BOINK samen met AJN Jeugdartsen Nederland en RIVM een beslisboom gemaakt. Klik hier voor de beslisboom.

Alle gastouders in Nederland kunnen vanaf 11 mei weer aan de slag. Alleen als de gastouder binnen de risicogroep valt dan hoeft zij niet open te gaan. Het mag wel. Zie de lijst risicogroepen om te bepalen of je in een risicogroep valt. 

Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de gastouderopvang mogen. Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met de pedagogisch medewerkers en gastouders.

Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de gastouderopvang mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 14 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen.

 

Deze wijziging is ook doorgevoerd in het Protocol Gastouderopvang: Bekijk het gewijzige protocol


Compensatieregeling

Het ministerie heeft een compensatieregeling voor de eigen bijdrage van ouders toegezegd. Het ministerie, de brancheorganisaties, BOinK en Belastingdienst Toeslagen hebben achter de schermen hard gewerkt om tot een uitwerking van deze compensatieregeling te komen. Het ministerie had al besloten om jouw eigen bijdrage kinderopvang tot het maximum uurtarief van €6,27 bij benadering te vergoeden over de periode 16 maart tot 11 mei 2020. Tijdens de persconferentie op 19 mei heeft premier Rutte aangegeven dat de basisscholen en BSO’s vanaf 8 juni weer volledig open zouden gaan. Daarmee is ook de einddatum van de compensatieregeling bekend gemaakt. De compensatieregeling eigen bijdrage tot het maximum uurtarief van €6,27 wordt vergoed over de periode van 16 maart tot en met 7 juni 2020. Het goede nieuws is dat deze verlenging ook geldt voor de gastouderopvang.

Graag leggen we je uit wat de compensatieregeling inhoudt.


De compensatieregeling eigen bijdrage ouders tot het maximale uurtarief van €6,27, loopt door tot en met 7 juni. Maak je als ouder gedurende deze periode geen gebruik van de opvang dan wordt er wel van je verwacht dat je, zo lang de compensatieregeling van kracht is, de opvang gewoon doorbetaalt. 

Een belangrijke voorwaarde voor de compensatieregeling is dat de afgesproken opvanguren gewoon geregistreerd worden, zoals dat in een normale situatie ook zou gebeuren. Alle facturen moeten ook binnen de reguliere termijnen voldaan zijn. 

De compensatieregeling voor de eigen bijdrage van ouders, is onderdeel van het noodmaatregelenpakket dat het ministerie ter beschikking heeft gesteld ten tijde van de coronacrisis. Het zijn extra gelden die zijn vrijgemaakt om de kinderopvangsector bij te staan en noodopvang voor kinderen van ouders die in cruciale beroepsgroepen werkzaam zijn, mogelijk te maken. Het is een op zichzelf staande vergoeding. Er vindt achteraf geen verrekening met de kinderopvangtoeslag plaats. Het ministerie heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bereid gevonden om de betalingen van de compensatiegelden aan zo’n 550.000 ouders voor de zomer uit te voeren. Jij hoeft hier niets voor te doen en ook niets aan te vragen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft als streven om de betalingen rond 8 juli uit te voeren. Je hebt hierover een brief ontvangen van SVB. 

Dan verwijzen we je graag naar de Sociale Verzekeringsbank. Zij richten speciaal voor deze periode een callcenter in en gaan veel gestelde vragen op hun website plaatsen. Of kijk voor meer informatie op de website van Boink. Heb je bezwaren of ga je in beroep tegen de beschikking die je vanuit SVB gaat ontvangen? Ook dan verwijzen we je rechtstreeks naar hen. Het belangrijkste hebben we je al uitgelegd. Jouw eigen bijdrage tot het maximum uurtarief wordt voor de zomer automatisch op de bankrekening gestort die bij Belastingdienst Toeslagen bekend is.

Mogelijk komt jouw uurtarief in deze periode boven het maximum uurtarief van €6,27 uit (vergoeding bemiddeling en begeleiding en gastoudervergoeding bij elkaar opgeteld). Dat betekent dat de eigen bijdrage hoger is dan wat je vanuit het ministerie vergoed krijgt. De staatssecretaris heeft in haar brief aan de Kamer de verwachting uitgesproken dat kinderopvangorganisaties dit deel aan ouders vergoeden. De brancheverenigingen BK, BMK en VGOB en de Belangenvereniging voor Gastouders (Stichting Nysa) hebben aangegeven achter deze verwachting te staan, mochten ouders daadwerkelijk aanspraak maken op deze vergoeding.

 

 


Actuele informatie

Zorg dat je als opvangprofessional en als ouder op de hoogte blijft van het laatste nieuws en adviezen. Volg de onderstaande media voor actuele informatie:

  • Kijk voor informatie in jouw regio op de website van de regionale GGD
  • Het RIVM geeft op hun website antwoorden op veel gestelde vragen
  • De Rijksoverheid heeft een speciale pagina ingericht voor vragen over het coronavirus en de kinderopvang
  • De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) geeft op hun website veel informatie over het Coronavirus
  • De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) geeft op haar website actuele informatie
  • BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Op hun website vind je meer informatie.
  • Staat jouw vraag hier niet tussen? Bel dan met het RIVM 0800-1351, het algemene nummer van de GGD (0900-364 64 64) of de GGD in jouw regio.

Volg onze Facebookpagina, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste updates.