Coronavirus en gastouderopvang

Coronavirus en gastouderopvang

Gastouderbureau ViaViela volgt het corona nieuws op de voet en bekijkt wat het voor (gast)ouders betekent. Wij hebben rechtstreeks contact met het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Belastingdienst, Branchevereniging Kinderopvang en proberen alle gastouders en ouders zo goed mogelijk te informeren. Lees hier het verhaal van onze directeur Hubèr Agterberg. Om een indruk te geven wat we doen en welke organisaties er betrokken zijn.

Op deze pagina vind je relevante informatie over het coronavirus in relatie tot gastouderopvang. 


Gastouderopvang weer open vanaf 11 mei

Goed nieuws: gastouderopvang weer open
Een eerste stap in de versoepeling van de corona-maatregelen gaat in op 11 mei aanstaande. Gastouderopvang gaat weer open. Uiteraard staat de veiligheid en gezondheid van gastouders, ouders en kinderen voorop en moet er rekening gehouden worden met een aantal richtlijnen en voorwaarden. Daarom zijn onder andere brancheverenigingen, de GGD, het RIVM en het Ministerie intensief met elkaar in gesprek om diverse zaken verder uit te werken.

Download hier de poster 'Aanvullende maatregelen' van ViaViela.

 

Protocol gastouderopvang
Als eerste is er een Protocol gastouderopvang geschreven. Hierin staan de richtlijnen beschreven zoals deze voor de gehele kinderopvang gelden. Daarnaast is er specifiek ingezoomd op gastouderopvang. Bekijk dit protocol.

 

Veel gestelde vragen
Het Ministerie, de GGD, het RIVM en Brancheorganisaties hebben hard gewerkt om alle richtlijnen en voorwaarden voor kinderopvang en gastouderopvang vanaf 11 mei, helder te krijgen. Bijvoorbeeld over noodopvang, de compensatieregeling en het toezicht. Voor wat betreft de gastouderopvang hebben we alles voor je op een rijtje gezet in het document 'Veel gestelde vragen'.


Veel gestelde vragen uitgelicht

Voor alle veetlgestelde vragen verwijzen we je graag naar het document 'Veel gestelde vragen'. Een aantal onderwerpen lichten we graag nog extra toe:


Biedt de gastouder ook opvang aan kinderen van 4-12 jaar na school? Dan adviseren wij om als ouder en gastouder te overleggen en te bekijken wanneer de kinderen naar school gaan en of die dagen overeenkomen met de vaste opvanguren. Wijken de schooldagen af van de dagen van de reguliere opvang? Probeer dan om de opvanguren te verschuiven naar de schooldagen. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de maximale kind-ratio. Is schuiven in opvangdagen niet mogelijk? Bekijk dan samen op welke dagen je wel opvang kunt bieden voor de afgesproken uren.

Alle gastouders in Nederland kunnen vanaf 11 mei weer aan de slag. Alleen als de gastouder binnen de risicogroep valt, dan hoeft zij niet open te gaan. Het mag wel. Zie de lijst risicogroepen om te bepalen of je in een risicogroep valt.

 

Zowel volwassenen als kinderen met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts moeten thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Heeft een kind bekende chronische luchtwegklachten of nieuwe milde luchtwegklachten, dan gelden daar vanaf nu andere richtlijnen voor. Lees nu de Handreiking bij langdurig neusverkouden kinderen die onlangs door het RIVM gepubliceerd is.

Voor alle opvangkinderen gaat de gastouderopvang vanaf 11 mei weer open volgens de reguliere opvangdagen en -uren. Heb je als gastouder extra uren noodopvang geboden voor ouders en heb je daar nu geen plaats meer voor of staan daar geen betalingen van andere ouders meer tegenover? Neem dan contact op met jouw contactpersoon van ViaViela. We bekijken dan samen met de gemeente hoe we de gewenste noodopvang kunnen invullen.

Heb je als gastouder nog uren beschikbaar en wil een van de ouders extra opvanguren afnemen? Dan mag dit uiteraard tegen betaling. Ouders kunnen hiervoor gewoon Kinderopvangtoeslag aanvragen. Er geldt voor deze extra uren geen compensatieregeling eigen bijdrage ouders van de overheid.

 • Gastouders kunnen zich bij de GGD laten testen vanaf woensdag 6 mei.
 • Gastouders komen in aanmerking voor een test als zij minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) vertonen.
 • Gastouders kunnen zich melden bij een (huis)arts voor een doorverwijzing voor een gratis test. Bij een aantal lokale GGD's kun je je ook rechtstreeks melden. De route van de (huis)arts geldt sowieso voor iedereen.
 • Bekijk in dit filmpje van de GGD hoe dit testen in zijn werk gaat. 

Er is nog niet aangegeven dat huisgenoten van gastouders zich ook kunnen laten testen.


Compensatieregeling

Het ministerie heeft een compensatieregeling voor de eigen bijdrage van ouders toegezegd. Het ministerie, de brancheorganisaties, BOinK en Belastingdienst Toeslagen hebben achter de schermen hard gewerkt om tot een uitwerking van deze compensatieregeling te komen. De compensatieregeling eigen bijdrage ouders tot het maximale uurtarief van €6,27, loopt vooralsnog door tot 20 mei. Graag leggen we je uit wat de compensatieregeling inhoudt.


De compensatieregeling eigen bijdrage ouders tot het maximale uurtarief van €6,27, loopt vooralsnog door tot 20 mei. Deze regeling vanuit de overheid geldt zo lang de basisscholen niet volledig open zijn. Maak je als ouder gedurende deze periode geen gebruik van de opvang dan wordt er wel van je verwacht dat je, zo lang de compensatieregeling van kracht is, de opvang gewoon doorbetaalt. 

Een belangrijke voorwaarde voor de compensatieregeling is dat de afgesproken opvanguren gewoon geregistreerd worden, zoals dat in een normale situatie ook zou gebeuren. Alle facturen moeten ook binnen de reguliere termijnen voldaan zijn. 

De compensatieregeling voor de eigen bijdrage van ouders, is onderdeel van het noodmaatregelenpakket dat het ministerie ter beschikking heeft gesteld ten tijde van de coronacrisis. Het zijn extra gelden die zijn vrijgemaakt om de kinderopvangsector bij te staan en noodopvang voor kinderen van ouders die in cruciale beroepsgroepen werkzaam zijn, mogelijk te maken. Het is een op zichzelf staande vergoeding. Er vindt achteraf geen verrekening met de kinderopvangtoeslag plaats. Het ministerie heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bereid gevonden om de betalingen van de compensatiegelden aan zo’n 550.000 ouders voor de zomer uit te voeren. Jij hoeft hier niets voor te doen en ook niets aan te vragen. Je ontvangt hierover automatisch bericht.

Dan verwijzen we je graag naar de Sociale Verzekeringsbank. Zij richten speciaal voor deze periode een callcenter in en gaan veel gestelde vragen op hun website plaatsen. Of kijk voor meer informatie op de website van Boink. Heb je bezwaren of ga je in beroep tegen de beschikking die je vanuit SVB gaat ontvangen? Ook dan verwijzen we je rechtstreeks naar hen. Het belangrijkste hebben we je al uitgelegd. Jouw eigen bijdrage tot het maximum uurtarief wordt voor de zomer automatisch op de bankrekening gestort die bij Belastingdienst Toeslagen bekend is.

Mogelijk komt jouw uurtarief in deze periode boven het maximum uurtarief van €6,27 uit (vergoeding bemiddeling en begeleiding en gastoudervergoeding bij elkaar opgeteld). Dat betekent dat de eigen bijdrage hoger is dan wat je vanuit het ministerie vergoed krijgt. De staatssecretaris heeft in haar brief aan de Kamer de verwachting uitgesproken dat kinderopvangorganisaties dit deel aan ouders vergoeden. De brancheverenigingen BK, BMK en VGOB en de Belangenvereniging voor Gastouders (Stichting Nysa) hebben aangegeven achter deze verwachting te staan, mochten ouders daadwerkelijk aanspraak maken op deze vergoeding.

 

 


Actuele informatie

Zorg dat je als opvangprofessional en als ouder op de hoogte blijft van het laatste nieuws en adviezen. Volg de onderstaande media voor actuele informatie:

 • Kijk voor informatie in jouw regio op de website van de regionale GGD
 • Het RIVM geeft op hun website antwoorden op veel gestelde vragen
 • De Rijksoverheid heeft een speciale pagina ingericht voor vragen over het coronavirus en de kinderopvang
 • De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) geeft op hun website veel informatie over het Coronavirus
 • De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) geeft op haar website actuele informatie
 • BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Op hun website vind je meer informatie.
 • Staat jouw vraag hier niet tussen? Bel dan met het RIVM 0800-1351, het algemene nummer van de GGD (0900-364 64 64) of de GGD in jouw regio.

Volg onze Facebookpagina, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste updates.