Coronavirus en gastouderopvang

Coronavirus en gastouderopvang

Gastouderbureau ViaViela volgt het corona nieuws op de voet en bekijkt wat het voor (gast)ouders betekent. Wij hebben rechtstreeks contact met het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Belastingdienst, Branchevereniging Kinderopvang en proberen alle gastouders en ouders zo goed mogelijk te informeren.

Op deze pagina vind je relevante informatie over het coronavirus in relatie tot gastouderopvang. 


Richtlijnen en voorwaarden

Protocol gastouderopvang
Er is een Protocol gastouderopvang geschreven. Hierin staan de richtlijnen beschreven zoals deze voor de gehele kinderopvang gelden. Daarnaast is er specifiek ingezoomd op gastouderopvang. Bekijk dit protocol.

Download hier de poster 'Aanvullende maatregelen' van ViaViela.


Veelgestelde vragen

Heb je vragen naar aanleiding van de Corona-maatregelen die vanaf vandaag ingaan? Hieronder vind je alle antwoorden.


Ja dat mag. De gastouderopvang is weer volledig open.

Ja dat kan. De extra uren worden wel gewoon in rekening gebracht en je kunt hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen.

Ja hoor dat kan. We moeten hiervoor wel een contract afsluiten en kosten worden aan je doorbelast. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Natuurlijk ben je niet verplicht om open te zijn als je in een kwetsbare doelgroep zit. Omdat de gastouderopvang gewoon open is, is dit wel voor je eigen rekening en risico. Bij sluiting van je opvang wordt niet van ouders verwacht dat zij doorbetalen. Mogelijk kun je gebruik maken van andere tegemoetkomingsregelingen van de overheid.

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.
1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

De tegemoetkoming benadert de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs, maar kan afwijken van de exacte eigen bijdrage. De tegemoetkoming kan meer of minder zijn dan de betaalde eigen bijdrage. Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt.

Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders gevraagd wordt geen gebruik te maken van gastouderopvang tijdens de periode van 16 december t/m 17 januari, maar ook gevraagd wordt om de facturen te betalen.

Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Is het werkelijk aantal uren anders dan is afgesproken, pas dan je toeslagaanvraag aan. Uw kinderopvangtoeslag wordt dan ook aangepast.

Opzeggen kan zoals altijd elke maand. Je moet daarbij wel rekening houden met de geldende opzegtermijn. Voor de periode van de sluiting is opzeggen dus niet meer mogelijk.

We beperken het aantal bezoeken zo veel mogelijk en zetten afspraken om naar video-afspraken. Indien een risico-inventarisatie verloopt, brengen we wel nog gewoon een bezoek. Uiteraard houden we ons daarbij strikt aan de geldende maatregelen. We houden het bezoek zo kort mogelijk en nemen de hygiënemaatregelen in acht.

Natuurlijk helpen we je graag. Op deze pagina vind je onze contactgegevens.

Wijzigingen die je hebt omdat je je kind(eren) nu niet naar de gastouder kunt brengen, hoeft je niet door te geven. Zijn er andere gegevens die in je toeslagaanvraag niet kloppen, voer deze wijzigingen dan gewoon door. 


Actuele informatie

Zorg dat je als opvangprofessional en als ouder op de hoogte blijft van het laatste nieuws en adviezen. Volg de onderstaande media voor actuele informatie:

  • Kijk voor informatie in jouw regio op de website van de regionale GGD
  • Het RIVM geeft op hun website antwoorden op veel gestelde vragen
  • De Rijksoverheid heeft een speciale pagina ingericht voor vragen over het coronavirus en de kinderopvang
  • De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) geeft op hun website veel informatie over het Coronavirus
  • De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) geeft op haar website actuele informatie
  • BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Op hun website vind je meer informatie, onder ander de meest recente beslisboom.
  • Het Ministerie SZW laat weten dat alle gastouders vanaf 10 mei een pakket zelftesten ontvangen. Gastouders kunnen zich daarmee tot aan de zomer twee keer per week preventief testen. Naast de testen, zit in het pakket ook een instructie voor het afnemen van de zelftest en een begeleidende brief met praktische informatie. Met de zelftesten kunnen besmettingen vroegtijdig worden opgespoord. Het zelftesten is een aanvulling op de bestaande maatregelen en vervangt niet de testen die door de GGD worden afgenomen. Wil je meer informatie of wil je het pakket niet ontvangen? Lees dan hier de volledige brief vanuit het Ministerie.
  • Staat jouw vraag hier niet tussen? Bel dan met het RIVM 0800-1351, het algemene nummer van de GGD (0900-364 64 64) of de GGD in jouw regio.

Volg onze Facebookpagina, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste updates.