Gastouderschap is vakmanschap


Eisen opvangruimte

De locatie waar je als gastouder opvang biedt, moet aan een aantal eisen voldoen. Tijdens een jaarlijks bezoek aan jouw opvanglocatie kijken we samen met jou of je opvanglocatie aan alle voorwaarden voldoet.


De hele opvanglocatie is altijd rookvrij. Ook hangen er voldoende, goed functionerende rookmelders. Deze zijn bij voorkeur geplaatst in ruimtes zoals de hal, de overloop en de zolder.

De opvanglocatie moet een ruimte zijn die is afgestemd op het aantal kinderen dat je opvangt en hun leeftijd. Je opvangkinderen moeten hier veilig en verantwoord kunnen spelen met speelgoed wat kinderen uitdaagt in hun sociale, cognitieve, motorische en creatieve spel.

Voor je opvangkinderen tot 1,5 jaar oud is er een aparte en goed geventileerde slaapruimte, afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie. 

Tijdens de opvang op de locatie moeten je opvangkinderen veilig buiten kunnen spelen. In de tuin of op een buitenspeelplaats in de buurt van je opvanglocatie. Deze buitenspeelmogelijkheden moeten voldoen aan de veiligheidsnormen en afgestemd zijn op de leeftijd van je opvangkinderen.    


Aantal kinderen

Als gastouder mag je een maximum aantal kinderen tegelijkertijd opvangen. Afhankelijk van de leeftijd van je opvangkinderen gelden de volgende regels:

  • Je mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar gelijktijdig opvangen. Daarbij worden jouw eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.
  • Je mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger zijn dan 4 jaar. Dit is inclusief jouw eigen kinderen tot 4 jaar.
  • Je mag maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijkertijd opvangen, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Ook hier worden jouw eigen kinderen van deze leeftijd meegerekend.

Als een gastouder vier of meer kinderen tegelijkertijd opvangt, inclusief de eigen kinderen, moet een achterwacht beschikbaar zijn. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en moet bij calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie. De achterwacht is achttien jaar of ouder. De gastouder moet bij de inspectie door de GGD aan tonen wie de achterwacht is.


Risico-inventarisatie

Om zeker te weten dat jouw opvanglocatie aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen voldoet, controleert je vaste contactpersoon van ViaViela ieder jaar samen met jou je gastouderopvang. Deze controle wordt vastgelegd in een document ‘Risico-inventarisatie en –evaluatie’. Dit document vind je terug in jouw persoonlijke pagina in het online administratiesysteem van gastouderbureau ViaViela. Zo heb je altijd inzicht in de veiligheid en kwaliteit van jouw opvanglocatie.

Lees meer over de risico-inventarisatie.