Alle aandacht, liefde en rust

Veelgestelde vragen over nanny-opvang

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen over nanny-opvang. Zit je vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.


Een nanny is een gecertificeerde en geverifieerde opvangexpert met een registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Alleen nanny’s die voldoen aan alle opleidings- en kwaliteitseisen die de overheid stelt, worden in dit register opgenomen.

Een nanny woont niet bij het gezin in, maar is op afgesproken dagen en tijden aanwezig in het gezin. Ze draagt de verantwoordelijkheid voor de opvang van de kinderen en zorgt ervoor dat het dagelijkse ritme van het gezin ook tijdens werkdagen van de ouder(s) gewoon doorloopt. Een nanny verricht geen huishoudelijke werkzaamheden.

Een nanny kan zowel dagopvang verzorgen als een combinatie van dagopvang en buitenschoolse opvang. Wij hebben geen aanbod van nanny’s die enkel buitenschoolse opvang verzorgen. Nanny opvang is vooral geschikt wanneer je 2 of 3 hele dagen opvang nodig hebt.

De locatie waar je kind wordt opgevangen moet voldoen aan verschillende kwaliteits- en veiligheidseisen die door de Wet kinderopvang zijn voorgeschreven. Nadat er een nanny is gevonden voor jouw opvangvraag wordt er vanuit het gastouderbureau een Risico-inventarisatie gemaakt van de opvanglocatie. Vervolgens meldt ViaViela jouw nanny, gekoppeld aan jouw opvanglocatie, aan voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang.

De procedure van aanmelding tot registratie duurt ongeveer 4-10 weken. In die periode zal iemand van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten) controleren of de locatie en de nanny voldoen aan geldende criteria vanuit de Wet kinderopvang.

Omdat er sprake is van een gezagsverhouding tussen ouder en nanny, heeft de nanny in principe recht op een arbeidsovereenkomst en zou ze bij jou in loondienst komen.

Wij gaan er vanuit dat een nanny maximaal 3 dagen per week (ongeacht het aantal uur) bij jou in huis werkt. Er wordt dan geen arbeidsovereenkomst afgesloten tussen ouder en nanny maar een overeenkomst Regeling dienstverlening aan huis. Je hebt dan als ouder minder (financiele) verplichtingen en de nanny is niet bij jou in dienst.

Het is een afgeleide van een reguliere arbeidsovereenkomst binnen het arbeidsrecht. De volgende rechten en plichten zijn van toepassing:

  •  Een nanny heeft ten minste recht op het minimumloon.
  • Een nanny heeft recht op uitbetaling van haar loon binnen 5 dagen na afloop van de betreffende kalendermaand.
  • Een nanny heeft recht op 8% vakantietoeslag over haar loon.
  • Je nanny heeft recht op vakantiedagen, het aantal vakantiedagen waar ze aanspraak op kan maken is vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Deze uren worden in overleg opgenomen.
  • Valt de werkdag van je nanny op een officiële feestdag? Dan heeft ze recht op loondoorbetaling tijdens deze feestdag.
  • Wanneer jij of je nanny de overeenkomst wil opzeggen, geldt er een opzegtermijn van een kalendermaand (als jullie samenwerking al langer dan 5 jaar duurt, is de opzegtermijn 2 kalendermaanden). Voor opzegging is geen toestemming van het UWV nodig.
  • Is je nanny ziek? Dan gelden de eerste twee ziektedagen als wachtdagen, over deze dagen hoef je je nanny geen loon te betalen. Is je nanny na deze twee dagen nog steeds ziek? Dan heeft ze recht op doorbetaling van loon gedurende maximaal 6 weken. De hoogte van het bedrag wat je nanny tijdens haar ziekte krijgt doorbetaald, leggen jullie op voorhand met elkaar vast. Gebruikelijk is om 70% van het loon door te betalen tijdens ziekte. Deze 70% mag nooit lager zijn dan het wettelijk minimumloon.

Lees hier meer over de Regeling Dienstverlening aan huis

In je keuze voor een bepaalde vorm van kinderopvang, maak je vaak verschillende afwegingen. Een belangrijke afweging is bijvoorbeeld de keuze voor opvang aan huis of op een externe opvanglocatie. Een nanny aan huis betekent dat je kiest voor een opvangprofessional die haar tijd en aandacht volledig op jouw kind(eren) kan richten. Ze staat als het ware ‘in dienst’ van jullie gezinsleven. 

Met een gastouder kies je juist voor opvang buitenshuis. Je kinderen komen bij de gastouder in contact met andere kinderen en krijgen alle gelegenheid tot sociale interactie binnen de veiligheid van een kleine groep. 

Bekijk de verschillen en overeenkomsten tussen gastouderopvang bij jou in huis of bij de gastouder.