Jouw kind, de beste kinderopvang

Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Het LRKP is een openbaar register waarin alle kinderopvangorganisaties en –professionals geregistreerd staan die volgens de overheid aan de juiste opleidings- en kwaliteitseisen voldoen om (de bemiddeling van) kinderopvang te verzorgen.

 Het is eigenlijk een soort keurmerk binnen de kinderopvang. Heeft een gastouder, nanny, of bemiddelingsbureau een actieve registratie in het LRKP? Dan mag je erop rekenen dat de opvang via deze organisatie of professional goed en betrouwbaar is.


ViaViela LRKP geregistreerd

Wij zijn blij met het LRKP en de kwaliteitseisen waaraan opvangorganisaties en hun professionals moeten voldoen om hierin geregistreerd te worden en te blijven. Daarom heeft iedere ViaViela-vestiging en iedere gastouder of nanny die wij bemiddelen, een actieve LRKP-registratie. Zo weet je zeker dat de opvang waar jij voor kiest veilig, gecontroleerd en goed geregeld is.


LRKP-nummer

Iedereen die in het register staat, krijgt een LRKP-registratienummer.

Wil je zelf de registratie van jouw gastouder of nanny controleren? Toets dan het registratienummer in op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.


Voordelen LRKP

Gebruikmaken van opvang via een geregistreerde gastouder, nanny en gastouderbureau, biedt je de volgende voordelen:


Wanneer het gaat om je kind, wil je zoveel mogelijk zekerheid over de veiligheid en kwaliteit van de opvang. Door gebruik te maken van een gastouder of nanny via het LRKP, weet je dat de opvang gecontroleerd is, en blijft.

Alleen voor opvang via een LRKP-geregistreerde gastouder of nanny en een geregistreerd bemiddelingsbureau, kun je kinderopvangtoeslag aanvragen. Kiezen voor erkende opvang scheelt je dus behoorlijk in je opvangkosten per maand!


Wie houden het LRKP actueel?

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het activeren of deactiveren van een registratie in het LRKP. Sommigen gemeenten rekenen hier kosten voor; leges.

GGD’s (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten) controleren of de geregistreerde gastouders en gastouderbureaus voldoen aan de geldende criteria. Wordt hier niet aan voldaan, dan volgt uitschrijving uit het LRKP.