Welkom bij ViaViela

regio Leeuwarden, Drachten, Dokkum

Contact

Gastouderbureau ViaViela
Heuvel 2
5737 BX Lieshout
06-83714568
leeuwarden@viaviela.nl
Facebook
Twitter

Of stel je vraag via het contactformulier.

Stel je vraag
Leeuwarden

Afke Veenstra en Marijke Wagenaar

Wij zijn Afke Veenstra en Marijke Wagenaar en samen verzorgen wij de bemiddeling en begeleiding in de regio Leeuwarden, Drachten en Dokkum

Persoonlijke aandacht staat voorop

Wij verzorgen alle facetten die met gastouderopvang te maken hebben. Daarbij staat persoonlijke aandacht voorop. Vanuit persoonlijke gesprekken zoeken wij naar de beste gastouder die bij jouw kind(eren) en jullie gezin past.

Elk kind verdient de beste opvang
Afke: 'Ik heb ruim 20 jaar ervaring in de kinderopvang. Van groepsleidster tot consulente gastouderopvang tot locatiemanager van een kinderdagverblijf. Ik geloof in een goed en persoonlijk contact met ouders en gastouders. Pas dan kan ik ervoor zorgen dat de koppeling tussen vraagouder en gastouder naar alle tevredenheid tot stand komt. Want elk kind verdient de beste opvang die bij hem/haar past.'

Meer weten?
Wil je graag meer weten over het vinden van een gastouder of wil je als gastouder aan de slag? Neem dan contact met ons op. We informeren je graag over de mogelijkheden.

Groeten, Afke en Marijke

 

Werkgebied regio Leeuwarden, Drachten, Dokkum

Aalsum, Alde Leie, Aldtsjerk, Anjum, Augsbuurt, Augustinusga, Bakkeveen, Ballum, Bears, Beetsterzwaag, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Blije, Boelenslaan, Boksum, Boornbergum, Bornwird, Brantgum, Britsum, Broeksterwâld, Buitenpost, Burdaard, Buren (Friesland), Burgum, Damwâld, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Deinum, Dokkum, Drachten, Drachtstercompagnie, Driezum, Drogeham, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Eastermar, Easterwierrum, Ee, Engwierum, Feanwâlden, Feinsum, Ferwert, Foudgum, Friens, Frieschepalen, Garyp, Ginnum, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Harkema, Hegebeintum, Hempens, Hiaure, Hijum, Hilaard, Hollum, Holwerd, Houtigehage, Hurdegaryp, Idaerd, Ingelum, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Jouswier, Koarnjum, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Kootstertille, Kortehemmen, Leeuwarden, Lekkum, Lichtaard, Lioessens, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Metslawier, Miedum, Minnertsga, Moddergat, Morra, Mûnein, Nes, Niawier, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Olterterp, Oosternijkerk, Oostrum (Friesland), Opeinde, Oudebildtzijl, Oudega, Oudwoude, Paesens, Poppenwier, Raard, Raerd, Readtsjerk, Reduzum, Reitsum, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Schiermonnikoog, Sibrandahûs, Siegerswoude, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Surhuisterveen, Surhuizum, Suwâld, Swichum, Teerns, Ternaard, Tersoal, Triemen, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Ureterp, Veenklooster, Vrouwenparochie, Waaxens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westergeest, Westhoek, Wetsens, Wier, Wierum, Wijnjewoude, Wirdum (Friesland), Wyns, Wytgaard, Wâlterswâld, Wânswert en Zwagerbosch

Nieuws uit regio Leeuwarden, Drachten, Dokkum

Vind jouw gastouder vandaag nog.

„Persoonlijke aandacht staat bij ons voorop.“ Afke Veenstra

Als jij een gastouder vindt, hebben wij haar al ontmoet. En geverifieerd.

Al onze erkende gastouders zijn professionals. Als gastouderbureau zorgen wij dat iedere gastouder voldoet aan onze eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, hygiëne en pedagogische vaardigheden.

Bekijk de gestelde voorwaarden aan een gastouder en opvanglocatie.

Erkende kinderopvang, een voorwaarde voor toeslag.

Gebruikmaken van opvang via een geregistreerd bureau is een voorwaarde voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag. ViaViela regio Leeuwarden voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP) met het nummer: 226938396.

Bekijk ViaViela in regio Leeuwarden, Drachten, Dokkum en aangesloten gastouders in het LRKP.

Goedgekeurd door de GGD.

Iedere vestiging van ViaViela wordt door de GGD getoetst op kwaliteitseisen. De resultaten van zo’n inspectie komen in een inspectierapport.

Lees hier het GGD-rapport van ViaViela in regio Leeuwarden, Drachten, Dokkum.