Welkom bij ViaViela

regio Leeuwarden, Drachten, Dokkum

Contact

Gastouderbureau ViaViela
Aldebaran 36
8531 NL Lemmer
06-28864778
leeuwarden@viaviela.nl
Facebook
Instagram

Of stel je vraag via het contactformulier.

Stel je vraag

Ingrid Jackson

Mijn naam is Ingrid Jackson-Eeles, contactpersoon van Gastouderbureau ViaViela in de regio Leeuwarden, Drachten, Dokkum en omliggende gemeentes. Als moeder van twee kinderen en door mijn jarenlange ervaring in de kinderopvang weet ik als geen ander hoe belangrijk goed geregelde opvang is. 

Vertrouwd persoon
Het voordeel van opvang via een gastouder is dat de opvang plaats vindt in een kleinschalige, huiselijke setting. Er is veel tijd en persoonlijke aandacht voor ieder kind. Bovendien wordt de opvang altijd verzorgd door dezelfde vertrouwde persoon, hierdoor ontstaat er een hechte band tussen je kind en de gastouder. Het brengt de rust en regelmaat die voor een kind zo belangrijk zijn.

Persoonlijke opvang
Als vaste contactpersoon help en begeleid ik ouders en gastouders bij al hun vragen rondom gastouderopvang. Ook breng ik, met hulp van onze website, ouders en gastouders in contact met elkaar. De juiste match zorgt vaak voor een jarenlange opvangrelatie tussen ouders, gastouder en opvangkind(eren). Samen met mij als vaste contactpersoon vanuit ViaViela. Uit de persoonlijke band die hierdoor ontstaat, haal ik ontzettend veel voldoening. Gastouderopvang is op alle fronten persoonlijke opvang!

Wil je meer weten over gastouderopvang?
Neem gerust contact met mij op, ik help je graag verder!

Groeten,

Ingrid Jackson

(tel. 06-28864778)

Werkgebied regio Leeuwarden, Drachten, Dokkum

Aalsum, Alde Leie, Aldtsjerk, Augustinusga, Bakkeveen, Ballum, Bears, Beetsterzwaag, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Blije, Boelenslaan, Boksum, Boornbergum, Brantgum, Britsum, Broeksterwâld, Buitenpost, Burdaard, Buren (Friesland), Burgum, Burum, Damwâld, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Deinum, Dokkum, Drachten, Drachtstercompagnie, Driezum, Drogeham, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Eastermar, Feanwâlden, Feinsum, Ferwert, Foudgum, Friens, Frieschepalen, Garyp, Gerkesklooster, Ginnum, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hantum, Harkema, Hegebeintum, Hempens, Hiaure, Hijum, Hilaard, Hollum, Houtigehage, Hurdegaryp, Idaerd, Ingelum, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Jouswier, Koarnjum, Kollum, Kollumerpomp, Kootstertille, Kortehemmen, Leeuwarden, Lekkum, Lichtaard, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Miedum, Minnertsga, Moddergat, Munnekezijl, Mûnein, Nes, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Olterterp, Opeinde, Oudebildtzijl, Oudega, Poppenwier, Raard, Raerd, Readtsjerk, Reduzum, Reitsum, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Schiermonnikoog, Sibrandahûs, Siegerswoude, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie, Stiens, Stroobos, Sumar, Surhuisterveen, Surhuizum, Suwâld, Swichum, Teerns, Ternaard, Tersoal, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Ureterp, Vrouwenparochie, Waaxens, Warfstermolen, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhoek, Wetsens, Wier, Wierum, Wijnjewoude, Wirdum (Friesland), Wyns, Wytgaard, Wâlterswâld en Wânswert

Nieuws uit regio Leeuwarden, Drachten, Dokkum

Vind jouw gastouder vandaag nog.

„Persoonlijke aandacht staat bij ons voorop.“ Ingrid Jackson

Erkende kinderopvang, een voorwaarde voor toeslag.

Gebruikmaken van opvang via een geregistreerd bureau is een voorwaarde voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag. ViaViela regio Leeuwarden voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) met het nummer: 226938396.

Bekijk ViaViela in regio Leeuwarden, Drachten, Dokkum in het LRK.

Goedgekeurd door de GGD.

Iedere vestiging van ViaViela wordt door de GGD getoetst op kwaliteitseisen. De resultaten van zo’n inspectie komen in een inspectierapport.

Lees hier het GGD-rapport van ViaViela in regio Leeuwarden, Drachten, Dokkum en de GGD-rapporten van aangesloten gastouders in het LRK.