Welkom bij ViaViela

regio Sneek, Heerenveen, de Friese Meren

Contact

Gastouderbureau ViaViela
Jeltewei 34
8622 XS Hommerts
06-33035919
sneek@viaviela.nl
Facebook
Twitter

Of stel je vraag via het contactformulier.

Stel je vraag
Sneek

Ciska van der Veer

Mijn naam is Ciska van der Veer en als contactpersoon van ViaViela in de regio Sneek, Heerenveen en Friese Meren heb ik jarenlange ervaring in de dienstverlening rond gastouderopvang opgebouwd. Ik ken al mijn ouders en gastouders persoonlijk.

Geschikte gastouders
Ik help ouders graag bij het vinden van een geschikte gastouder. Tegelijkertijd breng ik gastouders in contact met zoekende ouders. Onze website is hierbij een belangrijke schakel.

Minder prikkels, meer rust
Steeds meer mensen kiezen voor kinderopvang in een kleine groep en in een huiselijke omgeving met minder prikkels en meer rust.

Bovendien zijn al onze gastouders geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en houden we onze gastouders op de hoogte van alle (pedagogische) ontwikkelingen op gastoudergebied.

Wil je meer weten over gastouderopvang?
Neem gerust contact met mij op, ik help je graag verder!

Groeten,

Ciska

Werkgebied regio Sneek, Heerenveen, de Friese Meren

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Allingawier, Appelscha, Arum, Baaiduinen, Baaium, Baard, Baarlo (Overijssel), Baars, Bakhuizen, Balk, Bantega, Basse, Blankenham, Blauwhuis, Blesdijke, Blokzijl, Boazum, Boer, Boijl, Bolsward, Bontebok, Boornzwaag, Boschoord, Breezanddijk, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, De Blesse, De Bult, De Hoeve, De Knipe, De Pol, Dearsum, Dedgum, Delfstrahuizen, Dijken, Doldersum, Dongjum, Doniaga, Donkerbroek, Easterein, Easterlittens, Echten (Friesland), Echtenerbrug, Eesterga, Eesveen, Elahuizen, Elsloo (Friesland), Exmorra, Ferwoude, Firdgum, Fochteloo, Follega, Folsgare, Formerum, Franeker, Frederiksoord, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Gersloot, Giethoorn, Goingarijp, Gorredijk, Goënga, Goëngahuizen, Greonterp, Harich, Harlingen, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Haule, Haulerwijk, Hee, Heeg, Heerenveen, Hemelum, Hemrik, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Hoorn (Friesland), Hoornsterzwaag, Húns, IJlst, IJsselham, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jonkerslân, Joure, Jubbega, Jutrijp, Kaard, Kalenberg, Kallenkote, Katlijk, Kimswerd, Kinnum, Klooster Lidlum, Kolderwolde, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kuinre, Kûbaard, Landerum, Langedijke, Langelille, Langezwaag, Langweer, Legemeer, Lemmer, Leons, Lies, Lippenhuizen, Lollum, Longerhouw, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Makkinga, Makkum, Marijenkampen, Midlum, Midsland, Mildam, Mirns, Molkwerum, Munnekeburen, Nederland, Nes, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Nijeberkoop, Nijehaske, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijemirdum, Nijensleek, Nijetrijne, Nijhuizum, Nijland, Noordwolde (Friesland), Offingawier, Oldeberkoop, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldemarkt, Oldeouwer, Oldetrijne, Onna, Oosterbierum, Oosterend (Friesland), Oosterstreek, Oosterwolde (Friesland), Oosterzee, Oosthem, Oppenhuizen, Oranjewoud, Ossenzijl, Oude Willem, Oudega, Oudehaske, Oudehorne, Oudemirdum, Oudeschoot, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Paasloo, Parrega, Peins, Peperga, Piaam, Pietersbierum, Pingjum, Ravenswoud, Reahûs, Ried, Rien, Rijs, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum (Friesland), Ruigahuizen, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Scheerwolde, Scherpenzeel (Friesland), Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Sint Jansklooster, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Skingen, Slijkenburg, Sloten, Smallebrugge, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Sonnega, Spanga, Spannum, Stavoren, Steenwijk, Steenwijkerwold, Steggerda, Striep, Ter Idzard, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tuk, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vinkega, Vledder, Vledderveen (Drenthe), Vlieland, Vollenhove, Waaksens, Wapserveen, Warns, Waskemeer, Wateren, West-Terschelling, Westhem, Wetering, Wijckel, Wijnaldum, Wilhelminaoord, Willemsoord, Winsum (Friesland), Witmarsum, Witte Paarden, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wolvega, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zandhuizen, Zorgvlied, Zuidveen, Zurich en Zweins

Nieuws uit regio Sneek, Heerenveen, de Friese Meren

Vind jouw gastouder vandaag nog.

„Met veel plezier begeleid ik gastouders en ouders.“ Ciska van der Veer

Als jij een gastouder vindt, hebben wij haar al ontmoet. En geverifieerd.

Al onze erkende gastouders zijn professionals. Als gastouderbureau zorgen wij dat iedere gastouder voldoet aan onze eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, hygiëne en pedagogische vaardigheden.

Bekijk de gestelde voorwaarden aan een gastouder en opvanglocatie.

Erkende kinderopvang, een voorwaarde voor toeslag.

Gebruikmaken van opvang via een geregistreerd bureau is een voorwaarde voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag. ViaViela regio Sneek voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) met het nummer: 993587938.

Bekijk ViaViela in regio Sneek, Heerenveen, Friese Meren en aangesloten gastouders in het LRK.

Goedgekeurd door de GGD.

Iedere vestiging van ViaViela wordt door de GGD getoetst op kwaliteitseisen. De resultaten van zo’n inspectie komen in een inspectierapport.

Lees hier het GGD-rapport van ViaViela in regio Sneek, Heerenveen, Friese Meren.