Welkom bij ViaViela

regio Sneek, Heerenveen, Steenwijk

Contact

Gastouderbureau ViaViela
Aldebaran 36
8531 NL Lemmer
06-28864778
i.jackson@viaviela.nl
Facebook
Twitter

Of stel je vraag via het contactformulier.

Stel je vraag

Ingrid Jackson

Mijn naam is Ingrid Jackson-Eeles, contactpersoon van Gastouderbureau ViaViela in de regio Sneek, Heerenveen, Steenwijk en omliggende gemeentes. Als moeder van twee kinderen en door mijn jarenlange ervaring in de kinderopvang weet ik als geen ander hoe belangrijk goed geregelde opvang is. 

Vertrouwd persoon
Het voordeel van opvang via een gastouder is dat de opvang plaats vindt in een kleinschalige, huiselijke setting. Er is veel tijd en persoonlijke aandacht voor ieder kind. Bovendien wordt de opvang altijd verzorgd door dezelfde vertrouwde persoon, hierdoor ontstaat er een hechte band tussen je kind en de gastouder. Het brengt de rust en regelmaat die voor een kind zo belangrijk zijn.

Persoonlijke opvang
Als vaste contactpersoon help en begeleid ik ouders en gastouders bij al hun vragen rondom gastouderopvang. Ook breng ik, met hulp van onze website, ouders en gastouders in contact met elkaar. De juiste match zorgt vaak voor een jarenlange opvangrelatie tussen ouders, gastouder en opvangkind(eren). Samen met mij als vaste contactpersoon vanuit ViaViela. Uit de persoonlijke band die hierdoor ontstaat, haal ik ontzettend veel voldoening. Gastouderopvang is op alle fronten persoonlijke opvang!

Wil je meer weten over gastouderopvang?
Neem gerust contact met mij op, ik help je graag verder!

Groeten,

Ingrid Jackson

 

Werkgebied regio Sneek, Heerenveen, Steenwijk

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Allingawier, Appelscha, Arum, Baaiduinen, Baaium, Baard, Baarlo (Overijssel), Baars, Bakhuizen, Balk, Bantega, Basse, Blankenham, Blauwhuis, Blesdijke, Blokzijl, Boazum, Boer, Boijl, Bolsward, Bontebok, Boornzwaag, Boschoord, Breezanddijk, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, De Blesse, De Bult, De Hoeve, De Knipe, De Pol, Dearsum, Dedgum, Delfstrahuizen, Dijken, Doldersum, Dongjum, Doniaga, Donkerbroek, Easterein, Easterlittens, Echten (Friesland), Echtenerbrug, Eesterga, Eesveen, Elahuizen, Elsloo (Friesland), Exmorra, Ferwoude, Firdgum, Fochteloo, Follega, Folsgare, Formerum, Franeker, Frederiksoord, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Gersloot, Giethoorn, Goingarijp, Gorredijk, Goënga, Goëngahuizen, Greonterp, Harich, Harlingen, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Haule, Haulerwijk, Hee, Heeg, Heerenveen, Hemelum, Hemrik, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Hoorn (Friesland), Hoornsterzwaag, Húns, IJlst, IJsselham, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jonkerslân, Joure, Jubbega, Jutrijp, Kaard, Kalenberg, Kallenkote, Katlijk, Kimswerd, Kinnum, Klooster Lidlum, Kolderwolde, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kuinre, Kûbaard, Landerum, Langedijke, Langelille, Langezwaag, Langweer, Legemeer, Lemmer, Leons, Lies, Lippenhuizen, Lollum, Longerhouw, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Makkinga, Makkum, Marijenkampen, Midlum, Midsland, Mildam, Mirns, Molkwerum, Munnekeburen, Nederland, Nes, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Nijeberkoop, Nijehaske, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijemirdum, Nijensleek, Nijetrijne, Nijhuizum, Nijland, Noordwolde (Friesland), Offingawier, Oldeberkoop, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldemarkt, Oldeouwer, Oldetrijne, Onna, Oosterbierum, Oosterend (Friesland), Oosterstreek, Oosterwolde (Friesland), Oosterzee, Oosthem, Oppenhuizen, Oranjewoud, Ossenzijl, Oude Willem, Oudega, Oudehaske, Oudehorne, Oudemirdum, Oudeschoot, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Paasloo, Parrega, Peins, Peperga, Piaam, Pietersbierum, Pingjum, Ravenswoud, Reahûs, Ried, Rien, Rijs, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum (Friesland), Ruigahuizen, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Scheerwolde, Scherpenzeel (Friesland), Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Sint Jansklooster, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Skingen, Slijkenburg, Sloten, Smallebrugge, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Sonnega, Spanga, Spannum, Stavoren, Steenwijk, Steenwijkerwold, Steggerda, Striep, Ter Idzard, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tuk, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vinkega, Vledder, Vledderveen (Drenthe), Vlieland, Vollenhove, Waaksens, Wapserveen, Warns, Waskemeer, Wateren, West-Terschelling, Westhem, Wetering, Wijckel, Wijnaldum, Wilhelminaoord, Willemsoord, Winsum (Friesland), Witmarsum, Witte Paarden, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wolvega, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zandhuizen, Zorgvlied, Zuidveen, Zurich en Zweins

Nieuws uit regio Sneek, Heerenveen, Steenwijk

Vind jouw gastouder vandaag nog.

„Gastouderopvang is op alle fronten persoonlijke opvang.“ Ingrid Jackson

Bijscholingsprogramma 2021

Ook in 2021 wil ViaViela samen met jou, gastouderopvang verder op de kaart zetten. Dat doen we door je te begeleiden bij het bereiken van jouw doelen en bij het (nog) succesvoller maken van jouw gastouderopvang. We hebben hiervoor een bijscholingsprogramma opgezet. Bekijk het programma

Let op, mogelijk wordt het programma aangepast vanwege de corona crisis. Infomeer bij je ViaViela contactpersoon voor meer informatie.

Erkende kinderopvang, een voorwaarde voor toeslag.

Gebruikmaken van opvang via een geregistreerd bureau is een voorwaarde voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag. ViaViela regio Sneek voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) met het nummer: 993587938.

Bekijk ViaViela in regio Sneek, Heerenveen, Steenwijk in het LRK.

Goedgekeurd door de GGD.

Iedere vestiging van ViaViela wordt door de GGD getoetst op kwaliteitseisen. De resultaten van zo’n inspectie komen in een inspectierapport.

Lees hier het GGD-rapport van ViaViela in regio Sneek, Heerenveen, Steenwijk en de GGD-rapporten van aangesloten gastouders in het LRK.