Oog voor de eigenheid van het kind

Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Het LRKP is een openbaar register waarin alle kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven, gastouderbureau's, peuterspeelzalen en bso's) en –professionals (gastouders en nanny's) geregistreerd staan die volgens de overheid aan de juiste opleidings- en kwaliteitseisen voldoen om (de bemiddeling van) kinderopvang te verzorgen.

 Het is eigenlijk een soort keurmerk binnen de kinderopvang. Heb je als gastouder, nanny, of bemiddelingsbureau een actieve registratie in het LRKP? Dan mogen ouders erop rekenen dat jouw opvang goed en betrouwbaar is.


ViaViela LRKP geregistreerd

Wij zijn blij met het LRKP en de kwaliteitseisen waaraan opvangorganisaties en hun professionals moeten voldoen om hierin geregistreerd te worden en te blijven. Daarom heeft iedere ViaViela-vestiging en iedere gastouder of nanny die wij bemiddelen, een actieve LRKP-registratie. Ga je als gastouder of nanny via ons de opvang verzorgen, dan begeleiden wij je uiteraard bij je LRKP-registratie. 


LRKP-inschrijving

Voldoe je aan alle voorwaarden die de overheid aan een gastouder of nanny stelt, dan meldt ViaViela je bij de gemeente van je opvangadres aan voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De procedure van aanmelding tot registratie duurt ongeveer 4-10 weken.


Voordelen LRKP

Opvang verzorgen als geregistreerd gastouder of nanny biedt je de volgende voordelen:


Door gebruik te maken van een gastouder of nanny via het LRKP, weten ouders dat de opvang gecontroleerd is, en blijft. Zo geef je ouders meer zekerheid over de veiligheid en kwaliteit van de opvang van hun kind(eren).

Alleen voor opvang via een LRKP-geregistreerde gastouder of nanny en een geregistreerd bemiddelingsbureau, kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Als jouw opvang opgenomen is in het LRKP scheelt dat ouders behoorlijk in opvangkosten per maand! Daarmee ben je dus veel interessanter als opvang. 


Leges

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het activeren of deactiveren van een registratie in het LRKP. Sommigen gemeenten rekenen hier kosten voor; leges. Iedere gemeente bepaalt zelf de hoogte hiervan.

GGD’s (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten) controleren of jij als geregistreerd gastouders of nanny voldoet aan de geldende criteria. Voldoe je hier niet aan, dan volgt uitschrijving uit het LRKP. Dezelfde procedure  geldt ook voor het gastouderbureau.