Oog voor de eigenheid van het kind

Onze visie op gastouderopvang

ViaViela gelooft in gastouderopvang in een kleinschalige en huiselijke omgeving waarbij het opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie met je opvangkind(eren) op de eerste plaats komt. Alleen dan kunnen kinderen zich veilig voelen en de wereld gaan ontdekken. 

We hebben oog voor de eigenheid van het kind. Alle kinderen zijn welkom bij ViaViela. Ook kinderen die extra zorg nodig hebben.

ViaViela vindt het belangrijk dat kinderen ruimte krijgen om te ontdekken. Zo kunnen kinderen zelf de leiding nemen in hun eigen ontwikkeling en vol zelfvertrouwen opgroeien tot een zelfstandig en uniek individu.


Pedagogisch beleid

Onze visie op gastouderopvang zie je terug in alles wat we doen. Ook ons pedagogisch beleid sluit hierbij aan: het vertaalt onze visie naar uitgangspunten voor jouw pedagogisch handelen als gastouder.

Als ViaViela gastouder ben je je bewust van je eigen handelen en geef je op eigen manier invulling aan de vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen Walraven, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang. Deze doelen vormen de basis van ons pedagogisch beleid. 

ViaViela ondersteunt jou als gastouder met verschillende tools die je helpen het pedagogisch beleid in de praktijk te brengen.                                  

 

Lees wat ViaViela je biedt ter ondersteuning van je pedagogisch handelen.