Persoonlijke competenties

Activiteiten

Activiteiten | Persoonlijke competenties

Als ViaViela gastouder werk je vanuit de vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen-Walraven zoals genoemd in de Wet kinderopvang. Deze doelen vormen tevens de basis voor het pedagogisch beleid van ViaViela. ViaViela ondersteunt je met tools die je helpen de vier basisdoelen en het pedagogisch beleid in de praktijk te brengen. Zo werken we met een pedagogisch werkplan: het Pedagogisch kwaliteitshuis

De tweede kamer op de derde verdieping ...


Inhoud

Hier, op de derde verdieping van het kwaliteitshuis, staan activiteiten centraal. Daarom lees je dit keer meer over het ontwikkelen van persoonlijke competenties door middel van activiteiten. Het leuke is, dat veel dagelijkse activiteiten op de opvang zich hiervoor lenen. Doe je graag inspiratie op? Kijk dan eens bij de twee activiteiten!


Zelf doen

Wanneer je bezig bent met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen, kom je er al snel achter dat de meeste kinderen een ding gemeen hebben: ze zijn enorm nieuwsgierig en leergierig. Ze willen alles graag kunnen, weten en het liefst zelf doen. Je opvangkinderen zijn hiermee van nature gemotiveerd om nieuwe dingen te leren en de wereld te ontdekken. Ze hebben daarvoor niet echt aansporing of een beloning van iemand anders nodig. Kinderen voelen zich trots wanneer ze iets nieuws beheersen en dat stimuleert enorm. Jouw taak ligt vooral in het begeleiden van die wil om te leren en te ontdekken.

Er zijn verschillende manieren om tijdens de opvang de ontwikkeling van je opvangkinderen te stimuleren:


Kijk en luister goed naar wat een kind al kan, wil of boeit. Sluit je hier vervolgens op aan met het aanbieden van nieuwe, interessante dingen die passen bij het kind, maar nét een stapje verder liggen dan wat het zelf al kan en weet.

Geef het kind ruimte om te experimenteren, zelf te ontdekken en te oefenen (met soms een klein zetje in de goede richting).

Deel in de blijdschap als het kind iets lukt, stimuleer het kind om vol te houden en geeft het complimenten voor de inzet als een bepaalde vaardigheid nog te moeilijk is.

Stimuleer persoonlijke competenties door samen te praten en nieuwe ervaringen in taal te (leren) verwoorden en verwerken.

Geef het kind verantwoordelijkheid om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen.


Wat kun jij doen?

Ook al is het belangrijk om dingen zelf te doen, dan kun jij nog steeds een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van persoonlijke competenties. Lees hieronder wat jij kunt doen:


Het helpt kinderen enorm bij het ontwikkelen van hun persoonlijke competenties als jij hen interessante dingen laat zien en hier iets over vertelt. Daarmee kun je al bij de jongste baby’s beginnen. Misschien doe je dit al spontaan: ‘Oh… is dat je neusje?!’ Wie zegt dat niet af en toe tegen een baby tijdens het verschonen? Voor de wat oudere kinderen is het belangrijk dat je openstaat voor hun vragen en de tijd neemt om hier serieus op in te gaan. En dat je hen meeneemt naar plekken waar ze nog niet eerder zijn geweest, hen nieuwe ervaringen laat opdoen en vragen stelt die uitnodigen tot nadenken. Het hoeven geen ingewikkelde activiteiten te zijn. Een tocht naar een onbekende speeltuin, kinderboerderij of bos levert al genoeg stof tot nieuwe gesprekken en ontdekkingen op.

Zorg ervoor dat ervaringen en gesprekken passen bij wat het kind al kan en leuk vindt. Het heeft geen zin om aan te komen met een activiteit die te hoog gegrepen is, of waar het kind (nog) helemaal niet in is geïnteresseerd. Als het aanbod te ver buiten hun mogelijkheden ligt, zullen kinderen er boos of teleurgesteld over raken en er al snel geen zin meer in hebben. Maar als zij nieuwe dingen leren en na wat oefenen ervaren dat het lukt, is dat een succeservaring die ook weer bijdraagt aan de persoonlijke competenties van jouw opvangkinderen.


Activiteit 1

Persoonlijke competenties gaan over lichamelijke en verstandelijke vaardigheden die kinderen aanleren, waardoor ze steeds zelfstandiger kunnen functioneren. We geven je graag inspiratie over activiteiten die bijdragen aan de motorische ontwikkeling van kinderen.

Naar activiteit 1


Activiteit 2

Hier kun je lezen hoe jij als gastouder autonomie kunt stimuleren met eenvoudige activiteiten waarbij kinderen zélf bepaalde keuzes mogen maken.

Naar activiteit 2