Bij opa en oma in vertrouwde handen

Financiële toelichting

Wist je dat als oma als erkend gastouder de opvang verzorgt zij een mooi inkomen kan verdienen. En dat jij als ouder gemiddeld 20% goedkoper uit bent dan andere vormen van kinderopvang? Het beste dus van twee werelden: jouw kinderen genieten van de vertrouwde opvang door oma en jij kunt haar belonen met een mooi inkomen! 

Wij geven je graag een toelichting hoe dit financieel werkt. 


Wat verdient oma als gastouder

Oma ontvangt per kind een vast tarief per uur. Het precieze uurtarief stemmen we samen af en is afhankelijk van de opvangsituatie en de de afspraken die jullie onderling maken. 

Voorbeeldberekening:

Stel oma vangt 2 dagen per week van 7.30 u  tot 18.30 u op 2 kinderen. Je betaalt haar een vergoeding van €6. Dan verdient oma al snel meer dan €1.000 bruto per maand. 

 


Wat betekent dit financieel voor ouders

Kies je voor oma als gastouder, dan moet je hiervoor gebruikmaken van een gastouderbureau. Je hebt als ouder dus met twee partijen te maken: oma als gastouder en je gastouderbureau. Beide partijen betaal je afzonderlijk en kennen een eigen tarief. Samen komt dit uit op een vast uurtarief waarover je kinderopvangtoeslag ontvangt. 


Oma ontvangt een vast uurtarief per kind. Het precieze uurtarief stemmen we samen af en is afhankelijk van de opvangsituatie en de de afspraken die jullie onderling maken. 

Je betaalt je gastouderbureau iedere maand een vergoeding voor bemiddeling en begeleiding. 

Gastouderbureau ViaViela hanteert een bureauvergoeding per maand, dit is een all-in tarief. Er zijn geen inschrijfkosten. Je betaalt ViaViela pas een vergoeding vanaf het moment dat je jouw gastouder hebt gevonden en de opvang werkelijk van start gaat. 

De hoogte van de vergoeding die ViaViela rekent voor de bemiddeling en begeleiding is afhankelijk van het aantal opvanguren en het aantal kinderen. Als je dit optelt bij het uurtarief van de gastouder kom je gemiddeld uit op een tarief wat ligt rond het maximale uurtarief kinderopvang. Natuurlijk kun je hierover kinderopvangtoeslag aanvragen. Je ViaViela contactpersoon in jouw regio maakt graag een berekening op maat voor je. 


Netto opvangkosten

Netto opvangkosten lager
Je maandelijkse opvangkosten zijn opgebouwd uit een bedrag wat je oma betaalt en een bedrag wat je aan gastouderbureau ViaViela betaalt voor de bemiddeling en begeleiding van je gastouderopvang. Dit zijn je bruto opvangkosten. Vervolgens kun je over deze kosten een bedrag vergoed krijgen. Hoe? Met behulp van kinderopvangtoeslag. 

 

Kinderopvangtoeslag
Gastouderopvang is formele opvang. Dat houdt in dat je, als je aan de voorwaarden voldoet, aanspraak kunt maken op kinderopvangtoeslag, een tegemoetkoming vanuit de overheid in de kosten voor je kinderopvang. In de praktijk betekent dit dat je iedere maand een bedrag aan toeslag ontvangt vanuit Belastingdienst Toeslagen.

 

Netto kosten = ouderbijdrage
Op basis van je aanspraak kinderopvangtoeslag ontvang je iedere maand een toeslag over je opvangkosten. Wat vervolgens overblijft is het bedrag wat je gastouderopvang jouw netto kost. Het is het bedrag wat jij zelf echt iedere maand betaalt voor jouw kinderopvang, dit bedrag heet: je ouderbijdrage.

 

Rekenvoorbeeld: bruto €6,52, netto slechts €0,50

  • Een gezin met een modaal inkomen
  • 2 kinderen 2 dagen p/wk dagopvang bij een gastouder
  • bruto tarief van €6,52 per kind p/uur (gastoudertarief en vergoeding bemiddeling en begeleiding)

Gastouderopvang kost dit gezin, na aftrek van de ontvangen kinderopvangtoeslag, netto slechts €0,50 per kind p/uur.


Jouw berekening

Vooraf weten wat je betaalt
Voordat je start met de erkende opvang via oma, rekenen we jouw opvangkosten voor je uit. Zo heb je zekerheid over je kinderopvang én over de kosten ervan! 

Vraag een berekening aan bij je ViaViela contactpersoon in jouw regio. Zij maken graag een berekening op maat voor je. Vind hier de contactgegevens van de contactpersoon in jouw regio.