Bij een gastouder in vertrouwde handen

Onderzoek gastouderopvang

Onderzoek aan de Universiteit van Leiden toont aan: kinderen bij een gastouder hebben het beter naar hun zin!
Er zijn in de loop der jaren al verschillende onderzoeken naar gastouderopvang gedaan. Het onderzoek ‘Quality in home-based childcare: Impact and improvement’ van Dr. Marleen G. Groeneveld uit 2010 was de eerste studie in Nederland waarin de kwaliteit van gastouderopvang onderwerp was van wetenschappelijk onderzoek. Hieronder vind je de samenvatting van dit onderzoek.


Beschrijving onderzoek

Waar voelen kinderen zich meer op hun gemak; in kinderdagverblijven of in gastouderopvang? Ervaren kinderen en hun professionele opvoeders in de kinderopvang meer stress dan thuis? Welke opvoeders zijn sensitiever: pedagogisch medewerkers in kinderdagverblijven of gastouders? Om antwoord te geven op deze en andere verwante vragen, worden in het proefschrift van Groeneveld twee studies in de kinderopvang beschreven.


Minder stress

Bij een gastouder hebben kinderen minder stress
De eerste studie van het proefschrift van Groeneveld bevat een onderzoek naar het welbevinden en stress van kinderen in kinderdagverblijven en gastouderopvang. Het blijkt dat de kwaliteit van de opvang een belangrijke rol speelt bij het bevorderen van het welbevinden en reduceren van stress van jonge kinderen. De sensitiviteit van de opvoeder bepaalt vervolgens voor een groot deel de kwaliteit van de opvang. Andere factoren zijn de mate van lawaai op de opvang en de globale kwaliteit hier van. Uit deze studie blijkt dat kinderen in de gastouderopvang een hogere mate van welbevinden laten zien. Ook wordt de sensitiviteit van de gastouder als hoger beoordeeld en ligger de geluidsniveaus in de gastouderopvang lager dan in de kinderdagverblijven. Bovendien blijkt ook dat hoe sensitiever gastouders zijn, hoe meer welbevinden kinderen laten zien.     


Hogere sensitiviteit

Gastouder scoort hoger op sensitiviteit
Omdat het welbevinden van kinderen in de gastouderopvang samenhangt met de sensitiviteit van de gastouder, richt de tweede studie binnen het proefschrift van Groeneveld zich op de wijze waarop de sensitiviteit van gastouders nog verder verbeterd kan worden. Hierbij is gekozen voor video-feedback interventie, een methode die ook wordt gebruikt in het positief opvoeden. Uit onderzoek op basis van deze methode blijkt dat gastouders, na het werken met deze methode, als nog sensitiever werden beoordeeld dan gastouders die niet met deze methode hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat gerichte interventies middels de video-feedback methode een bijdrage kunnen leveren aan het verder verhogen van de kwaliteit van gastouderopvang. De eindconclusie van deze studie is dat gastouderopvang een waardevolle vorm van kinderopvang is en waarin verdere investering heel zinvol is.

 

Lees hier meer over dit onderzoek