Jouw kind, de beste kinderopvang

Pedagogisch beleid

Kies je voor een gastouder van ViaViela dan mag je rekenen op de allerbeste zorg voor jouw kind. Een groot deel van deze zorg zit in de manier waarop de gastouder jouw kind een veilige basis biedt, oog heeft voor de eigenheid van je kind en het de ruimte biedt om zichzelf vanuit zelfvertrouwen verder te ontwikkelen.

ViaViela heeft de uitgangspunten voor het pedagogisch handelen van haar gastouders vastgelegd in haar pedagogisch beleid.

Aan de basis van dit beleid liggen de vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen Walraven (zoals genoemd in de Wet Kinderopvang).


In de praktijk

Iedere gastouder van ViaViela maakt zich het pedagogisch beleid eigen en handelt tijdens de opvang altijd vanuit de vier pedagogische basisdoelen. Door de basisdoelen consequent te vertalen naar de dagelijkse opvang, geven gastouders van ViaViela actief invulling aan de drie kernwaarden van ViaViela.


Kernwaarden

Drie kernwaarden in het pedagogisch beleid van ViaViela zijn:                                         

  • Veilige hechting
  • Oog voor de eigenheid van het kind
  • Talentontwikkeling

Basisdoelen

Vier pedagogische basisdoelen bepalen hoe je als gastouder

in de praktijk handelt:                                              

  • Het bieden van emotionele veiligheid. 
  • Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie. 
  • Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competentie. 
  • Overdragen van waarden en normen. 

Ondersteuning ViaViela

ViaViela vindt het belangrijk dat iedere gastouder werkt volgens de uitgangspunten van het pedagogisch beleid. 

Daarom ondersteunen we onze gastouders met het vertalen van het pedagogisch beleid naar de eigen gastouderopvang. We bieden verschillende tools, zoals een uitgebreide theoretische verdieping, workshops, een online cursus, een format voor het schrijven van een eigen pedagogisch werkplan en een kindvolgsysteem.