Nieuws

regio Best, Eindhoven, Veldhoven

ViaViela regio Best ontvangt Klachtenvrijcertificaat

Goed nieuws! Ook in 2018 heeft ViaViela regio Best, Eindhoven en Veldhoven geen klachten ontvangen. Hiervoor hebben we het Klachtenvrijcertificaat van de Geschillencommissie Kinderopvang ontvangen. Deze commissie behandelt klachten van ouders tegen aanbieders in de kinderopvang, waaronder ook gastouderbureaus. 

Wij zijn erg trots op dit resultaat. Het is fijn om te zien dat onze persoonlijke aanpak ervoor zorgt dat onze klanten tevreden zijn. Met het Klachtenvrijcertificaat laten we zien hoe we zorgen voor een kwalitatieve en veilige opvang.