Nieuws

regio Maastricht, Valkenburg, Eijsden

Uitnodiging online workshop: Herkennen en signaleren taalontwikkelingsstoornis (TOS)

De meeste kinderen starten zelf met praten, maar dit gaat niet bij alle kinderen vanzelf. Sommige kinderen beginnen later met praten, andere kinderen spreken in te korte zinnen of zijn onverstaanbaar. Dan kan er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis. Toch wordt TOS niet altijd herkend. Soms wordt gedacht dat het kind niet zo slim is, een ontwikkelingsachterstand of vorm van autisme heeft.

Het risico dat TOS niet op tijd wordt herkend, is groter bij kinderen die meertalig zijn. Het is belangrijk dat kinderen met TOS zo snel mogelijk worden geholpen. De taal- en spraakontwikkeling is het sterkst tot ongeveer het zevende levensjaar.


Inhoud workshop

De workshop vindt plaats op maandagavond 1 maart van 19.30 tot 21.00 uur. Je volgt de workshop online, dus vanachter je eigen computer of laptop.

De inhoud van deze workshop is:

Theoretische en praktische informatie over spraak- en taalontwikkeling;
Welke problemen zijn er op het gebied van spraak- en taalontwikkeling;
Hoe herken je de signalen bij kinderen met mogelijk een taalontwikkelingsstoornis;
Vragenronde.


De workshop wordt gegeven door medewerkers van Kentalis die ervaring hebben met het werken met jonge kinderen met een taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis.


Meld je aan!

Wil je deelnemen aan deze online workshop? Meld je vóór 25 februari aanstaande aan door te antwoorden op de mail die je op 12 februari van ViaViela hebt ontvangen.

PS: Als vervolg op deze workshop wordt op 8 november 2021 de fysieke workshop “TOS beleven” door ons aangeboden. Noteer deze datum alvast in je agenda!

Graag tot 1 maart!

Met vriendelijke groet,

Gastouderbureau ViaViela
Nelleke Vaes