Nieuws

regio Oosterbeek-eo

Jouw mening telt!

ViaViela vindt het erg belangrijk om je te informeren en te betrekken bij de verschillende onderwerpen die spelen binnen de gastouderopvang.

Omdat gastouderbureau ViaViela Oosterbeek op dit moment zelf geen regionale oudercommissie heeft, wil ik je graag attenderen op onze centrale oudercommissie. Deze oudercommissie bestaat uit ouders van verschillende ViaViela vestigingen en overlegt jaarlijks (of indien nodig vaker) met collega’s van ViaViela hoofdkantoor.

De centrale oudercommissie stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau te behartigen en heeft wettelijk adviesrecht.

Advies over diverse onderwerpen

De centrale oudercommissie wordt in de gelegenheid gesteld om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot o.a. pedagogisch beleid, voedingsaangelegenheden, opvoeding, veiligheid of gezondheid en klachtreglement.

Informatie over de centrale oudercommissie en de verslagen / notulen van de vergaderingen kan je nalezen in de kenniswijzer van Mijngastouderburo.nl onder het kopje 'oudercommissie'.

 

Heb jij vragen, opmerkingen of adviezen betreffende bovenstaande onderwerpen?

Dan hoor ik dit graag per mail via oosterbeek@viaviela.nl of telefonisch via 06-24790841. Je mening stel ik zeer op prijs.


Deel uitmaken van de regionale oudercommissie?

Heb jij interesse om deel uit te maken van de regionale oudercommissie van ViaViela Oosterbeek en mee te praten over onderwerpen die jou en je gastouder aangaan? Stuur ook dan een mail of neem telefonisch contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Gastouderbureau ViaViela
Irene Gotink